Zpráva: OIKUMENE – Akademická YMCA pořádá Retreat ve dnech 2.–4. 11. 2018

Hlavní téma: Evropská unie, nebo…?

Místo setkání: Parkhotel Český Šternberk, Český Šternberk 46

Přednášky:

Doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D.: Češi, Evropa, Západ: Od vyvoleného národa ke společenství „fňukalů“

sobota 9.00–10.15 (včetně diskuse)

Petr Hlaváček je historik a filosof, studoval na FF UK a Universität Bern, vědecký pracovník Centra pro dějiny a kulturu střední a východní Evropy v Lipsku (2001–2007), proděkan Husitské teologické fakulty UK (2006–2007). Od r. 2008 vede Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR.

PhDr. Monika MacDonagh-Pajerová: Komunikace o EU

sobota 10.30–11.45 (včetně diskuse)

Monika Pajerová je diplomatka, profesorka na Univezitě Karlově. Absolventka FF UK (filosofie, anglistika, skandinavistika), kulturní atašé na českém velvyslanectví v Paříži, mluvčí MZV, autorka a moderátorka pořadů o Evropské unii pro Radiožurnál a Českou televizi. Držitelka francouzského Řádu za zásluhy o podporu evropské spolupráce.

Přihlášku prosím posílejte na e-mailovou adresu acadymca@etf.cuni.cz, pro bližší informace volejte na tel. 603 400 565.

Podrobnější program ještě není znám, veškeré informace naleznete také na webové stránce www.akademicka.ymca.cz

Vytisknout