Úvodník 1/2018 (Jiří Schneider)

Milí čtenáři,

vstoupili jsme do roku 2018, roku „osmičkových“ výročí. V centru pozornosti médií je zejména posledních sto let, především přelomové roky 1918, 1938, 1948 a 1968. V návaznosti na loňské výročí luterské reformace nám připadlo důležité zastavit se u roků 1618 a 1648, jimiž je ohraničena třicetiletá válka. Teprve v následujících číslech v průběhu roku se přes revoluční rok 1848 tematicky přiblížíme symbolickým osmičkám 20. století.

V tomto čísle téma otvírá Ladislav Pokorný zamyšlením nad stavovským povstáním a slabinami české politiky. Přetiskujeme také kapitolu z knihy Emanuela Rádla Válka Čechů s Němci, týkající se právě pobělohorské doby, kterou autor uvádí do zajímavého světla. Píše o tom, jak „středověké rozlišování mezi domorodci a přistěhovalci“ bylo odsunuto do pozadí „kosmopolitismem“, který na jedné straně upozadil česko-německý spor a na straně druhé vedl k úpadku duchovního života v 17. a 18. století.

Pro nadcházející ročník jsme však zvolili ještě téma druhé, a tím je „vlastnictví“. Ladislav Pokorný v tomto čísle tedy uvádí i toto druhé téma.

V kontextu 100. výročí vzniku první československé republiky, do níž se narodila i Křesťanská revue, je případný i poslední ze série článků, v nichž Petr Krejčí připomíná nejzajímavější texty z neklidných předválečných let 1937–39. Právem zmiňuje vyjádření J. L. Hromádky z února 1939 „rdíme se studem a pokořením“, kterým se vymezil vůči bujícímu antisemitismu druhé republiky. Záhy přišla okupace a válka. Křesťanská revue přestává vycházet a osudy jejích klíčových autorů se rozcházejí. Hromádka odešel do amerického exilu, nemocný Rádl brzy umírá, Šimsa je zatčen a před koncem války umírá v koncentračním táboře. Uvažujeme-li o zlu v dějinách i v nás, podnětnou inspiraci nabízí druhá část článku Jana Kozlíka o souřadnicích filosofického myšlení Georga Pichta. Nemůže se zlo skrývat i za maskou svobody?

A snad abychom nezůstali jen u historického času, přinášíme články Tomáše Sedláčka a Štefana Šrobára, které se dotýkají času v individuální perspektivě, upírají pozornost na polaritu našeho nepokojného kvaltování a příkazu (sobotního) odpočinutí. Volají po hledání pokoje vymezením času pro sebe sama i pro druhé.

Pozornému čtenáři, který si všimne, že jsme oproti loňskému roku snížili počet stran při zachování ceny jednotlivého čísla i předplatného, děkujeme za laskavé pochopení. Věříme, že zachováte Křesťanské revui přízeň i v tomto roce.

Jiří Schneider

Vytisknout