Ročník 2014

OBSAH ROČNÍKU 2014

1/2014 NEZNEUŽIJEŠ JMÉNA HOSPODINA, SVÉHO BOHA

Téma

LukáPavel Hošek: Magická manipulace Božím jménem
Ladislav Pokorný: Co je to „ne nadarmo“
Lukáš Klíma: Ne každý, kdo mi říká „Pane“
Jan Schneider: Blasfemie v nové době
Jan Milíč Lochman: Proti zneužití Božího jména

2/2014 PAMATUJ NA DEN ODPOČINKU

Téma

Lukáš Klíma: Šabat v pojetí Jürgena Moltmanna
Franz Rosenzweig: Šabat
Pavel Hošek: Nad knihou Abrahama J. Heschela Šabat. Jeho význam pro současného člověka
Jiří Lukeš: Čtvrté přikázání – sobota v Církvi adventistů sedmého dne
Pavol Bargár: Pamätaj na deň sviatočného odpočinku a sväť ho!: Motív šabatu vo filme K. Kieslowskeho Dekalóg III
Libor Ovečka: Den sváteční – neděle
Vladimír Roskovec: Smysl a dnešní význam čtvrtého přikázání

Časové úvohy
Jiří Schneider: Evropa a my: jsme chytří, či vychytralí?

Rozhovor
O politice, fotbalu, vlastenectví a českých dějinách. Rozhovor s Karlem Schwarzenbergem (Jiří Schneider)

Eseje a studie
Ladislav Pokorný: Víra a cesta církve
Martin Janeček: Co dnes očekávají křesťané od židů a židé od křesťanů?
Karel Floss: Hans Küng dopsal své paměti

Recenze
Miroslav Matouš: Poezie víry
Egon Bondy (Milan Balabán)
Martin Prudký, Jan Heller a kolektiv: Obtížné oddíly Předních proroků (Lukáš Klíma)
V službe evanjelia (Petr Pokorný)

Kultura
Ona (Pavol Bargár)

Polemika
Ad Quo vadis ČCE (Jan Kozlík)

Poesie
Potopena je loď (Veronika Tydlitátová)

3/2014 CTI SVÉHO OTCE I MATKU

Téma
Daniel Mayer: Přikázání Cti otce svého a matku svou v židovských pramenech
Jakub S. Trojan: Hus, Luther, Kalvín: Páté přikázání
Jiří Mrázek: Ježíš a páté přikázání
Pavol Bargár: Otec alebo milenec: Úcta voči rodičom v perspektíve filmu K. Kieslowskeho Dekalóg IV
Milan Balabán: Úcta k rodičům
David Novák: Cti otce a matku
Jan Čapek: Krize předávání hodnot dětem

Rozhovor
Ladislav Pokorný: Rozhovor s Jiřím Cikánkem

Časové úvahy
Jiří Schneider: Co nám prozradily volby do evropského parlamentu

Eseje a studie
Róbert Adamec: Ako uvidieť Boha (Existence sveta ako dôkaz Božej existencie – ezoterický pohľad)
Jan Kozlík: Druhý příspěvek k tématu „Víra“
Anna Mátiková: Co znamená věřit (ve světle exhortace Evangelii gaudium)
Martin Růžička, Po roce zase Letnice
Petr Pokorný: Slavnostní projev na XX. Valném shromáždění učené společnosti České republiky k 20. výročí jejího založení a k 230. výročí vzniku královské české společnosti nauk (1784–1852)

Recenze
Jan Hábl: Učit (se) příběhem. Komenského Labyrint a didaktické možnosti narativní alegorie (Pavel Hošek)
Miroslav Matouš: Přemysl Pitter a vyšší režie (Ladislav Pokorný)
Nový pohled? (Milena Šimsová)

Kultura
Borgman (Pavol Bargár)

Polemika
Ad Quo vadis ČCE (Jan Kozlík)

Poesie
Básně Langerovy – básník Jiří Langer (Tomáš M. Živný)

Jakub S. Trojan: Radosti rodičů

Zprávy Retreat v klášteře (Ladislav Pokorný)

4/2014 NEZABIJEŠ

Téma
Daniel Mayer: Přikázání Cti otce svého a matku svou David Novák: Nezabiješ
Zdeněk Susa: Eubiosie
Ladislav Pokorný: Zabíjení a práva zvířat
Pavel Hošek: Sekulární argument proti umělému přerušení těhotenství
Pavol Bargár: Zločin a trest: Prikázanie „Nezabiješ!“
Milan Balabán: Králova sebevražda
Jakub S. Trojan: J. Hus: VI. přikázání – Nezabiješ
Lukáš Klíma: Trest smrti a přikázání „Nezabiješ“

Rozhovor
„Věčný Bože, silný v boji. Rozhovor s Pavlem Rumlem (Jana Plíšková)

Časové úvahy
Jiří Schneider: Pýcha intelektuálů
Ladislav Pokorný: Máme se učit jen to, co potřebujeme?

