Ročník 2012

1/2012 Teologie a politika

Redakční úvodník (Pavel Hošek)

Vzpomínka na Václava Havla
Vzpomínka na Václava Havla (Jan Sokol)
Jak jsem se zaručil za Havla (Jan Šimsa)
Čím se vyznačuje státník? (Jakub S. Trojan)
Pravda a láska zvítězí. (Alfréd Kocáb)
Co zůstává (Miloš Rejchrt)
Kulisák na prknech lásky a pravdy (Milan Balabán)

Téma
Jan Kozlík: Kázání na text z Matoušova evangelia 21,1–9
Michal Havran: Medzi červenou a modrou tabletkou
Martin Wernisch: O politickém myšlení evropské reformace
Filip Outrata: Politika v teologickém kontextu

Eseje a studie
Milan Balabán: Víra u Václava Havla
Jan Sokol: Pravda a láska
Josef Blaha: Solomon ibn Gabirol

Recenze
Ne již Jákob, nýbrž Izrael (Tomáš Živný)
Erazim Kohák: domov a dálava (Ladislav Pokorný)
Pavel Hošek: Židovská teologie křesťanství (Lukáš Klíma)
Jiří Beneš: Elíša (Josef Dvořák)
André Daigneault: Krize jako šance (Olga Nytrová)

Poezie
Rozevírání Adama Borziče (Milan Balabán)

Diskuse
Ladislav Pokorný: Ještě poznámka k "Podivenovi"

Zprávy
Krizové situace v česko-slovenském kontextu po roce 1989 (Pavel Hošek) 

2/2012 Možnosti a meze dialogu

Redakční úvodník (Pavel Hošek)

Téma
Slovo DIALOG (Milan Balabán)
Tradice dialogu v judaismu (Daniel Mayer)
Dialog znamená, že Logos má zelenou (Jakub S. Trojan)
Na virtuálnom areopágu: dialóg a svet internetu (Pavol Bargár)

Časové úvohy
Kulturu do dialogu (Jakub S. Trojan)
Dialog o reformě? (Jan Kranát)
Lesk a bída elektrifikace v Masuku (Tomáš Tožička)

Eseje a studie
Nebesa vypravují (Jiří Nečas)
Človek – dejinná bytosť (Štefan Šrobár)
Kierkegaardova výzva pro Evropu (Martin Damašek)
O neromantickom myslení Jonáša Záborského (Pavol Krištof)

Recenze
Jiří Josef Otter: Nejmladší apoštolský list v Novém zákoně. Druhý list Petrův (Jiří Lukeš)
Několik poznámek ke sbírce básní Milana Balabána: Pravěká tanečnice (Karla Trojanová)
Marcel Martinkovič (ed.): Idey a vývoj slovenského národnotvorného myslenia (Tomáš Jahelka)
Básnířčiny lunární krajiny. Olga Nytrová: Mince duše v úplňku (Milan Balabán)

Kultura
a lepší život (Pavol Bargár)
Čarokraj – fantastická opera v pražskom Národnom divadle (Pavol Bargár)

Poezie
Dialogy mimo (Milan Balabán)
Ze sbírek Markéty Hlasivcové (Milan Balabán)

Zprávy
Literárně dramatický klub Dialog na cestě má jubileum (Olga Nytrová) 

3/2012 Moc bezmocných4/2012 Člověkosloví

Redakční úvodník (Pavel Hošek)

Téma
Božena Komárková: Lidství v poznané pravdě
Pavol Bargár: Imaginácia ako aspekt stvorenia človeka na Boží obraz
Jakub Trojan: Zlo a lidský svět
Milan Balabán: Lidský a Boží člověk
Zdeněk Susa: Doktore, naslouchejte pozorně! (Člověk očima lékaře)
Tomáš M Živný: Žalm 8 – teo-antropologický střed žaltáře?
Pavel Hošek: Náboženství, lidská práva a obecně platné pojetí člověka

