Ročník 2008

1/2008 VÍTĚZNÝ ÚNOR A VÍTĚZNÝ KRISTUS

Redakční úvodník (Pavel Hošek)
Téma
Jakub S. Trojan: Šedesáté výročí Února 1948
Karel Floss: Únor 1948 sine ira et studio?
Jan Kozlík: V únoru 1948 zvítězila pravda
Petr Krejčí: Několik poznámek o vítězstvích a prohrách
Karel Hanza: Vítězný únor. Vítězný Kristus
Časové úvahy
Jiří Schneider: Král je mrtev, ať žije prezident!
Věra V. Tydlitátová: Občanská společnost kontra totalita
Eseje a studie
Jan Samohýl: Růst a nést?
Milan Balabán: Stát a církev v souvislostech
Rozhovor
Únor 1948 - pohroma či výzva? (Jiří Schneider, Milan Balabán, Ladislav Pokorný, Jakub S. Trojan)
Dokumenty
Spoločné slovo medzi nami a vami (Otvorený list a výzva moslimských náboženských vodcov) (překlad Pavol Bargár)
Pavel Filipi: Promluva na pohřbu prof. Jana Hellera
Recenze
Ondřej Macek (ed.): Zpytování. Studie a eseje k evangelické identitě (Lukáš Klíma)
Jiřina Šiklová: Dopisy vnučce (Milan Balabán)
Jan Keller: Teorie modernizace (Ladislav Pokorný)
Poezie
Josef Mlejnek
Kultura
Persepolis (Jakub Ort)
Pokánie (Pavol Bargár)
Diskuse - polemika
Rádl poražen Hromádkovou teologií? (Adam Balcar)
Pozvánka
Jarní retreat Akademické Ymky

2/2008 STÁT IZRAEL - ŘEŠENÍ NEBO PROBLÉM?

Redakční úvodník (Pavel Hošek)
Téma
Jan Fingerland: Tři ohniska izraelské identity
Zprostředkující role patří mocnějším (rozhovor s PhDr. Milošem Pojarem, bývalým čs. velvyslancem v Izraeli) (Jiří Schneider)
Mojmír Kallus: Zdroje křesťanského sionismu
Věra Tydlitátová: Otázky okolo termínu sionismus
Jiří Schneider: Palestina a Izrael
Ronald Hofberg: Znamení věčnosti
Časové úvahy
Jan Šimsa: Ani – ani
Karel Floss: K jubileu Hanse Künga
Eseje a studie
Lukáš Klíma: Ježíš jako oběť červené krávy
Inocent-Mária V. Szaniszló: Koľko demokracie je vhodnej pre cirkev?
Reiner Alberz: Záhada izraelského monoteismu
Milan Balabán: Hebrejská poezie ve službách prorocké zvěsti
Rozhovor
s Markem Čejkou (Jiří Schneider)
Recenze
Prokop Remeš, Alena Halamová: Nahá žena na střeše (Hana Gottwaldová)
Rukopisy od Mrtvého moře (Pavel Čech)
Jiří Beneš: Desítka. Desatero aneb deset slov o Bohu a člověku (Lukáš Klíma)
Milan Balabán, Olga Nytrová: Biblický třpyt v české poezii XX. století(Jan Sokol)
Juraj Bándy: Nová zmluva na kazateľnici (Jozef Benka)
Poezie
Milan Balabán: Závěje zelené, Zlatý samovar, O poupata opřen
Kultura
Čierna krv (Pavel Bargár)
Občan Havel (Adam Borzič)
V nejlepším z možných světů (Josef Mlejnek)
Zcestymluv Josefa Mlejnka (Milan Balabán)

