Ročník 2017

Číslo 1/2017 (NE)NÁSILÍ

Úvodník (Jan Kozlík)

Téma
Manfred Oeming: Bůh a násilí ve Starém zákoně. Časově nepřiměřená úvaha jednoho exegeta
Jan Heller: Násilí – bezpráví – náprava
Petr Chalupa: Násilí, nebo konec násilí? Příběhy Jáel a Júdit z jiného úhlu
Pavel Hošek: Nad knihou Marka Juergensmeyera Teror v mysli Boží
Vladimír Urbánek: „Všechno nechť volně jen plyne, buď násilí vzdáleno věcí!“ Jan Amos Komenský a jeho pojetí nenásilí a násilí
Petr Macek: Pacifismus Dietricha Bonhoeffera
Jakub S. Trojan: Co se vzrůstajícím násilím ve společnosti?
Zdeněk A. Eminger: Nenásilí jako symbol probuzeného života

Rozhovor

O pokoji Božím v maskáčích. Rozhovor s Pavlem Rumlem (Lukáš Klíma)

Eseje a studie
Johannes Ehmann: Jan Hus. Kacíř– mučedník– reformátor?  Od české husy k wittenberské labuti
Jaroslav Vetter: Boží vůle platí stále (kázání L 9,51–56)
Ivan Buraj: Má demokracia alternatívu? (II. část)
Lucia Faltinová: Zimní přemítání o lidské identitě

Recenze
Co znamená být na rozhraní (Karel Floss)
Domov ako most (Pavol Bargár)
Bible postmoderně (Blahoslav Hájek)

Kultura
Neon demon (Pavol Bargár)

Poezie
Osud umělce, Centrum securitatis, Jen vzlétnout (Pavel Rejchrt)

Zprávy
Kniha katolického teologa v Maiselově synagoze (Pavel Hošek)


Číslo 2/2017

Úvodník (Jan Roskovec)

Téma

Ladislav Pokorný: Středověká filosofie a dnešek
Ladislav Moravetz: Luther a hudba
Peter Morée: Od Jana Husa k Martinu Lutherovi

Časové úvahy

Jiří Schneider: Vítejte v krásném novém světě!

Eseje a studie

Jakub S. Trojan: Struktura Augustinovy Civitas Dei
Pavel Keřkovský: Zásady ČCE a jejich návaznost na protestantskou sociální teologii 16. století
Tabita Landová: 550 let od volby prvních kněží Jednoty bratrské
Ladislav Hejdánek: Kosmická dimenze a přirozenost člověka
David Novák: Nad Biblí a Koránem
Petr Krejčí: Křesťanská revue: Počátky (I. část)

Recenze
Šestnáct zamyšlení Erazima Koháka (Blahoslav Hájek)

Kultura

Miesto pri mori (Pavol Bargár)
Mlčení (Miroslav Šulák)

Poezie

Obchod je tůra! (Jakub S. Trojan)

Personalia

Tři vzpomínky na bratra Miloslava (Zdeněk Susa)
Miloslav Vlk a česká reformace (Jana Nechutová)
Jakub Schwarz Trojan devadesátiletý (Jindřich Halama)
Hejdánek, Trojan a Křesťanská revue (Martin Šimsa)

Číslo 3/2017 ... SEMPER REFORMANDA

Úvodník (Pavel Hošek)

Téma

JiříTengler: Reformační jubilea v kontextu německých dějin

JiříTengler: Martin Luther z pohledu polského písničkáře

Jaroslav Vokoun: Mezi ortodoxií a humanismem

Rozhovor

Do budoucnosti o 2000 let nazpět. Rozhovor s Ladislavem Hejdánkem (Zdeněk Eminger)

Eseje a studie

Jan Kozlík: Krátké zamyšlení nad textem Ladislava Hejdánka

Jakub S. Trojan: Duchovní zápasy minulosti

Petr Krejčí: Křesťanská revue: Druhý až čtvrtý ročník (II. část)

Štefan Šrobár: Kresťanstvo v dospelom svete

Ladislav Hejdánek: Pravda v české myšlenkové tradici

Julia Kolesnichenko: Vliv pravoslavných hodnot na ruskou společnost

Jan Kozlík: Láska a Svár

Reinhold Niebuhr: Z předmluvy ke knize Synové světla a synové tmy

Lukáš Klíma: O Hospodinově stabilitě (kázání – 1S 15,24–31)

Recenze

Ve zklidněném světle bázně Boží: Nad komentářem Filipa Čapka ke starozákonní knize Kazatel (Petr Sláma)

