Úvodník 4/2019 | Vladimír Roskovec

Milí čtenáři,

jak jste si přečetli na obálce, v tomto čísle chceme připomenout výročí sta let od zřízení Husovy československé evangelické fakulty bohoslovecké v Praze. Ta během té doby prošla několika změnami v těsné souvislosti se změnami politického zřízení: uzavření fakulty v období protektorátu, rozdělení na dvě fakulty v roce 1950, inkorporace těchto fakult do Univerzity Karlovy v roce 1990 (spojená s úpravou jejich názvů). Základní fakta o vzniku a další historii této fakulty jsme přinesli již v letošním čísle 2. V tomto čísle je historii fakulty věnován především podrobný text prof. Rudolfa Říčana z roku 1959. Přinášíme i zamyšlení nad postavením a úlohou teologie na univerzitě od prof. J. M. Lochmana. A dočtete se také, jak pociťoval atmosféru na fakultě v šedesátých letech Pavel Rejchrt. Důležité události na fakultě po roce 1990 připomínají v anketě současný děkan a tři jeho předchůdci. V návaznosti na tradici z předchozích období se podařilo rozvinout vědeckou práci na vysoké úrovni, takže Evangelická teologická fakulta se řadí v této oblasti mezi nejlepší fakulty na univerzitě. Svědčí o tom např. činnost Centra biblických studií i zapojení fakulty do archeologických výzkumů v Izraeli. Deset let české účasti a její výsledky popisuje ve svém článku doc. Filip Čapek.

V rámci oslav „Sta let evangelické teologie“, které probíhaly v Praze od 9. do 12. listopadu, vydala ETF UK obsáhlý almanach (263 str.), nazvaný Sto let evangelické teologické fakulty v Praze, a na svých webových stránkách zveřejnila digitalizované ročenky fakulty a jejích předchůdkyň od roku 1921 do roku 2006. V nich lze nalézt kromě údajů o učitelích a vyučovaných předmětech často i velmi zajímavé historické údaje a teologické texty (inaugurační přednášky děkanů aj.)

V tomto čísle jsme neopomenuli ani další letošní výročí: nad třiceti lety od listopadu 1989 se zamýšlí Ladislav Pokorný, padesát let od počátku normalizace připomíná na textech v Křesťanské revui z té doby Petr Krejčí. Krátce je připomenuto i 50 let od úmrtí J. L. Hromádky a 30 let od obnovení činnosti Diakonie ČCE.

Naleznete zde i kázání Jany Plíškové a eseje Václava Peřicha, Pavla Hoška a Jiřího Pavlíka.

Přejeme vám, milí čtenáři, abyste po přejití všech výročí a oslav mohli prožít požehnanou adventní dobu a radostné vánoční svátky. A těšíme se na další setkávání v příštím roce.

Vladimír Roskovec


Vytisknout