Úvodník 4/2018 | Vladimír Roskovec

Milí čtenáři,

i v tomto čísle se věnujeme „osmičkovým“ výročím, tentokrát s výrazným zaměřením na rok 1968. Ladislav Pokorný v článku „Osmašedesátý a dnešek“ pohlíží na tento rok v širších souvislostech a v širším časovém záběru, než bylo letos v našich médiích obvyklé. Dopad vojenského zásahu v srpnu 1968 na celou společnost a její další vývoj byl dalekosáhlý. Dokumentují to jak prohlášení synodní rady ČCE z 21. a 28. srpna 1968, tak vzpomínky faráře Pavla Hlaváče. Hlubší reflexi by si zasloužil i málo zmiňovaný dopad srpnových událostí, kterým byla silná emigrační vlna.

Srpnové události silně ovlivnily i jednání 16. synodu ČCE, který zasedal 18.–22. února 1969. Otiskujeme jeden z významných dokumentů, přijatých na tomto synodu, poselství „Synod svému národu“. Mnoho z jeho myšlenek neztratilo po padesáti letech svou naléhavost a nadčasovou platnost. Průběh synodu, okolnosti vzniku zmíněného dokumentu a rozpravu o něm jedinečně osvětlují poznámky, které si v průběhu jednání či po něm dělal jeden z členů komise, která poselství připravovala, farář Jan Čapek. Děkujeme mu, že nám své poznámky poskytl k otištění.

Zaměření na rok 1968 v tomto čísle není výlučné. Některé další příspěvky se vztahují i ke vzniku Československé republiky v roce 1918. Zajímavé a málo zmiňované souvislosti připomíná Markéta Sedláčková v článku „Sociologie jako vědecký základ ustavení Československa v roce 1918“. Dotýká se v něm i diskuse o „české otázce“, o které jsme psali v minulých číslech. Velmi vstřícný pohled ze Slovenska na rok 1918 přináší Tomáš Jahelka v článku „Nedodržanie Pittsburskej dohody a iné mýty: príspevok k stému výročiu vzniku ČSR“. Z většího časového odstupu míří k roku 1918 Pavel Hošek pojednáním o českém národním obrození.

Současných problémů se týká „Zamyšlení na téma: Jaké hodnoty nám chybí“ Libora Prudkého. Není to jen zamyšlení, ale i zasvěcený výklad o hodnotách, jejich hodnocení a spojení se svobodou. Byli bychom rádi, kdyby zamyšlení nad tímto Zamyšlením vyústilo v diskusi o myšlenkách a otázkách, které autor předkládá.

Jako obvykle, přinášíme text kázání a několik dalších esejí na různá témata. Je možno se v nich blíže seznámit s významnými osobnostmi (Dorothea Sölle, Ján Palárik) či aktuálními problémy (vůdčí postavy v Bibli i v současné společnosti, umělá inteligence). Nechybí ani referát o zajímavém filmu.

Milí čtenáři, doufáme, že vás i toto číslo Křesťanské revue zaujme a obohatí a že nám zachováte i nadále svou přízeň.

Vladimír Roskovec

Vytisknout