Ročník 2009

1/2009 OBĚŤ? JAKÁ?

Redakční úvodník (Pavel Hošek)
Téma
Pavel Hošek: Tajemství oběti
Zdeněk Vojtíšek: Oběť jako poselství světu
Lukáš Klíma: Oběť jako přiblížení k Bohu
Ronald Hoffberg: Rabínské pojetí oběti
Milan Balabán: Oběť, sebevražda, hrdost? Samsonovo dilema
Jan Heller: Budoucnost otevřená obětí
Ivana Adamcová: Kristus a nová imaginácia
Časové úvahy
Jiří Schneider: Na prahu dvacetiletí svobody
Martin Janeček: Jak řešit problém pásma Gazy
Eseje a studie
Pavol Bargár: „Aj keď ma Pán Boh zavše tresce…“
Rozhovor
O osobnostech a dialogu – rozhovor s Lenkou Jaklovou (Jiří Schneider)
Poezie
Mloci, andělé, básník
Kultura
Ticho spěchá dál… (Alžběta Čejková)
Lars a jeho vážná známost (Peter Cimala)
Beze mě: Šest tváří Boba Dylana (Pavol Bargár)
Valčík s Bašírem (Pavol Bargár)
Dokumenty
Pavel Juráček: 22. ledna 1969
Jakub S. Trojan: Blahoslavení čistého srdce
Jakub S. Trojan: Dva dodatky ke kázání při pohřbu J. Palacha v lednu 1969
mp: Prof. ThDr. Josef Smolík, Dr. h.c., D. D. h.c., STM (27. 3. 1922–4. 2. 2009)
Martin Prudký: Prof. Josef Smolík (27. 3. 1922–4. 2. 2009) oratio funeralis 

2/2009 JEDNOTA V MNOHOSTI

Redakční úvodník (Pavel Hošek)
Téma
Ladislav Hejdánek: Jedno(st), mnoho(st) a jedinečno(st)
Petr Krejčí: Jednota bez rozdílnosti vede k totalitě
Miloš Mrázek: E pluribus unum a E pluribus unum: starý a nový náboženský pluralismus v Americe
Pavol Bargár: Tiahnutie k jednote: väzenie či počiatok zodpovednosti?
Pavel Smetana: Chvála rozmanitosti
Časové úvahy
Tomáš Ježek: Světová fnanční krize – co se to vlastně stalo
Petr Čapek: Farářský kurs „K svobodě je dlouhé putování“
Ladislav Pokorný: Osobnost J. L. Hromádky – causa belli?
Eseje a studie
Milan Balabán: Písmo svaté jako zvěstný mýtus o pravdě
Drago Fišer: Setkání v Galileji
Rozhovor
Evropu čeká zápas o její duchovní podobu – rozhovor s Alfrédem Kocábem (Josef Sanitrák)
Recenze
Horňanová Sidonia: Židovská apokalyptika. Úvod do pseudoepigrafckých, kumránskych a merkavotických textov (Lukáš Klíma)
Mistr Eckhart a středověká mystika (Josef Sanitrák)
Poezie
Petra Fišerová
Kultura
Predčítač (Pavol Bargár) Světlo v lese aneb lux in luce (Daniel Pfann)
Měsíční křesťan (Daniel Pfann)
Lorika svatého Patrika (Irena Štěpánová)
Diskuse
Kritika Křesťanské revue… (Josef Jiránkovec) a reakce redakce (Josef Sanitrák)
K článku ekonoma Tomáše Sedláčka (Blahoslav Hájek)
Co bude přechodem na vyšší stupeň? (Jaromír Procházka) 

3/2009 (NE)ZÁVISLOST

Redakční úvodník (Josef Sanitrák)
Téma
Ladislav Hejdánek: Podmíněnost – nezávislost – poslání
Jiřina Šiklová: Nezávislost? Mýtus, kterým trpíme
Anna Šabatová: O nezávislosti jakožto vnitřní dispozici ke svobodnému, nezávislému rozhodování
Milan Balabán: Nezávislost víry
Jan Kozlík: Nezávislost ve státní správě
Časové úvahy
Ladislav Pokorný: Eugen Schart osmdesátiletý
Jan Pfeiffer: Vzpomínka na mimořádnou osobnost PhDr. Pavla Křivského
Miloš Hübner: Odpovědnost mezinárodního společenství
Eseje a studie
René Kopecký: Křesťanství a islám v Sýrii
Lukáš Klíma: Mesiáš trpící podle Písem
Samuel J. Hejzlar: Od křtu ke vzkříšení
Josef Blaha: Žalm 95 – radostný jásot sabatu
Rozhovor
Máme, co si zasloužíme – rozhovor s Radimem Passerem (Josef Sanitrák)
Recenze
Žalmy. Český katolický překlad (Lukáš Klíma)
Milan Balabán: Domov a bezdomoví i jiné zprávy (Jakub S. Trojan)
Milan Balabán: Domov a bezdomoví i jiné zprávy (Pavel Hošek)
Jiří Lach: Laichterovo nakladatelství a projekt České dějiny (Milena Šimsová)
Jacob Neusner: Rabín mluví s Ježíšem (Lukáš Klíma)
Poezie
Anděl se dívá klíčovou dírkou (Marcela Kašparová)
Kultura
Wrestler (Pavol Bargár)
Diskuse
Bible, překlad 21. století (Bohuslav Straka)
Akademická YMCA
Jarní retreat (lp) 

