Ročník 2007

1/2007 JEŽÍŠŮV PŘÍBĚH JAKO VÝZVA

Redakční úvodník (Pavel Hošek) celý text
Téma
Jakub S. Trojan: O co jde v mé knize (Ježíšův příběh - výzva pro nás) celý text
Ivana Noble: Nad knihou J. S. Trojana
Petr Macek: Příběh zranitelné lásky
Pavol Bargár: Výzvy Ježišovho príbehu
Pavel Hošek: Máme o čem přemýšlet
Richard Firbas: Trojanovo pozvání k rozhovoru
Časové úvahy
Marek Čejka: Současný Blízký východ celý text
Václav Nekvapil: Politické strany a občanská společnost
Jiří Schneider: Kde jste, čeští federalisté?
Eseje a studie
Lukáš Klíma: Modlitba Mojžíše, muže Božího
Pavol Bargár: Hľadanie strateného času
Věra Šmídová: Duchovní drama člověka v díle Jana Čepa
Rozhovor
Rozhovor s Milanem Hanušem (Milan Balabán)
Recenze
C. S. Lewis: Zaskočen Radostí (Peter Cimala)
Józef Tischner: Ako žiť? Uvedenie do kresťanskej etiky (Štefan Šrobár)
Thomas Römer: Skrytý Bůh. Sex, krutost a násilí ve Starém zákoně (Lukáš Klíma)
Soren Kierkegaard: Rovnováha medzi estetickým a etickým pri utváraní osobnosti (Anna Čapková)
Soren Kierkegaard: Okamžik (Ladislav Hejdánek)
Kultura
Dobrodružství pobytu vezdejšího. Radim Palouš v rozhovoru s Josefem Beránkem (Jakub S. Trojan)
Na voze Eliášově. Výbor z maďarské poezie (Milan Balabán)
Ivo Vodseďálek: Lepené obrazy (Rab)
Věra Kohnová: Deník (Rab)
Poezie
Sándor Reményik: Milost
Lajos Áprily: Noční hudba
Miklós Radnóti: S tvou rukou na šíji
Obsah ročníku LXXIII (2006)

2/2007 NÁŠ SVĚT - ZMĚNY, KRIZE, NADĚJE

Redakční úvodník (Pavel Hošek) celý text
Téma
Ladislav Pokorný: Na cestě k nové civilizaci
Bedřich Moldan: Antropocén a globalizace
Jan Keller: Politika v nejisté společnosti
Tomáš Tožička: Globální odpovědnost
Časové úvahy
Věra V. Tydlitátová: Ženy Charty 77
Petr Sláma: O raketách předposledního dosahu celý text
Martin Vaňáč: Ekumenická charta
Eseje a studie
Milan Balabán: Masaryk a náboženství
Jan Čapek: Jan Patočka o Jeanu Jacquesi Rousseauovi
Rozhovor
s rabínem Ronem Hoffbergem(Pavel Hošek) celý text
Recenze
Jiří Beneš: Dvanáctka (Milan Balabán)
Petr Pokorný: Hermeneutika jako teorie porozumění (Pavol Bargár)
John Barton: Etika a Starý zákon (Jindřich Pospíšil)
Igor Kiss: Sociálna etika (Jakub S. Trojan)
Poezie
Ivan Baláž Kráľ: Odpovede. Posledná. Today is 1st May Day
Kultura
Goyove prízraky (Pavol Bargár)
Obsluhoval jsem anglického krále (Věra V. Tydlitátová)
Jeden svět (Petr Sláma)

3/2007 ŽIVÍ A MRTVÍ

Redakční úvodník (Pavel Hošek) celý text
Téma
Milan Balabán: Živí a mrtví před Bohem
Lukáš Klíma: Sestoupení a vystoupení z podsvětí
Ondřej Kolář: Trojí tvář smrti
Miloš Mrázek: „Kde je, smrti, osten tvůj?“ Živí a zesnulí v pravoslavném pohledu
Ladislav Pokorný: Obcování svatých
Andrea Hudáková: Spiritismus v dobových zprávách Křesťanské revue
Časové úvahy
Blahoslav Hájek: Vymýtit mýtus? celý text
Jiří Schneider: Mrtví ať pohřbívají své mrtvé
Eseje a studie
Milan Balabán: Filozofická bláznovství básníka Bondyho
Jaroslav Cuhra: Křesťané a počátky života Charty 77
Jan Polivka: Michael Agricola téměř neznámý
Rozhovor
s Jakubem S. Trojanem (Ivana a Pavol Bargárovi)
Memoáry
Eugen Schart: Svědectví pamětníka (K nadcházejícímu 80. výročí vzniku Křesťanské revue)
Recenze
Karel A. Deurloo: Exodus a exil. Malá biblická teologie I. (Jiří Beneš)
Sidonia Horňanová: Synagógy. Kontinuita medzi synagógé a ekklésia (Věra V. Tydlitátová)
Eaglestone, Robert: Postmodernismus a popírání holocaustu (Pavol Bargár)
Aleš Opatrný: Cesty pastorace v pluralitní společnosti (Kornélia Kolářová Takácsová)
Josef Sanitrák: Dějiny české mystiky I. Legenda Josef Weinfurter, Josef Sanitrák: Dějiny české mystiky II. Konec zlaté éry (Andrea Hudáková)
Poezie
Egon Bondy (bez názvu)
Kultura
Zápisky o skandálu (Pavol Bargár) celý text
Kurban Said: Alí a Nino. Příběh lásky (Věra V. Tydlitátová)
Milan Balabán, Jakub S. Trojan: Putování k čirému (Lukáš Klíma)
Poznámka
Ladislav Hejdánek: Rádl redivivus – konečně?
Diskuse - polemika
Pavol Bargár: Neistota nádejí – nádej neistoty?
Zpráva
Kolokvium k jubileu Ladislava Hejdánka a Jakuba S. Trojana (Ivana Bargárová) celý text

