Ročník 2010

1/2010 KOSMOS – ORLOJ BOŽÍ

Redakční úvodník (Pavel Hošek)
Téma
Jakub S. Trojan: Theologické aspekty moderní kosmologie
Věra Tydlitátová: Kosmos v pohledu židovské mystiky
Lukáš Klíma: Kosmos jako uspořádání znaků
Milan Balabán: Slunce na orloji vesmíru
Josef Sanitrák: You can look – but don’t touch!
Časové úvahy
Jiří Schneider: Evropa, EU a my
Eseje a studie
Ladislav Hejdánek: „Desatero“ z ?loso?ckého hlediska
Jiří Josef Otter: Otázky nad nejmladšímapoštolským listem
Michal Havran: Slovenský národný luteranizmus
Recenze
Francis J.Moloney: Sacra pagina – Evangelium podle Jana (Lukáš Klíma)
Richard Dawkins: Boží blud: přináší náboženství útěchu, nebo bolest? (Věra Tydlitátová)
Erazim Kohák: Domov a dálava (Blahoslav Hájek)
Ladislav Hejdánek: Havel je uhlík (Jakub S. Trojan)
Poezie
Epilog (Jakub S. Trojan)
Kultura
Avatar (Pavol Bargár) 

2/2010 POZDRAV CHUDÝM
3/2010 POZDRAV PLAČÍCÍM

Redakční úvodník (Pavel Hošek)
Téma
Josef Blaha: Láska a slzy v moderní hebrejské poesii a židovské mystice
Adam Borzič: Zarmoucené srdce – mystika slz
Lukáš Klíma: Pláč v žalmech
Milan Balabán: Pláč – nejen Jeremjášův
Časové úvahy
Jiří Schneider: Volby jako impuls k nové politice
Eseje a studie
Jiří J. Otter: Biblické hapax-legomenon
Pavol Bargár: Zárodky sekularizácie
Milan Balabán: Je Bible kniha vážná, nebo veselá?
Ladislav Pokorný: Zvláštnost Ezechielova proroctví
Rozhovor
Podpora na „cestě domů“ – Rozhovor s Annou Krutskou (Jiří Schneider)
Dokumenty
Milan Balabán: Když mysl zalétá v dál a pravda vyžaduje vůli
Recenze
Mircea Eliade: Paměti (Pavel Hošek)
Jiří Beneš, Petr Vaďura: Pradějiny (Milan Balabán)
Friedrich Assländer a Anselm Grün: Time Management jako duchovní úkol (Jaro Křivohlavý)
M. Čejka, J.Hanuš: Křesťané a socialismus. Čítanka textů: 1945–1989. díl 2. (Ladislav Pokorný)
Dionysios Areopagita: O nebeské hierarchii (Josef Sanitrák)
Poezie
Noční tance Sylvie Plathové (mb)
Kultura
Biela stuha (Pavol Bargár)
Cesta (Pavol Bargár)
Akademická YMCA
Jarní retreat 2010 (lp) 

4/2010 POZDRAV TICHÝM

Redakční úvodník (Pavel Hošek)
Téma
Milan Balabán: Ježíšův pozdrav tichým
Pavel Hošek: Blahoslavení tiší
Adam Borzič: Blahoslavení mlčící mystikové aneb netlachejme o Bohu
Chiara Lubichová: „Blahoslavení tiší, neboť dostanou zemi za dědictví.
Časové úvahy
Blahoslav Hájek: Protestantský impuls světovému hospodářství
Jakub S. Trojan: Ke kořenům demokracie v Čechách – I. část
Jiří Schneider: Bude svět bez jaderných zbraní?
Jakub S. Trojan: Jazykozpytný koutek poprvé
Rozhovor
Nadále chci být především teolog – Rozhovor s Martinem Prudkým (Pavel Hošek) celý text
Eseje a studie
Eseje a studie Josef Blaha: Pohled kabaly a Maimonida na Boží vlastnosti
Jaroslav Fér: Jeruzalémská bible a JHVH
Inocent-Mária V. Szaniszló: Ochrana ľudských práv
Paul Collier: V ústrety novej etike prírody
Recenze
Klíma Ivan: Moje šílené století (Pavel Jerie)
Kosatík Pavel: Sám proti zlu – Život Přemysla Pittra (1895–1976) (Pavel Jerie)
Skrytá poselství vědy (Milan Balabán)
Kultura
Seriózny muž (Pavol Bargár)
Maminka očima českých básníků (Olga Nytrová)
Diskuse – polemika
Ještě o Boží pravdě (Samuel Jan Hejzlar)
Poezie
Choré a mokré básně (Milan Balabán)
Zprávy
Impresionistická reportáž o jedné konferenci (Pavel Hošek) 