4/2009 ZÁKON BOŽÍ A ZÁKON LIDSKÝ

Redakční úvodník (Pavel Hošek)
Téma
Jan Schneider: Ústava a přikázání
Jakub S. Trojan: Jak překročit dilema: Dávejte císaři, co je císařovo!?
Ronald Hoffberg: Zákon versus zákon: židovský pohled
Daniel Mayer: Může být Desatero ústavou?
Časové úvahy
Věra Tydlitátová: Dobrodruh ducha Milan Balabán
Eseje a studie
Jan Samohýl: Teologie křížení českých dějin
Jiří Nečas: Jeden svět
Rozhovor
O psaných a nepsaných pravidlech, zákonech a ústavě – rozhovor s Vojtěchem Ceplem (Jiří Schneider)
Dokumenty
Projev Elie Wiesela, nositele Nobelovy ceny míru
Čas obnoviť záväzok: Dvanásť berlínskych bodov
Lucia Faltinová: Čas obnoviť záväzok: Dvanásť berlínskych bodov. Kontext
Recenze
Barack Obama: Cesta za sny mého otce (Ladislav Pokorný)
Edward W. Said: Orientalismus. Západní koncepce Orientu (Pavol Bargár)
Jan Heller: Hlubinné vrty (Jiří Beneš)
Sidonia Horňanová: Kumránske zvitky. Tajomstvá ukryté v Judskej púšti (Katarína Šoltésová)
Poezie
Rilkeho Život Mariin
Kultura
Harry Potter a Polovičný princ (Pavol Bargár)  

5/2009 MILOST

Redakční úvodník (Pavel Hošek)
Téma
Pavel Hošek: Milost ve světových náboženstvích
Tomáš Tožička: Léto milostivé
Kateřina Bauerová: Milost jako otázka: zamyšlení nad Boží milostí
Milan Balabán: Milost Boží je bez hranic
Časové úvahy
Milan Balabán: Jan Šimsa – harcovník věčně zelené naděje
Jakub S. Trojan: Jan Šimsa – běh na dlouhé trati
Pavol Bargár: Spoločné slovo medzi nami a vami
Eseje a studie
Lukáš Klíma: Žalm82 – soumrak bohů
Tomáš Jahelka: Normalizácia podľa Foucaulta
Juraj Bándy: Dielo, ktoré aj dnes oslovuje
Samuel J.Hejzlar: O církvi
Rozhovor
„Příště to udělám chytřejc. . .“ Rozhovor s Bohdanem Pivoňkou (Jiří Schneider)
Recenze
David Jacobus Bosch: Dynamika křesťanské misie (Pavel Černý)
Jehuda Bauer:Úvahy o holocaustu (Věra Tydlitátová)
Jaroslav Pelikan: Ježíš v proměnách staletí (Pavol Bargár)
Poezie
Fantasia (Adam Borzić, Kamil Bouška, Petr Řehák)
Kultura
Hanebný pancharti (Pavol Bargár)
Cesta (za) životem (a myšlením) Maharala (Lukáš Klíma)
Vyprávění o paměti (Milan Balabán)
Diskuse – polemika
Židovští myslitelé o Ježíši (Drago Fišer) 

6/2009 VÍRA, NE OSUD

Redakční úvodník (Pavel Hošek)
Pavel Filipi: Promluva k udělení medaile J. A. Komenského Milanu Balabánovi
Milan Balabán: Čirou láskou proti osudu
Věra Tydlitátová: Víra, nebo osud
Martin Prudký: Neúprosný úděl versus Hospodin, Bůh, jenž se obrátil a litoval zlého
Jakub S. Trojan: Body k výkladu o kosmické perspektivě křesťanské víry
Petr Krejčí: Evangelium pro člověka jednadvacátého staletí
Jiří Hoblík: Osudy osudu
Petr Macek: Updike a Barth
Milanu Balabánovi I (Olga Nytrová)
Milanu Balabánovi II (Olga Nytrová)
Milane, nikam neodcházej (Pavel Hošek)
Dvě básně ku poctě páně Ba’alabánově (Tomáš Živný)
Strýčkovi kmotříčkovi k osmdesátinám(Daniel Pfann)

Milan Balabán: Maharal – hlína + šém + červená kráva
Milan Balabán: Podzemní semináře za bolševické éry
Milan Balabán: Služba izraelských proroků pravdě

Milan Balabán: Jímavé portréty biblických žen (Karla Trojanová)
Milan Balabán: Víra (u) Václava Havla (Pavel Hošek)
Ladislav Pokorný: Retreat v Belči 


Vytisknout