Ročník 2021

​Čísla roku 2021 jsou inspirována Čtyřmi pražskými články.
1/2021 - Kalich


Redakční úvodník 1/2021 z pera Ladislava Pokorného

Téma:
Istota je v pohľade nádeje do budúcnosti | Ondrej Prostredník
Jistota v nejistotě | Petr Sláma
Jistoty v nejisté době | Petr Macek

Časové úvahy:
Ti z první linie | Richard Dračka
Tomu, kdo je přizván. Zkušenost nemocničního kaplana | Matěj Hájek

Rozhovor:
„I kdyby nevstal z mrtvých…“ s Alexanderem Flekem

Eseje a studie:
První ze čtyř artikulů: Svobodné hlásání slova Božího | Robert Hart
Čáslavský sněm | Petr Krejčí
Vzpomínky na Ymku mezi lety 1938 a 1943 | Jan Šimsa

Recenze:
Jiří Schneider: Nad knihou Elisabeth Braw: Boží špehové
Lukáš Klíma: Jak jsem zatočil s Egyptem
Jana Plíšková: S láskou až na dno

Kultura:
Pavol Bargár: Corpus Christi

Personalia:
Tomáš Růžička: Nesmíš si sebe příliš cenit
Pavel Hošek: Vzpomínka na Milana Balabána


​2/2021 - Svobodné kázání

Redakční úvodník 2/2021 z pera Vladimíra Roskovce

Téma:
František Laichter: O umlčené kulturní epoše
Marxistické inspirace teologie osvobození | Petr Jandejsek
Komunismus jako hnutí za ekonomiku sdílení a užitku místo soutěže zisku | Jakub Ort
Křesťanství, demokracie a socialismus | Martin Šimsa

Citát TGM z jeho Otázky sociální

Eseje a studie:
Ako môže pravda oslobodzovať? | Štefan Šrobár
Druhý ze čtyř artikulů: Přijímání pod obojí způsobou | Robert Hart
První krok dálkového pochodu | Karel Floss
Idea Junáka z pohledu křesťanství | Tomáš Pikous
YMCA v Československu 1919–1929 | Milena Šimsová

Recenze:
Vladimír Roskovec: Obtížné oddíly biblické poezie a moudrosti

Personalia:
Pavel Hošek: Vzpomínka na Markétu
Zdeněk Pinc: Na stará kolena fotografoval zázraky
Vojtěch Sedláček: Tři osobní zastavení s Janem Sokolem (1936–2021)


​3/2021 - Politická moc

Redakční úvodník 3/2021 z pera Pavla Hoška

Jiří Schneider: Křesťanská revue na rozcestí

Téma:
Turecko jako vzor  „muslimské demokracie“?  Ohlédnutí po deseti letech | Erik Siegl
Úskalí „křesťanské politiky“ ve střední Evropě | Jiří Schneider
Z liberálního anticírkevníka duchovním vůdcem národa | Jaromír Plíšek
Přijď království tvé aneb křesťan a moc | Pavel Hošek

Rozhovor:
Politická činnost může být služba (s Janem Litomiským)

Eseje a studie:
Jen z doslechu o tobě jsem slýchal… kázání: Jób 42,1–6 | Lukáš Klíma
Třetí ze čtyř artikulů:  Zákaz světského panování kněží | Robert Hart
Komu patrí Biblia? | Štefan Šrobár
Stručný́ přehled dějin Akademické Ymky | Jiřina Šiklová
Ymca v Československu 1919–1929 druhá část | Milena Šimsová

Recenze:
Vladimír Roskovec: Promoční promluvy

Kultura:
Pavol Bargár: Stehlík

Personalia:
Jiří Schneider: „Ymkařské“ ohlédnutí za Jiřinou Šiklovou


4/2021 - Hřích

Redakční úvodník 4/2021 z pera Pavola Bargára

Téma:
Koho dnes ještě zajímá hřích? | Petr Gallus
Hřích z hlediska rabínského judaismu | Daniel Mayer
Hřích v pohledu Starého zákona | Lukáš Klíma
O hříchu podle Nového zákona | Jan Roskovec
Pojetí hříchu u papeže Františka | Petr Jandejsek
Hřích ve zpovědnici | Michal Podzimek
Hřích jako pokušení moci | Ladislav Pokorný
Hřích a svátost smíření. Katolická teorie a praxe | Libor Ovečka
Klasifikace a seznamy hříchů

Rozhovor:
Radost ze života (s Václavem Vackem)

Eseje:
Čtvrtý ze čtyř artikulů:  O trestání smrtelných hříchů | Robert Hart
Blahoslavení chudobní | Štefan Šrobár

Recenze:
Robert Hart: Ve víru tance
Petr Krejčí, Pavel Hošek: Jan Karafiát: Paměti spisovatele Broučků

Kultura:
Pavol Bargár: Dámsky gambit

Vytisknout