4/2007 SOUKROMÉ A VEŘEJNÉ

Redakční úvodník (Pavel Hošek) celý text
Téma
Ladislav Pokorný: Soukromé a veřejné včera a dnes
Tomáš Ježek: Veřejné a soukromé
Martin Fendrych: Neprivátní společnost
Pavel Hošek: Náboženství: věc soukromá a veřejná
Milan Balabán: Kázání jako bulvár
Věra V. Tydlitátová: Úskalí internetových diskusí ve veřejném prostoru
Časové úvahy
František Kostlán: Rasismus mění společenskou atmosféru
Pavol Bargár: Veľký podvod s globálnym otepľovaním?
Eseje a studie
Jan Kranát: Demokracie, svoboda, stát
Lukáš Klíma: Praotcův pikantní příběh
Jan Čapek: Kreativní rodina v konzumní společnosti
Rozhovor
s Fedorem Gálem (Věra V. Tydlitátová)
Dokument
Prohlášení Ligy proti antisemitismu
Recenze
Josef Blaha: Malá zamyšlení. Několik pohledů židovské filosofie a poesie na dnešní dobu (Milan Balabán)
Hans Küng: Věčný život? (Jiří Ort)
Jakub S. Trojan: Kontrasty a alternativy (Róbert Adamec)
Otakar A. Funda: Ježíš a mýtus o Kristu (Tomáš Jahelka)
Olivier Roy: Globalized Islam. The Search for a New Ummah (Jiří Schneider)
Poezie
Adam Borzič: Milenci, Z nejněžnější dálky
Kultura
Čierna kniha (Pavol Bargár)
Jedním okem s Eliškou Vlasákovou (Milan Balabán)
Akademická YMCA
Jarní retreat 07 (Jiří Cikánek)
Pozvánka
Mezináboženský dialog dnes (red) 


5/2007 ČEŠI A TI DRUZÍ

Redakční úvodník (Pavel Hošek)
Téma
Peter C. A. Morée: Smutek národní identity
Petr Pithart: Jací jsme?
Alena Hanzová, Karel Hanza: Extrémní nacionalismus a neonacismus v české společnosti
Mária Sučanská-Rusková: Národné stereotypy. Sonda do česko-slovenských vzťahov v 20. storočí
Milan Balabán: Kazi, Teta a Libuše
Petr Charvát: Za Dušanem Třeštíkem
Časové úvahy
Karel Štindl: Velká, říjnová a socialistická
Ján Henžel: Apoštolicita cirkvi v ekumenickom dialógu
Eseje a studie
Ladislav Hejdánek: Co je to "příroda"?
Daniel Debreceni: Etické aspekty v reklame
Rozhovor
s Janou Nechutovou (Jan Šimsa)
Recenze
Neil Gillman: Vzkříšení a nesmrtelnost v židovském myšlení (Pavel Hošek)
Kateřina Čapková: Češi, Němci, Židé? Národní identita Židů v Čechách 1918-1938 (Jiří Schneider)
Poezie
Anna Amadina: V mojej záhrade, Oslava tela, Hesychia, Genezis
Kultura
Festival Tina B. (Adam Borzič)
Gilgameš - mytické drama o hledání věčného života (Lukáš Klíma)
Hviezdny prach (Pavol Bargár)
Diskuse - polemika
Zpochybněná dospělost (Blahoslav Hájek)
Hájek se možná mýlí, i když má možná pravdu (Milan Balabán)
Poznámky ke knize O.A. Fundy: Ježíš a mýtus o Kristu (Jakub S. Trojan) 

6/2007 V ZÁPASECH DOBY

Redakční úvodník (Pavel Hošek) celý text
Téma
Pavel Filipi: Odkaz E. Rádla a J.L. Hromádky
Tabita Landová: Pravda a zjevení: Rádl a hromádka v dialogu
Jan Šimsa: Spor o dějinnost
Ladislav Hejdánek: Křesťanská revue a výzvy současnosti
František Korečko: Křesťanská revue a Slovensko
Časové úvahy
František Kostlán: Anarchisti a ubohost médií
Václav Nekvapil: Populismus a role politických stran v ČR
Michal Dzurjanin: Poznávanie totalitnej minulosti
Eseje a studie
Karel Schwarzenberg: Evropské hodnoty? Pojem, který nemám rád
Jiří J. Otter: Základní apoštolská výzva Listu Hebreův v Novém zákoně
Recenze
J.L. Hromádka: Don Quijote české filosofie. Emanuel Rádl (1873-1942) (Ladislav Pokorný)
Alfréd Kocáb: Cestou necestou (Bal-am Štvanický)
Poezie
Eliška Vlasáková: Nasněžilo. Vydechlo město. Tváře nám hladí křídla
Kultura
Kráľovná Alžbeta: Zlatý vek (Pavol Bargár)
Evy Koťátkové Za, mezi, nad, pod (Adam Borzič)
Duchovné opery na Slovensku (Eva Bachletová)
Diskuse - polemika
Jsou národy vskutku neskutečné? (Ladislav Hejdánek)
Obsah ročníku LXXIV (2007) 


Vytisknout