Ročník 2015

1/2015 NEVYDÁŠ KŘIVÉ SVĚDECTVÍ

Úvodník (Pavol Bargár)

Téma


Prohlášení SKŽ k teroristickým útokům
Pravda vítězí! : Fejeton o jedné hypotéze (Pavel Hošek)
Jakub S. Trojan: Hus, Luther, Kalvín: Nevydáš křivé svědectví
Pavol Bargár: Ľudský život nadovšetko: Zákaz falošného svedectva vo filme K. Kieslowskeho Dekalóg VIII
Jindřich Halama: O křivém svědectví
Jakub S. Trojan: Vzpomínka na jedno lhaní (Úryvky z I. dílu knihy Rozhovory s pamětí)

Časové úvahy


Róbert Adamec: Satira a posvätno alebo Charlie Hebdo a hranice liberálnej etiky
Jiří Schneider: Ta naše debata česká, ta není hezká
Blahoslav Hájek: Nejsme tady sami

Rozhovor

Mezi vrtačkami a kladivy. Rozhovor s děkanem Evangelické teologické fakulty Jiřím Mrázkem (Pavel Hošek)

Eseje a studie

Jaroslav Šimsa: Náš křesťanský realismus
Komunikace evangelia v digitální společnosti (Christian Grethlein)
Daniel Pastirčák: Nezosmilníš
Štefan Šrobár: Spoločenské výzvy pre křesťanstvo
David Novák: O vzdělání, komplexech a „vyšší teologii“

Recenze

Architekti americké zahraniční intervence (Jiří Schneider)
Globální dějiny lidstva a křesťanství (Karel Floss)

Kultura

Americký ostreľovač (Pavol Bargár)


Poesie

z básně Faust v Praze (Jaroslav Vrchlický)
Před Husincem (Adolf Hejduk)
z básně Hus (J. S. Machar)
z básně Kostnická duma (Svatopluk Čech)

Dokument

80 let nakladatelství Vyšehrad (Vladimír Roskovec)
Vzpomínka na Jaroslava Šimsu

**********************************************************************************************************************************

2/2015 NEBUDEŠ ŽÁDOSTIV

Úvodník (Jan Kozlík)

Téma


Lukáš Klíma: O významu „nedychtění“ z desátého přikázání

Jan Kozlík: Zamyšlení nad přikázáním
Jakub S. Trojan: Hus, Luther, Kalvín: Nebudeš dychtit
Alena Michutová: Mistr Eckhart: Oproštěnost jako podmínka sjednocení s Bohem
Štěpán Smolen: Nebudeš dychtit po nekonečnu?
Pavol Bargár: Nebudeš dychtiť: Neprimeraná túžba v optike Kieslowskeho Dekalógu IX a X
Daniel Mayer: Poslední z Desatera přikázání ve světle rabínské tradice
Pavel Hošek: Desáté přikázání a Čtyři vznešené pravdy Buddhovy

Eseje a studie

Ladislav Pokorný: Bankovní a dluhová krize – pohled z Řecka
Mistr Jan Hus: Výklad kratší na desatero přikázanie
O antisemitismu
Róbert Adamec: Koniec starého a začiatok nového
Martin Šimsa: Je pro současnou demokracii sekularizace nutnou podmínkou, nebo překážkou?
Frank Crüsemann: O využívání Božích přikázání pro zachovávání tradičních hodnot a životníhostylu

Recenze

Kontrasty a paradoxy současného Izraele (Vladimír Roskovecú O osvietenstve, náboženstve a iných cynizmoch (Dominika Borbélyová)
Pijte z něho všichni. Kostel sv. Martina ve zdi a víra v něm (Jana Nechutová)
Michail Gorbačov: Můj život. Vzpomínky a zamyšlení (Ladislav Pokorný)

Kultura

Leviatan (Pavol Bargár)

Poezie

Jen tak v klusu; Před krátkým časem (Jakub S. Trojan)

**********************************************************************************************************************************

3/2015 M. JAN HUS

Úvodník (Lukáš Klíma)

Husovy texty
M. Jan Hus: Devět kusóv zlatých
M. Jan Hus: O šesti bludiech

Téma
Jana Nechutová: Jan Hus a jeho význam pro dnešní společnost
Pavel Keřkovský: Hus inspirující
Jakub S. Trojan: Husovo pojetí pravdy
Jindřich Halama: Sociálně etické důrazy v učení Jana Husa, především v jeho výkladu  Desatera
Petr Pithart: Jan Hus kolem nás a v nás (mezi dvěma pomníky)
Radim Pačmár: Majster Ján Hus v reflexii slovenského luteranizmu
O. A. Funda: Umírat pro ideje? – filosofický podtext nejen Husovy pře

Rozhovor
Husité nebyli jen ničitelé umění. Rozhovor s Janem Roytem (Kornélia Kolářová Takácsová)

Eseje a studie
Daniel Pastirčák: Nepremárniš příležitosť moralizovaním! (Nepokradneš!)
Jakub Ort: Křesťanství s odvahou otevřít oči. Frankfurtská škola, teologie a moderna  v zápase interpretací

Recenze
Cestování časoprostorem a náprava světa (Jiří Schneider)

Kultura

Slídil (Pavol Bargár)