Časové úvohy
Karel Floss: V Písku se vyjevilo leccos podstatného

Eseje a studie
Štefan Šrobár: Sloboda a determinizmus v ľudskom živote
Róbert Adamec: Nestrannosť alebo spravodlivosť?
Aleš Havlíček: „Proměna“ hodnot

Kultura
Návrat Temného rytiera (Pavol Bargár)

Poezie
Bohdan Mikolášek: Úklid v suterénu (Milan Balabán)
Vrata a podvratí Karáskovy poezie (Milan Balabán)

Rozhovor
Rozhovor s Jiřím Schneiderem: Víra otevírá dveře

Diskuse - Polemika
Trojanova báseň o vládních mocech (Milan Balabán)
Co tu má dělat teolog? (Jan Kozlík)

Nekrolog
Aliance (Jan Šimsa) 

5/2012 Víra jako postoj

Redakční úvodník (Pavel Hošek)

Téma
Milan Balabán: Nebezpečí „víry v“
Róbert Adamec: Keď príde Boh Idea Boha ako skúsenosť živej prírody
Ladislav Hejdánek: Co je to „víra“ bez „předmětu“?
Daniel Mayer: Maimonidových Třináct článků víry ve světle rabi Moše Chajima Luzzatta
Drago Fišer: Dva druhy víry podle Martina Bubera
Petr Pokorný: Ježíš a víra
Svatopluk Karásek: Víra

Časové úvohy
David Novák: Restituce – hanba, nebo nárok?
Ivan O. Štampach: Restituce, náprava křivd, hanba, nebo kulišárna?
Ladislav Pokorný: Víra a společenská angažovanost

Eseje a studie
Lukáš Klíma: Dvanáctiletý Ježíš (kázání, L 2,41–52)
Adam Borzič: O neznámém, do kterého je třeba se znovu zamilovat
Jiří Nečas: Prázdný klam filosofie

Kultura
V tme (Pavol Bargár)

Poezie
Jakub S. Trojan (P. H.)

Rozhovor
Rozhovor se Sylvou Daníčkovou: Někdo se ve mně modlí (Milan Balabán)

Recenze
Jiří Beneš: Směrnice a řády. Zákoník v Páté knize Mojžíšově (Lukáš Klíma)
Eliška Vlasáková: Byla jsem s našima na procházce (Lydie Cejpová)
Mistr Moučka měří biblický čas (Milan Balabán)
Ladislav Hejdánek: Úvod do filosofování (Barbora Řebíková)

Zprávy
Křesťansko-židovské biblické hodiny (Filip Němeček) 

6/2012 Břemeno viny

Redakční úvodník (Pavel Hošek)

Téma
David Novák: Pocit viny a práce duchovních
Peter Morée: Minulost, naše rány a naše vzpomínání
Pavol Bargár: Vina a zmierenie v tieni apartheidu: Vyznanie z Belhar a Holandská reformovaná cirkev v Južnej Afrike
Milan Balabán: Kání v Bibli
Petr Vacík: Zpověď zpovědníka
Michal Valčo: Teológia a prax spovede v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania
Věra Tydlitátová: Pokání a odpuštění je přetěžká věc
Peter Tavel, Ludmila Bartůšková: Psychologický pohled na vinu a odpuštění
Martin Damašek: Evropou stále obchází strašidlo: Co znamená jmenování členů KSČM krajskými radní
Ladislav Pokorný: O co teď u nás vlastně jde?
Miloš Hübner: Zápas o zachování naděje

Eseje a studie
Blahoslav Hájek: Od Kalandry k Daňkovi a zpět
Jakub S. Trojan: Mravní situace a Desatero

Kultura
Kawasakiho růže (Pavol Bargár)

Rozhovor
Břemeno viny. Rozhovor s Josefem Kordíkem (Jana Plíšková)

Zprávy
Retreat v Immanueli (Ladislav Pokorný)
Vydařené sympozium o nepředmětném myšlení v Písku (Jakub S. Trojan) 

Vytisknout