5/2010 ŽÍZNÍCÍM PO SPRAVEDLNOSTI

Redakční úvodník (Pavel Hošek) celý text
Téma
Daniel Matějka st.: Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti
Lukáš Klíma: Nasyceni Hospodinovým zjevem
Adam Borzič: Tichý osvobozující křik: mystika ve službách spravedlnosti
Daniel Mayer: Budeš usilovat o spravedlnost, a jen o spravedlnost (Dt 16,20)
Časové úvahy
Jakub S. Trojan: Ke kořenům demokracie v Čechách – II. část
Eseje a studie
Milan Balabán: J.L. Hromádka s červeným proužkem
Josef Blaha: O smrti týrského vévody
Pavol Bargár: Jedna nádej v Kristu
Miroslav Matouš: Vesmír je jiný
Rozhovor
Téma musí zajímat mě – Rozhovor s novinářem Petrem Vaďurou (Pavel Hošek)
Dokumenty
Martin Prudký: "Od svaté naivity ke svaté moudrosti"
Jindřich Halama: Proslov při imatrikulaci studentů ETF UK 2010
Recenze
Petr Pithart: Devětaosmdesátý. Vzpomínky a přemýšlení. Kredo (Ladislav Pokorný)
Otevřené dveře (Milan Balabán)
Malé úvahy s olivovými lístky (Milan Balabán)
Ctirad John: Zrcadlo mých lásek aneb vzpomínky (Pavel Jerie)
Monika Zaviš: Repetitórium z religionistiky I (Pavol Bargár)
Poezie
Ivana Bargárová
Kultura
Počiatok (Pavol Bargár) 

6/2010 POZDRAV MILOSRDNÝM

Redakční úvodník (Pavel Hošek)
Téma
Pavel Hošek: Gmilut chasadim: skutky milosrdenství v židovské tradici
Ladislav Pokorný: Milosrdenství a říše milosti Martina Luthera
Jakub S. Trojan: Milosrdenství v soudním hávu
Andrej Miklošík: Ekonómia a marketing verzus učenie a zásady Ježiša
Časové úvahy
Malcolm Haslett, BBC Londýn: „Pure“ Angličan
Eseje a studie
Eva Procházková: Pavla Moudrá (1861–1940)
Milan Balabán: Posvátnost stromu v náboženstvích
Michal Havran: Od radikálnej reformácie k radikálnej utópii
Rozhovor
Méně zoufání a víc naděje – Rozhovor s Jindřichem Halamou (Pavel Hošek)
„Bejt ve věznici milosrdnej je nebezpečný“ (Jana Plíšková)
Recenze
Benedikt XVI.: Apoštol Ježíše Krista. Promluvy o svatém Pavlu (Peter Cimala)
Igor Kišš a Sidonia Horňanová: Žena v cirkvi (Michaela Pogányová)
Ivan O. Štampach: Na nových stezkách ducha (Pavel Hošek)
Tomáš Sedláček: Ekonomie dobra a zla. Po stopách lidského tázání od Gilgameše po finanční krizi (Pavol Bargár)
Poezie
Zdeněk Píštěk, Jakub Hála, Jan Počepický
Kultura
Sociálna sieť (Pavol Bargár)
Thomas Greening – Dubček (Jan Zámečník)
Zprávy
Jaromír Procházka zemřel (Ladislav Pokorný)
Podzimní Retreat Akademické YMCY (Pavel Pokorný)
Pocta Ladislavu Hejdánkovi (Jan Kozlík) 


Vytisknout