Zprávy
Retreat opět v Železných horách (Ladislav Pokorný)

**********************************************************************************************************************************

4/2015 JAN HUS PODRUHÉ

Úvodník (Pavel Hošek)

Téma
Heinz Janssen: Sporná pravda – koncilní slyšení a porozumění v dialogu. K památce Jana Husa.
Peter Morée: Recepce Jana Husa a české reformace v 19. a 20. století: hudba jako zrcadlo narativů. O české identitě.
Jan Schneider: Husova třetí cesta aneb spravedliví jsou občas nesnesitelní
Jan Čapek: Hus, pravda a pravdivost
Pavel Hošek: Masarykův Hus

Rozhovor
Husův důraz na pravdu je mrazivě aktuální. Rozhovor s Václavem Hamplem (Jiří Schneider)

Eseje a studie
J. B. Souček: Válka v bibli
Pavol Bargár: Tvář iného (kázání, Gn 33,10)
Marcel Martinkovič: Śtúrov panslavizmus v kontexte súčasných politických rizík
Matěj Hájek: Vločka v dlani (Poznámka k dilematu lidské touhy)

Recenze
Pospíšilova dilemata (Blahoslav Hájek)
Rozprava s přidaným mýtem o Janu Husovi (Ladislav Pokorný)
Náš člověk v Římě (Jiří Schneider)

Kultura
Nový film Jiřího Svobody a Evy Kantůrkové Jan Hus: promarněná šance (Peter Morée)
Mad Max: Zbesilá cesta (Pavol Bargár)

Diskuse
Několik poznámek k památce M. Jana Husa obecně a ke kardinálu Dukovi zvláště (Petr Krejčí)

Omluva

*******************************************************************************************************************************************************

5/2015 BEZ DOMOVA

Úvodník (Vladimír Roskovec)

Téma
Ilja Hradecký: Hledání konsenzu v otázkách bezdomovství
Libor Prudký: Cesty k bezdomovectví a struktura lidí bez domova v ČR
Danuše Slánská: Duševní poruchy a onemocnění u bezdomovců
Magdalena Marešová: Projekt potravinové pomoci pražského seniorátu ČCE: závěr roku druhého
Ladislav Pokorný: Bezdomovectví jako příznak postmoderní krize

Časové úvahy
Jiří Schneider: Kde domov můj?

Rozhovor
Uzavřený jásavý kámen. Rozhovor s Dagmar Urbánkovou (Jiří Schneider)

Eseje a studie
Jana Nechutová: Máme dílo Jana Husa, nebo je nemáme?
Jakub S. Trojan: Lze o pravdě rozhodnout hlasováním? (K čemu je dobrá demokracie?)
Lukáš Klíma: Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdem do Hospodinova domu! (kázání – Žalm 122)
C. S. Lewis: O čítaní starých kníh
Daniel Pastirčák: Informácie vždy použiješ vo svoj prospech!
Jakub S. Trojan: Teologie křesťanské angažovanosti včera a dnes

Recenze
Dvojí život evangelického teologa? (Miloš Hübner)
Bojovník (Pavol Bargár)

Personalia
Za Eugenem Schartem (1929–2015) (Ladislav Pokorný)

Zprávy
Zakladatel Křesťanské revue Emanuel Rádl a projekt edice jeho spisů (Tomáš Hermann – Jan Musil)

*******************************************************************************************************************************************************

6/2015 NA ÚTĚKU

Úvodník (Jiří Schneider)


Téma
Lukáš Klíma, Abram imigrantem (kázání, Gn 12,10–20)
Jiří Schneider, Písmo, příchozí a uprchlíci – biblická glosa
Pavol Bargár, Niekoľko poznámok k fenoménu migrácie z teologickej perspektívy
Alena Fendrychová, Čekání na uprchlíky, kteří nedorazili
Richard Dračka, Čtyři dny mezi uprchlíky
Monika Žárská, Proč to Přemysl Pitter vlastně dělal?
Marcel Martinkovič, Imigrácia ako zrkadlo kvality štátu a hodnôt v spoločnosti

Eseje a studie
Jan Kozlík, Hus jako mravní subjekt
Martin Šimsa, Jan Hus, deliberativní argumentace a ekumenické křesťanství
Daniel Pastirčák, Neznásilníš svoje city vernosťou! (Nezcudzoložíš)
Štefan Šrobár, Druhý vatikánsky koncil: Obroda cirkvi a zjednotenie kresťanov
Jakub S. Trojan, Dráždivá otázka moci
Kornélia Kolářová Takácsová, Spiritualita seniorů

Recenze
Pavla Smetanová, Yiannis Koreček: Řecká ruleta. Příběhy lidí v nejisté době (Vladimír Roskovec)
VOKOUN, Jaroslav: Dynamika křesťanské tradice. (Zdenko Š. Širka)


Kultura
Pavol Bargár, V hlave

Poezie
Tak se to stává (Jakub S. Trojan)

Dokumenty
Martin Luther a Židé – nutná vzpomínka k reformačnímu jubileu (Irmgard Schwaetzer)

Zprávy
Podzimní retreat Akademické YMKY (Ladislav Pokorný)
Jak nás vidí (Václav Peřich)
Vytisknout