3/2008 SOCIALISMUS JAKO STAROST O DRUHÉ

Redakční úvodník (Pavel Hošek)
Téma
Petr Bláha: O socialismu a zlidšťování nastavené tváře
Martin Šimsa: Několik poznámek ke křesťanské sociální demokracii či k post-marxistickému demokratickému socialismu
Jakub S. Trojan: Etika podnikání
Jan Kranát: Člověk proti člověku podle Karla Marxe
Václav Peřich: Socialismus jako starost o druhé
Ladislav Pokorný: Jak jsem se stal křesťanským marxistou
Časové úvahy
Jan Schneider: Bohatí žádají svobodu, chudí spravedlnost
Eseje a studie
Milan Balabán: Být bližním v optice biblického poselství
Claude Geffré: Proti-trojiční monoteismus islámu
Anna Čapková: V dialógu s Kierkegaardom
Darja Kocábová: Víra, naděje a psychoterapie
Rozhovor
O padesátých letech s Milanem Balabánem, Ladislavem Pokorným a Jakubem S. Trojanem (Jiří Schneider)
Recenze
Jack Kornfeld: Cesta srdce – Úskalí a přísliby duchovního života, Jeho svatost Dalajláma: Dobré srdce – Buddhistický pohled na Ježíše (Adam Borzič)
Josef Blaha: Židovské myšlení jako inspirace (Milan Balabán)
Jakub S. Trojan: Krása vyvřelin (Milan Balabán)
Poezie
Paul „NEMO“
Kultura
Náš vůdce (Pavol Bargár)
Akademická Ymca
Zpráva z Jarního retreatu (lp) 

4/2008 CIVILNÍ A OBČANSKÉ NÁBOŽENSTVÍ

Redakční úvodník (Pavel Hošek)
Téma
Jakub S. Trojan: Civilní interpretace – ještě dnes?
Miloš Mrázek: Stále inspirující teorie občanského náboženství
David Novák: The Emerging Church – vynořující se církev
Pavel Keřkovský: Postsekulární svět
Jiří Unger: Robert N. Bellah – nechtěný velekněz „Civil religion“
Časové úvahy
Jiří Schneider: Ach, ten církevní majetek!
Jiří Přibáň: Když sytí hladovému věří
Daniel Anýž: Koho budou volit američtí evangelikálové?
Eseje a studie
Lukáš Klíma: „Upír“ ve Starém zákoně
Pavol Bargár: Mýtus a skutočnosť
Rozhovor
S Tomášem Halíkem o Husovi a českém civilním náboženství (Jiří Schneider)
Dokument
Božena Komárková: Několik poznámek k civilní interpretaci
Recenze
Věra Tydlitátová: Stromy ve starozákonní tradici (Milan Balabán)
Ján Komorovský: Boží štát v pralesoch a savanách Paraguaja (Štefan Šrobár)
Poezie
Markéta Libolová
Kultura
Bathory (Pavol Bargár)
Diskuse – polemika
Víra jako změna smýšlení (Jan Šimsa) 

5/2008 OD SLOV K OBRAZŮM

Redakční úvodník (Pavel Hošek)
Téma
Věra V. Tydlitátová: Dali jsme slovu meč a ono zabíjelo
Petr Drulák: Metafory náboženství a politiky
Václav Umlauf: Vizuální transformace spirituality
Pavel Hošek: Obraz nebo slovo?
Časové úvahy
Jiří Schneider: Gruzínský zločin a ruský trest aneb Kavkaz a my
Eseje a studie
Pavol Bargár: Religare? Relegere? …
Milan Balabán: Kde jsi? Metafora a skutečnost
Paul "NEMO": SRP-EN 196?, re-KAPITULACE i-LUZÍ
Samuel Jan Hejzlar: Postkřesťanství?
Ladislav Hejdánek: Vzpomínky na Jircháře
Rozhovor
Měli bychom spolu zpívat - Rozhovor s rabínem Dr. Shumi Berkowitzem (Pavel Hošek)
Recenze
Péter Esterházy: Malá maďarská pornografe (Milan Balabán)
Peter Hahne: Konec legrace. Německo na kolenou! a co my? (Peter Cimala)
Milan Koch: Hóra Láv (Milan Balabán)
Jan Sokol: Zůstat na zemi (Lukáš Klíma)
Poezie
Milan Rúfus: Cesta, O chvení
Kultura
Temný rytier (Pavol Bargár)
Jan Fischer: Co neodvál čas (Pavel Hošek)
Diskuse – polemika
Oč šlo za československého jara? (Jaromír Procházka) 

6/2008 BUDOUCNOST A PROZŘETELNOST
Vytisknout