Ročník 2016

Stručný přehled vydání z r. 2015

1/2016 FENOMÉN "PROROCTVÍ"

Úvodník (Jan Kozlík)

Téma
Daniel Mayer: Někteří z proroků v židovské ústní tradici

Jiří Hoblík: Prorocká tradice dosahující ze starého Izraele do českých dějin
Lukáš Klíma: Prorocké specifikum?
Jan Kozlík: K prorokům na dálku věků
Pavel Hošek: Odkaz hebrejských proroků v reformním a v konzervativním judaismu
Tomáš Jahelka: O prespektíve, metafore a prorokoch

Rozhovor

Co je proroctví? Rozhovor se starozákoníkem Petrem Slámou (Jiří Schneider)

Eseje a studie
Daniel Pastirčák: Dekalóg podľa Kieslowského 1. Stvoríš si Boha na svoj vlastný obraz!
Miloš Hübner: Poučení z příběhu nepoddajného vikáře
Štefan Šrobár: Nouvelle théologie – hľadanie modernej podoby cirkvi
Miloslav Matouš: Lidstvo mezi protějšky

Recenze
Přečtěme si Augustinova Vyznání! (Jana Nechutová)
Komu patří Tomáš Akvinský? K novému českému překladu Tomášova spisu De potentia (Jakub Brdíčko)
Křesťanství a povaha změny (Karel Floss)
Mistr Jan Hus v polemice a za katedrou (Vladimír Roskovec)

Kultura
Osem hrozných (Pavol Bargár)

Personalia

Prof. ThDr. Pavel Filipi (Ladislav Beneš)


2/2016Články z čísla 2/2016 jsou zatím nesetříděně k dispozici zde:


3/2016 DOTAZUJTE SE


Úvodník (Pavol Bargár)

Téma
Pavel Hošek: Dotazujte se!
Lukáš Klíma: O životodárném hledání Hospodina
Daniel Mayer: Ámos 5,4 v rabínských komentářích
Olga Navrátilová: Úvahy nad možnostmi a mezemi náboženské plurality ve společnosti

Časové úvahy
Otvorený list adresovaný predstaviteľom cirkví na Slovensku

Eseje a studie

Amedeo Molnár: Humanismus Jeronýma Pražského
Lenka Ridzoňová: Jeroným – člověk víry
Pavel Hošek: Drobná glosa k teologickému zázemí největšího Čecha
Ladislav Pokorný: Osobnost Karla IV. a dnešek
Ladislav Hejdánek: Reflexe víry ve Starém zákoně
Jakub S. Trojan: Idea lidských práv v české tradici
Mária Martišková: Spravedlnost a milosrdenství dle Simone Weilové
Pavol Bargár: Je mnoho bohov... (Kázeň – Ex 7,1–2)

Recenze
Hromádkovo dědictví (Blahoslav Hájek)
Hledání klíče k záhadě (Jiří Schneider)

Kultura
Boj (Pavol Bargár)

Poezie

Odkud ta síla? (Jakub S. Trojan)

Personalia

Kázání při pohřebním rozloučení s Janem Šimsou (Jan Čapek)

Zprávy
Retreat opět v klášteře (Ladislav Pokorný)


4/2016 MÍŘÍ NÁRODY K HOSPODINU?

Úvodník (Lukáš Klíma)

Téma

Lukáš Klíma: Stanou se mým lidem
Tomáš Molnár: Uvažování nad Zacharjášem
Petr Krejčí: Několik poznámek o Zachárjášovi obecně a o nás zvláště

Časové úvahy

Jiří Schneider: Kolaps nadějí
Daniel Pastirčák: Utečenci, alebo teroristi?
Ladislav Pokorný: Několik poznámek k našemu životu s reklamou

Rozhovor
Chceme podpořit „síly světla“ (Jiří Schneider)

Eseje a studie
Pavol Bargár: Bohatí a štedrosť
David Novák: Nic neposuzuj, nechceš-li být netolerantní
Vladimír Roskovec: Deklarace 2. vatikánského koncilu O poměru církve k nekřesťanským náboženstvím (Nostra aetate)
Petr Pokorný: Krize a naděje
Daniel Pastirčák: Nebudeš brať vážne svet svojich rodičov!
Jiří Tengler: Učitel Elie Wiesel (kázání – Exodus 4,10–15)

Recenze

Nemocné náboženství a jeho léčba (David Beňa)
O konfesním právu (Vladimír Roskovec)

Kultura
Fúsi (Pavol Bargár)

Dokumenty
Nitrianske vyhlásenie

Personalia
Elie Wiesel a zraněná víra (David Novák)5/2016 ZRADA VZDĚLANCŮ


Úvodník (Ladislav Pokorný)

Téma 
Jan Kozlík: Jak číst proroky? (Sf 3,1–4)
Lukáš Klíma: Doba proroka Sofonjáše
Adam Borzič: Trable dnešního Sofonjáše
Pavel Hošek: V čem Sofonjáš není aktuální
Petr Fleischmann: O zradě nejen vzdělanců
David Novák: Prsten moci

Rozhovor 
O festivalu Devět bran a vlaku Lustig. Rozhovor s Pavlem Chalupou (Jan Schneider)

Eseje a studie 
Šimona Lövensteinová: Pravda versus „politická korektnost“
Pavel Pokorný: Blázen Hospodin
Daniel Pastirčák: Dekalóg 5 podľa Kieslowského Odpíšeš tých čo sa nehodia
Jakub S. Trojan: Bible a tržní ekonomika – body do diskuse
Jan Sokol: Proslov u příležitosti udělení Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 Pražská křižovatka 5. října 2016
Milan Balabán: Nábožensko-kulturní odkaz hebrejského poselství – 1. díl

Recenze 
Rozumem proti pověrám a předsudkům (Jiří Schneider)

Kultura 
Objatie hada (Pavol Bargár)

Poezie 
Na houpačce (Jakub S. Trojan)

Personalia 
Karel Floss devadesátiletý (Vladimír Roskovec)


6/2016 PRÁVO A PRAVDA

Úvodník (Jiří Schneider)

Téma

Lukáš Klíma: Slova dřívějších proroků
Jindřich Halama: Spravedlnost a milosrdenství
Pavol Bargár: Púť spravodlivosti a pokoja: Vízia Svetovej rady cirkví po Busane 2013
Jakub S. Trojan: Politika a odpuštění
Jan Kozlík: Pravda a víra u Petra Chelčického a Jana Želivského

Rozhovor

Vynášejte pravdivé rozsudky. Rozhovor s Ondřejem Kubů (Jiří Schneider)

Eseje a studie

Ivan Buraj: Má demokracia alternatívu? (I. část)
Petr Krejčí: Pravda a politika. Několik poznámek
Milan Balabán: Odkaz hebrejského poselství II. – pokračování z minulého čísla
Daniel Pastirčák: Choď vždy za hlasom svojej túžby

Recenze

Tomáš Jahelka: Ušľachtilá ruská duša, skazený Západ a nebezpečné demokratické princípy

Kultura

Pavol Bargár: Margarita so slamkou

Dokumenty

Hřích a vina (Ladislav Pokorný)
Hřích a vina (Jan Čapek)

Zprávy

Retreat na Božím daru (Ladislav Pokorný)
O Ukrajině nejen pohledem denních zpráv (Václav Peřich)

Vytisknout