Eseje a studie
Proslov Tomáše Halíka při převzetí Templetonovy ceny
Milan Balabán: Panorama myšlenek Friedricha Nietzscheho
Milan Balabán: Krásné krávy. Úloha zvířat v Bibli
Tomáš M. Živný: Svébytný výklad přikázání „Nezabiješ!“
Štefan Šrobár: Aké miesto má mať Boh v zjednotenej Európe

Recenze
Daniel Boyarin: The Jewish Gospels. The Story of the Jewish Christ (David Beňa)
František Šmahel: Jan Hus. Život a dílo (Jana Nechutová)
Chaim Cigan: Altschulova metoda. Kde lišky dávají dobrou noc I. (Jiří Schneider)
Timothy Snyder: Krvavé země. Evropa mezi Hitlerem a Stalinem (Vladimír Roskovec)
Kritické komentáre Milana Hamadu (Tomáš Jahelka)

Kultura
Noe (Pavol Bargár)

Polemika
Michal Chalupski

Poesie
Poezie přátel poezie (Tomáš M. Živný)
Recenze knížky „Živočich, čekající na pohlazení v chladném ránu“ (Jarmila Bartůšková)

5/2014 NEZCIZOLOŽÍŠ

Úvodník (Jiří Schneider)

Medailon
Jakub S. Trojan: Milan Balabán na cestě

Téma
Lukáš Klima: Cizoložství a smilstvo – dva termíny nejen pro sexuální delikty
Adam Borzič: Erós a zranitelnost: poznámky k teologii lidské sexuality
Pavol Bargár: Ja a iný: Kieslowskeho (ne) sexuálna interpretácia Dekalogu VI
Michal Havran: Prikázanie v zajatí moralizmu
Milan Balabán: Nahá žena viděná shora. David a Batšeba
Jakob S. Trojan: Hus, Luther, Kalvín: Nesesmilníš
Jan Milíč Lochman: Nezcizoložíš! (Nenarušíš manželství)

Časové úvahy
Blahoslav Hájek: Hledat východiska z chaosu
Jiří Schneider: Synoda o rodině – je církev společenstvím hříšníků?

Eseje a studie
Jan Kozlík: Tři typy lásky (kázání, 1J 4,16–21)
Jakub S. Trojan: Lze o pravdě rozhodnout hlasováním? (K čemu je dobrá demokracie?)
Jiří Mrázek: Večeře Páně dnes
Josef Moural: Politika a náboženství (variace na tocquevillovské téma)
Josef Blaha: Rabín Azriel z Gerony a kabalistické centrum v Geroně
Lucia Faltinová: Rok diabla
Marek O. Vácha: Páté přikázání: Koho vlastně nemáme zabít
Lucia Faltinová: S Bohom, páter Kuffa!

Recenze
Šťastný to muž! (Jiří Schneider)
Odozva západného politického liberalizmu v slovenskom politickom myslení 19. storočia (Tomáš Jahelka)

Kultura

Kalvária (Pavol Bargár)

Poezie

Ještě na živu, Naděje stromu, Bolest (P. Josef Čechal)

6/2014 NEPOKRADEŠ

Úvodník (Ladislav Pokorný)

Téma

Rudolf Mareš: Co dělat proti korupci?
Ľubomír German: Nepokradneš. Čo?
Jakub S. Trojan: Hus, Luther, Kalvín: Nepokradeš
Andrej Miklošík: Daňová optimalizácia v kontexte prikázania Nepokradneš
Tomáš Tožička: Vlastnictví a vzpoura byrokracie
Tomáš Ježek: Nepokradeš
Pavol Bargár: O matkách a dcérach: Prikázanie „Nepokradneš“ vo filme K Kieslowskeho Dekalog VIIa
Petr Krejčí: O přikázání nepokradeš trochu jinak

Časové úvahy
Jiří Schneider: Ukradená revoluce a unavená demokracie?

Rozhovor
Odhaľovať hodnoty ľudskosti. Rozhovor s Milanem Hamadou (Tomáš Jahelka)

Eseje a studie
Jiří Tengler: Kuráž ke katechismu
Štefan Šrobár: Náboženstvo v súčasnosti
Jakub S. Trojan: Svět peněz a názor jednoho ekonoma
Lukáš Klíma: Kázání pro adventní dobu
Václav Peřich: Nepokradeš

Recenze
Paradox úroků (Tomáš Tožička)
Štorkova lectio continua (Blahoslav Hájek)

Kultura
Chlapčenstvo (Pavol Bargár)

Zprávy
Setkání Spolku přátel Evangelické teologické fakulty UK 2014 (Blahoslav Hájek)
Retreat opět v Immanueli (Ladislav Pokorný)
Vytisknout