Úvodník 2/2017 (Vladimír Roskovec)

Vážení čtenáři,

jak víte, letošní rok je nazván Rok reformace. Snažíme se – a budeme snažit i v dalších číslech – tomuto tématu věnovat a přinášet k němu podnětné a zajímavé texty. Téma je to velmi široké, má nejen svou teologickou a církevní stránku, ale týká se i mnoha dalších oblastí života společnosti.

Jednou z nich je i oblast kultury, jmenovitě hudby. Té se ve svém textu věnuje odborník nad jiné povolaný, církevní kantor Ladislav Moravetz. Předpokladem porozumění reformačnímu myšlení a dění je i určitá znalost nejen církevní a politické situace, ale též příslušných myšlenkových a filosofických východisek. Jako užitečný úvod zde může posloužit stať Ladislava Pokorného o středověké filosofii a jejím vztahu k dnešku.

Letošní výročí se sice týká počátku reformačního hnutí v Německu, pokládáme však za důležité připomínat i souvislosti s českou reformací. Již v minulém čísle byla uveřejněna studie Johannesa Ehmanna věnovaná vztahu Martina Luthera k Janu Husovi. O tomtéž tématu píše v tomto čísle Petr Morée. Doporučuji vyhledat minulé číslo a přečíst si oba články ve vzájemném kontextu. Zjistíte, že se v řadě věcí užitečně doplňují. České reformaci je věnován i příspěvek Tabity Landové o volbě prvních kněží v Jednotě bratrské. Reformačními vlivy na českou současnost, jmenovitě na Zásady Českobratrské církve evangelické, se zabývá Pavel Keřkovský.

Zamyšlení Davida Nováka Nad Biblí a Koránem sice z tématu čísla vybočuje, reflektuje však současnou veřejnou diskusi.

Letos si ovšem připomínáme i další významná výročí. V květnu oslaví prof. Ladislav Hejdánek a prof. Jakub S. Trojan devadesáté narozeniny. Jubilanty netřeba čtenářům Křesťanské revue zvláště představovat, prof. Hejdánek byl řadu let členem její redakční rady, prof. Trojan je její stálicí i v současné době. Oba do našeho časopisu často přispívali svými texty a přispěli i do tohoto čísla. Jsme jim všichni hluboce vděčni za jejich celoživotní práci, nejen pro tento časopis. Upřímně blahopřejeme ke krásnému životnímu jubileu a vyprošujeme hojné Boží požehnání do dalších let. Životní příběhy obou jubilantů a mnohé jejich souvislosti popisuje v tomto čísle Martin Šimsa, čerpaje též ze vzpomínek svého otce Jana, který byl celoživotním přítelem obou jubilantů. Další významné aktivity Jakuba S. Trojana připomíná emeritní děkan ETF UK Jindřich Halama.

S neskrývanou hrdostí chceme letos připomenout ještě jedny devadesátiny – těch se v září dožije náš časopis. První díl životního příběhu Křesťanské revue, který napsal Petr Krejčí, si můžete přečíst již v tomto čísle – bude pokračováno.

Na zesnulého kardinála Miloslava Vlka vzpomínají prof. Jana Nechutová a doc. Zdeněk Susa. Oba s ním v různých obdobích, situacích a funkcích docela blízko spolupracovali a podávají cenná svědectví, která zatím jinde nezazněla.

Přejeme vám, vážení a milí, nad našimi články pěkné chvíle.


Za redakční radu

Vladimír Roskovec

Vytisknout