Ročník 20201/2020 
ROZDĚLENI SVOBODOU?

​Redakční úvodník čís. 1/2020 ROZDĚLENI SVOBODOU? z pera Pavla Hoška

Téma:
Rozděleni minulostí? | Ladislav Pokorný
Rozděleni svobodou aneb sociologický výzkum k české společnosti po třiceti letech | Markéta Sedláčková
Polarizace společnosti a jak na ni | Radek Chlup
Rozděleni do bublin | Pavel Hošek
Smířeni ve svobodě | Petr Jandejsek

Eseje:

Sto let Církve československé husitské (CČSH) 1920–2020 | Jaroslav Hrdlička
Čas ako dar a životná úloha | Štefan Šrobár
A fakultu studuj rád | Jordan Tomeš

Recenze:
Lukáš Klíma: Apokalypsa Daniel

Kultura:
Pavol Bargár: Ír
Pavol Bargár: Joker

Polemika:
Milena Šimsová: Z dopisu Mileny Šimsové redakci Křesťanské revue

Personalia:
Lukáš Klíma: Kázání při pohřbu prof. Petra Pokorného 25. 1. 2020
Jiří Mrázek: Mělo to smysl

Poznámka:
Jan Roskovcec: Odkaz F. J. Řezáče a jeho vliv na české vězeňství2/2020

Redakční úvodník čísla 2/2020 z pera Pavola Bargára

Téma:
Člověk a dějiny (Poznámky k filosofii dějin) | Ladislav Hejdánek
Filosof, křesťan a kritický občan Ladislav Hejdánek | Martin Šimsa
Začíná druhý život filosofa Ladislava Hejdánka | Jan Payne
Vzpomínka na Ladislava Hejdánka | Pavel Hošek
Od Jakuba Trojana

Časové úvahy:
Jaký bude svět po pandemii? | Jiří Schneider

Rozhovor:
Moc kaplanské bezmoci

Eseje a studie:
Lze křesťanství zbavit paradoxů? | Jaroslav Vokoun
Kam by se mohly české protestantské církve posunout | Michal Chalupski
Západ, či Východ? | Ladislav Pokorný
Při modlitbě. Kázání: Mt 6,5–8; první čtení: Dt 9,23–29 | Lukáš Klíma

Recenze:
Zdeněk A. Eminger: Opus bonum v popředí
Jonathan Verner: Vstříc Tajnému ohni
Pavol Bargár: Kto je človek?
Zdeněk A. Eminger: Problém nefungujícího Boha člověka
Vladimír Roskovec: Relativismus a (post)pravda v demokracii

Kultura:
Pavol Bargár: 1917
Pavol Bargár: Drahokam

Poznámka:
Kritická analýza zřízení evangelické církve v Předlitavsku

Personalia:
Libor Prudký: Socioložka vážného přístupu k poznání společnosti (Vzpomínka na Markétu Sedláčkovou)


3/2020

Redakční úvodník 3/2020 z pera Jiřího Schneidera

Téma
Sochy, paměť a demokratické myšlení. Krátká prohlídka odstraněných, navrácených a ambivalentních soch | Peter Morée
Poznámka k diskusi o bourání soch | Pavel Hošek
Po sedmdesáti letech | Daniel Anýž

Časové úvahy
Církev po pandemii | Jiří Pavlík
Sto let od podepsání trianonské mírové smlouvy | Eva Irmanová

Eseje a studie
Potrebujeme nové porozumenie viery? | Štefan Šrobár

Recenze
Vladimír Roskovec: O Vlastimilu Kybalovi

Dokumenty
Dlouhý běh Jana Šimsy
Paměti Františka Laichtera
Ohlas ze zámoří ke knize o Karlu Weirichovi


4/2020 Odkaz předků

Redakční úvodník 4/2020 od Lukáše Klímy

Téma
Proměny Bílé hory v průběhu století | Jiří Mikulec
Bílá hora – ještě trochu jiný symbol | Robert Hart
Když je odkaz předků sporný | Pavel Hošek
Lidskost není docela ztracena: Byl by Komenský v r. 2020 chartista? | Jan Hábl
Bělohorský syndrom a další osudová data českých dějin | Ladislav Pokorný
Jasná řeč Emanuela Rádla | Petr Krejčí

Časové úvahy
S Bidenem na rozcestí | Daniel Anýž

Rozhovor
Vzpomínání na Komenského : Rozhovor s historikem Vladimírem Urbánkem

Recenze
Věra Tydlitátová: Jak viděli mnichovskou dohodu Židé v Palestině?

Dokumenty
František Laichter: Paměti Františka Laichtera
Milena Šimsová: Dlouhý běh Jana Šimsy

Vytisknout