Ročník 2018

1/2018

Úvodník | Jiří Schneider

Téma

Za dobrou věc bojovali špatně (Několik poznámek k roku 1618) | Ladislav Pokorný
Po Bílé hoře | Emanuel Rádl
Vlastnictví a majetek (úvod k diskusi) | Ladislav Pokorný

Eseje a studie

Kázání k druhé neděli postní (J 3,1–16) | Lukáš Klíma
Dekalóg 9.  Nebudeš žiarliť na neverného partnera! | Daniel Pastirčák
Křesťanská revue: Jedenáctý a dvanáctý ročník (V. část) | Petr Krejčí
Nedostatok času v kultúre nadbytku | Štefan Šrobár
Georg Picht: O zlu (druhá část) | Jan Kozlík
Skrytý čas | Tomáš Sedláček

Recenze
Vladimír Roskovec: Proměny dialogu

Kultura
Pavol Bargár: Blade Runner 2049
Pavol Bargár: Vítejte u Hartmannů

Poesie
Pavel Rejchrt: Z posledních večerů J. A. K.

Personalia
Ľubomír Batka: In memoriam Dr. h. c. prof. ThDr. Igor Kišš (1932–2018)

Kritická poznámka k předchozím číslům
Petr Krejčí: Skutečně to ukázaly volby?

OIKUMENE – Akademická YMCA pořádá Retreat


2/2018

Úvodník 2/2018 | Markéta Sedláčková

Téma
Ohlasy Lutherovy bible u nás 2. část | Ota Halama
Národní a všelidské | Jaroslav Vokoun
Sedmdesát let Státu Izrael | Jiří Schneider

Časové úvahy
Slovensko na križovatke? | Pavol Bargár

Rozhovor
Spor o smysl českých dějin včera a dnes | s prof. Milošem Havelkou

Eseje a studie
O možnosti a nemožnosti pastýřské služby | Jaroslav Vokoun
Každý sa môže zmeniť | Štefan Šrobár
Nové stvorenie v službe zmierenia (kázeň na 2 Kor 5,16–20) | Pavol Bargár

Recenze
Petr Brodský: Gesto smíření
David Beňa: Popis jednoho zápasu o spravedlivý sionismus

Kultura
Pavol Bargár: Lady Bird

Poezie
Havlíčkovy epigramy

Dokumenty
Proslov kardinála Berana na druhém vatikánském koncilu

Personalia
Jakub S. Trojan: Slovo na rozloučenou s Alfrédem Kocábem

Poznámky
Petr Krejčí: Manifest komunistické strany
Petr Krejčí: Havlíčkův Slovan a Čech
Ladislav Pokorný: 1848 – Rok zmařených nadějí

Zprávy

Jiří Cikánek: Jarní Retreat Akademické Ymky

3/2018

Úvodník čísla 3/2018 od Jana Kozlíka

Téma

Eseje

Kultura

Poznámky

4/2018

Úvodník čísla 4/2018 od Vladimíra Roskovce

Téma

Časové úvahy

Eseje

Kultura

Dokumenty

Zprávy

5/2018

Úvodník čísla 5/2018 od Pavla Hoška

Téma

Eseje

Kultura

Poesie

Poznámky

6/2018

Úvodník čísla 6/2018 od Pavla Bargára

TÉMA
Církev stoletá | Pavel Hošek
Cesta k únoru 1948 aneb Pražský hrad je náš Kreml | Petr Hlaváček
ČCE – českobratrská, nebo evangelická? | Jan Štefan
Ecclesia semper reformanda | Ladislav Pokorný

Časové úvahy
Učinit víru salonfähig | Tanja Pilger-Janßen
Zlatý hřeb své doby: Schleiermacherova bohoslužba | Bernhard Schmidt

Eseje a studie
Vďačnosť a spoľahnutie na Božiu vernosť vyháňa strach kázání | Pavol Bargár
Před rozedněním (Ž 130,5–7a) kázání | Lukáš Klíma
Radiace zla | Milan Balabán

Recenze
Jiří Schneider: Ano, je to i můj příběh

Kultura
Pavol Bargár: Nezanechať stopu

Polemika
Ladislav Pokorný: Sebemrskačství a vlastenectví
Viktor Žárský: Druhá republika jako kontinuální dimenze našeho pomnichovského vývoje

Personalia
Pavel Hošek: Nekrolog

Poznámky
Vladimír Roskovec: Ústavní počátky Českobratrské církve evangelické

OBSAH ROČNÍKU LXXXV (2018)

Vytisknout