Tak se to stává (Jakub S. Trojan)


Tak se to stává
Jakub S. Trojan


Klavírista ochrání své prsty před úrazem

Běda mu pokud v mrazu doma nechal rukavice

Když zakopne a hrozí mu že upadne na zem

Připaží raději a k zemi padá jako svíce


O dlažbu jako první ať raději brnkne nos

To se snad spraví Plakát na koncert ještě nevisí

Nejinak smýšlí zpěvák šetří své hlasivky Bos

by v chladu nešel Studený nápoj pít si rozmyslí


Herce neopustí strach – Vypadnout náhle z role!

Nápověda může zaspat anebo vůbec chybí

Pro letce – hrůza! – motor zhasne u megapole

Kazatel omdlí – v hrdle mu uvízla kůstka rybí


K součtu si jistě každý přičte řadu situací

Výběr je bez konce Mnohé z nich se rády vrací

sonet z chystané nové sbírky Adorace na výzvy

Vytisknout