Ročník 2013

1/2013 Rozděl a panuj

Redakční úvodník (Pavel Hošek)

Téma
Jakub S. Trojan: Stezky k sídlům
Michaela Moravčíková: Slovensko, Česká republika a náboženstvo dvadsať rokov po nežnom rozvode
Jan Šimsa: Co to byly Mosty?
Lucia Faltinová: Zlatozubí a zlatoústi: realita a vízia jednej epochy

Časové úvahy
Jan Kozlík: Volby a simulakrum
Jiří Schneider: Generace (od) rozdělení

Eseje a studie
Lukáš Klíma: Dvanáctiletý Ježíš (kázání, L 2,41–52)
Adam Borzič: O neznámém, do kterého je třeba se znovu zamilovat
Jiří Nečas: Prázdný klam filosofie

Eseje a studie
Drago Fišer: Úvaha nad židovskou teologií křesťanství
Štefan Šrobár: Kresťania v sekulárnej spoločnosti
Lukáš Klíma: Nevzrušuj se kvůli zlovolníkům
Tomáš M. Živný: O metodě v současné katolické teologii

Poezie
Ničí poezie, poezie nikoho? (Paul Celan) (Tomáš M Živný)

Rozhovor
Rozdíly vidím spíš v mentalitě. Rozhovor s Danielem Rausem (Pavel Hošek)

Recenze
Jan Vlasák: Maximální eliminátor (Milan Balabán)
Milan Balabán: Kořeny a květy biblických pojmů (Tomáš M. Živný)
Jiří Beneš (ed.): Otevřené dveře: Leviticus 19 (Lukáš Klíma)
Provokativně o vykoupení (Ivan O. Štampach)

Kultura
Atlas mrakov (Pavol Bargár)

Polemika
Odpoveď na článok O co teď u nás vlastně jde? (Michal Valčo)
Křesťan a socialismus (Karel Floss) 

3/2013 KŘESŤAN MEZI PRAVICÍ A LEVICÍ

Redakční úvodník (Pavel Hošek)

Téma
Adam Borzič: Levice po pravici Kristově?
Tomáš Tožička: Levicový etatismus a křesťanský paternalismus
Jiří Silný: Epochální teologie
Dan Drápal: Křesťané mezi pravicí a levicí

Časové úvohy
Karel Floss: František a papež
Ladislav Pokorný: Funkčnost zdravotnictví

Rozhovor
Kdo se jen veze, není svobodný. Rozhovor s biskupem Václavem Malým (Jiří Schneider)

Eseje a studie
Daniel Pastirčák: Musíme dozrieť
Pavol Bargár: Misijná svojou podstatou: niekoľko poznámok k úlohe cirkvi v spoločnosti
Jaroslav Vetter: Setkání u Jakuba (kázání, Sk 21,18–26)

Recenze
Drago Fišer: Hledám slova pro hledající (Petr Pokorný)
Další kniha Tomáše Halíka (Jakub S. Trojan)
Sidonia Horňanová: Exegéza Starej zmluvy II – prorok Eliáš (Věra Tydlitátová)
Wilfrid John Harrington: Kniha Zjevení, Sacra Pagina, sv. 5 (Lukáš Klíma)
Evanjelium podľa Karola Nandráského (Jaro Zázrivý)

Kultura
Láska (Pavol Bargár)

Polemika
Otevřený dopis Karlu Flossovi (Ladislav Pokorný)

Zprávy
Farářský kurz SpEK 2013 (Jan Čapek)
Jarní retreat Akademické ymky 2013 (Ladislav Pokorný) 


6/2013 NEZOBRAZÍŠ

Téma
Věra Tydlitátová: Lo taase lecha pesel (Nevytvoříš si sochu)
Lenka Karfíková: Sinajská přikázání podle Řehoře z Nyssy
Milan Balabán: Běží o víru, ne o vidění Zákaz rytin i vidin
Jakub S. Trojan: Reformátoři a Druhé přikázání
Tomáš Matouš Živný: Bos primigenius (f. taurus) čili Tur (domácí)
Pavel Hošek: Modloslužené ctění obrazů a logika ikonické reprezentace

Časové úvohy
Jiří Schneider: Odvaha k občanství

Rozhovor
Když se řekne exekutor. Rozhovor s Martinem Růžičkou (Pavel Hošek)

Eseje a studie
Kázání pro adventní dobu (Izajáš 21,11–12)
Markéta Sedláčková: Funkční společnost
Milan Balabán: Marie jako matka, prostřednice
Martin Šimsa: Třetí cesta deliberativní demokracie
Jan Čapek: Víra

Recenze
Pavel Hošek: V dobrých rukou (Ladislav Pokorný)

Kultura
Zmiznutie (Pavol Bargár)

Poesie
Hildergard mystická i básnická (Magdalena Živná)

Dokumenty
Slovo k pamětní desce holokaustu (Jan Kozlík)

Zprávy
Retreat v Mozolově (Ladislav Pokorný) 


Vytisknout