Úvodník 3/2019 | Jan Kozlík

Milí čtenáři,

jsou i „devítková“ výročí, na která si běžně nevzpomeneme, nebo na ně rádi zapomeneme. Jsou však tím zajímavější, neboť nutí k zamyšlení. V tomto čísle najdete hned tři.

V prvé řadě je to dosti podrobná studie historika Milana Bárty o „normalizaci“ v Československu. Krok za krokem sleduje události od podzimu 1968 do konce roku 1969 a čtenář (i pamětník) žasne, jak rychle se – v průběhu jednoho roku – podařilo potlačit jakoukoli připomínku myšlenek pražského jara. A to nejen ve „straně“, ale ve všech složkách společnosti! Církve nevyjímaje – dodejme.

Druhé zamyšlení se týká roku 1919. Petr Krejčí připomíná slavnou mírovou konferenci v Paříži, která vyústila v podpisy mírových smluv, stanovujících nové hranice států; po světové válce měly zajistit trvalý mír. Dvacet let poté z nich byl cár papíru! Obsáhlá citace Hromádkovy reflexe situace po Mnichovu, otištěná tehdy v Křesťanské revui, nám dává nahlédnout jeho hluboký otřes z plytkosti a účelovosti vznešených ideálů západní civilizace.

Třetí devítkou je zákon č. 218/1949 Sb., O hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem – tedy zákon, který vydržel až do r. 2012. Obsah a schvalování tohoto zákona popisuje opět Petr Krejčí.

V tomto čísle najdete i články na téma postavení církve ve společnosti, charakteru křesťanské církve a jejího poslání ve světě, který není křesťanský už ani podle jména. Možná ale je již dávno pozdě. Moderní, „svobodný“ a „svéprávný“ člověk už nepotřebuje „viset na Bohu“, víra pro něho je jen okrajový fenomén, nikoli otázka života a smrti.

Nedávno jsem zcela náhodou shlédl v televizi další adaptaci slavného románu Hrabě Monte Christo. Abbé Faria připravuje spoluvězně Dantese na riskantní útěk z věznice If. Je to otázka života a smrti. Abbé Dantese posiluje zbožnými slovy, on však mu odpovídá: JÁ ALE NEVĚŘÍM V BOHA. Na to Abbé hbitě opáčí: TO NENÍ PODSTATNÉ, DŮLEŽITÉ JE, ŽE ON VĚŘÍ V TEBE. Ty to dokážeš!

Připadá vám tato formulace víry zcela absurdní? Přemýšlejte o ní a zachovejte nám přízeň!

Jan Kozlík

Vytisknout