Ročník 2017

Číslo 1/2017 (NE)NÁSILÍ

Úvodník (Jan Kozlík)

Téma
Manfred Oeming: Bůh a násilí ve Starém zákoně. Časově nepřiměřená úvaha jednoho exegeta
Jan Heller: Násilí – bezpráví – náprava
Petr Chalupa: Násilí, nebo konec násilí? Příběhy Jáel a Júdit z jiného úhlu
Pavel Hošek: Nad knihou Marka Juergensmeyera Teror v mysli Boží
Vladimír Urbánek: „Všechno nechť volně jen plyne, buď násilí vzdáleno věcí!“ Jan Amos Komenský a jeho pojetí nenásilí a násilí
Petr Macek: Pacifismus Dietricha Bonhoeffera
Jakub S. Trojan: Co se vzrůstajícím násilím ve společnosti?
Zdeněk A. Eminger: Nenásilí jako symbol probuzeného života

Rozhovor

O pokoji Božím v maskáčích. Rozhovor s Pavlem Rumlem (Lukáš Klíma)

Eseje a studie
Johannes Ehmann: Jan Hus. Kacíř– mučedník– reformátor?  Od české husy k wittenberské labuti
Jaroslav Vetter: Boží vůle platí stále (kázání L 9,51–56)
Ivan Buraj: Má demokracia alternatívu? (II. část)
Lucia Faltinová: Zimní přemítání o lidské identitě

Recenze
Co znamená být na rozhraní (Karel Floss)
Domov ako most (Pavol Bargár)
Bible postmoderně (Blahoslav Hájek)

Kultura
Neon demon (Pavol Bargár)

Poezie
Osud umělce, Centrum securitatis, Jen vzlétnout (Pavel Rejchrt)

Zprávy
Kniha katolického teologa v Maiselově synagoze (Pavel Hošek)


Číslo 2/2017

Úvodník (Jan Roskovec)

Téma

Ladislav Pokorný: Středověká filosofie a dnešek
Ladislav Moravetz: Luther a hudba
Peter Morée: Od Jana Husa k Martinu Lutherovi

Časové úvahy

Jiří Schneider: Vítejte v krásném novém světě!

Eseje a studie
Jakub S. Trojan: Struktura Augustinovy Civitas Dei
Pavel Keřkovský: Zásady ČCE a jejich návaznost na protestantskou sociální teologii 16. století
Tabita Landová: 550 let od volby prvních kněží Jednoty bratrské
Ladislav Hejdánek: Kosmická dimenze a přirozenost člověka
David Novák: Nad Biblí a Koránem
Petr Krejčí: Křesťanská revue: Počátky (I. část)

Recenze
Šestnáct zamyšlení Erazima Koháka (Blahoslav Hájek)

Kultura

Miesto pri mori (Pavol Bargár)
Mlčení (Miroslav Šulák)

Poezie

Obchod je tůra! (Jakub S. Trojan)

Personalia

Tři vzpomínky na bratra Miloslava (Zdeněk Susa)
Miloslav Vlk a česká reformace (Jana Nechutová)
Jakub Schwarz Trojan devadesátiletý (Jindřich Halama)
Hejdánek, Trojan a Křesťanská revue (Martin Šimsa)

Vytisknout