Konečně religionistická interpretace českého Tolkiena (Mikuláš Minář)

O Lutherovi hutně (Vladimír Roskovec)

Inspirativní spojení (Zdeněk A. Eminger)

Kultura

Pavol Bargár: Klient

Poezie

Z posledních večerů J. A. K. (Pavel Rejchrt)

Praga mater urbium (Pavel Rejchrt)

Zprávy

Po letech opět v Bělči (Ladislav Pokorný)


4/2017

Úvodník| Pavol Bargár

Téma

Avšak učení Tóry je nade všechny věci | Daniel Mayer

„Má-li člověk se státi člověkem…“  Komeniologická meditace nad smyslem výchovy | Jan Hábl


Polovzdělanost a beznábožnost – problémy moderní doby dle TGM | Markéta Sedláčková

„Budeš je vštěpovat svým synům…“ (Dt 6,7)

Časové úvahy

Technologie moci a moc technologie | Jiří Schneider

ROZHOVOR

Co poví židovství o křesťanství : Rozhovor s rabínem Davidem Novakem

Eseje

Sloboda a zodpovednosť v ľudskom živote | Štefan Šrobár

Filosofické dílo Emanuela Rádla (k 75. výročí úmrtí českého filosofa) | Ladislav Pokorný

Jákobovy prohřešky (kázání) | Jana Plíšková

Od večného človeka k nesmrteľnosti chrústov | Daniel Pastirčák

A stanou se jedním tělem (Gn 2,24) | Lukáš Klíma


Křesťanská revue: Pátý až sedmý ročník  (III. část) | Petr Krejčí (na pokračování)

Lámech a jeho otec – zvěst biblických čísel a jmen | Lukáš Klíma

RECENZE


Zdeněk A. Eminger: Když pestrost vytváří skutečnou jednotu

Mikuláš Minář: Konečně religionistická interpretace českého Tolkiena

Vladimír Roskovec: O církevním právu

Markéta Sedláčková: Smutek andělů

Pavel Klinecký: Říčan pro všechny

KULTURA

Pavol Bargár: Ja, Daniel Blake

Pavol Bargár: Lady Macbeth5/2017

Úvodník | Lukáš Klíma

TÉMA

Lutherův dopis arcibiskupu Albrechtovi z 31. října 1517 | Překlad a komentář Jana Nechutová

Devadesát pět tezí Martina Luthera z října 1517

Křesťan a politika | Karel Floss

Služba cirkvi a transformácia | Pavol Bargár

John Howard Yoder (1927–1997) a jeho Ježíšova politika | Petr Macek

Pár poznámek k tématu spojení trůnu a oltáře | Martin Vaňáč

ČASOVÉ ÚVAHY

Sto let od velké říjnové | Ladislav Pokorný

ROZHOVOR


Dar setkání spřízněných duší

ESEJE


Křesťanská revue: Osmý až desátý ročník  (IV. část) | Petr Krejčí

Georg Picht: O zlu (Über das Böse)  (I. část) | Jan Kozlík

RECENZE

Pavol Bargár: 95 Lutherových výpovedí v slovenčine a s kvalitnými komentármi

Jana Nechutová: Rozpálená pec a to další

Jan Kranát: Sekularizace jako filosofický problém


Zdeněk A. Eminger: Rady dobře mířené

KULTURA


Pavol Bargár: Tri generácie6/2017


ÚVODNÍK

O naději | Ladislav pokorný

TÉMA


Rádlova kritika luterství | Jan Šimsa

Únava, úpadek a naděje | Lukáš Klíma

Moc a utopie | Jakub S. Trojan


Ohlasy Lutherovy bible u nás 1. část | Ota Halama

Křesťanská naděje jako anti-utopie? | Jiří Hanuš


44. konference Mezinárodního ekumenického společenství ve Wittenbergu 21.–27. 7. 2017 | Vladimír Albrecht

Martin Luther pro dnešek | Lydie Roskovcová

Papež reformátor jako znamení naděje na cestě ke křesťanskosti | Adam Borzič

ČASOVÉ ÚVAHY

Co vlastně ukázaly volby? | Jiří Schneider

Kultúrna polovzdelanosť podľa TGM | Tomáš Jahelka

Trojí přikázání | Magdaléna Trgalová

Adventní kázání o Boží přítomnosti (Mt 1,18–25) | Lukáš Klíma


Symbol a skutečnost | Ladislav Hejdánek

Protiklady japonské společnosti | Markéta Sedláčková

RECENZE

Pavol Bargár: Wittenberg sa stretáva so svetom

KULTURA


Pavol Bargár: Wind River

Vytisknout