Ročník 2006

1/2006 KŘESŤANSKÁ REVUE VČERA A DNES Redakční úvodník (Pavel Hošek) celý text
Téma:
Jakub S. Trojan: Nová křesťanská revue. Nová? celý text
Úvodem (redakční úvodník z roku 1927)
Obnovujeme Křesťanskou revui (redakční úvodník z roku 1946)
Miroslav Bula: Civilní interpretrace
Jan Blahoslav Šourek: Bezbranný Bůh
lp: Dvacáté století
Časové úvahy
Blahoslav Hájek: Evropsko-americké nedorozumění
Jiří Schneider: Islám v České republice
Věra V. Tydlitátová: Na prahu války?
js: "Otcové jedli hrozny a synům trnou zuby."
js: Nové poznatky o Kumránu
Eseje a studie
Milan Balabán: Panorama Machovec celý text
Sidonia Horňanová: Vzťahy medzi židmi a kresťanmi v prvých storočiach
Anketa - Co pro Vás znamená Křesťanská revue?
Viktor Fischl:
Recenze
Miroslav Volf: Odmítnout nebo obejmout? Totožost, jinakost, smíření v teologické reflexi (Jakub S. Trojan)
Pavel Hošek: Na cestě k dialogu (Zdeněk Vojtíšek)
Josef Dolista: Křesťanská víra a racionalita. Teologický přístup. Tomáš Machula: Křesťanská víra a racionalita. filosofický přístup. (Ondřej Kolář)
Kultura
Petr Siska: Mariňák
Milan Balabán: Choď po vodě, maminko. Ladislav Puršl: Paměť vody
Jakub S. Trojan: Co prozrazují inzeráty?
Akademická YMCA
Petra Dvořáková: Zpráva o činnosti
Diskuse - polemika
Adam Balcar: Mýlil se Ježíš v předpovědi blízkého konce?
Listárna

2/2006 - VÍRA A KATASTROFY

Redakční úvodník (Pavel Hošek) celý text
Téma
Emanuel Rádl: Zemětřesení
Milan Balabán: Věda a (přírodní) katastrofy v Bibli
Jakub S. Trojan: Víra a katastrofy
Ladislav Pokorný: Přírodní katastrofy a evangelium
Pavel Hošek: Nesmyslné zlo
Peter C. A. Morée: Nemoc a Boží vůle v pojetí holandských pietistů
Jiří Nečas: Teologie a přírodověda: nezávisle, proti sobě či spolu?
Časové úvahy
Jiří Schneider: Dánské karikatury a zákaz zobrazování
Michal Valčo: Budúcnosť cirkvi
Jiří Schneider: Kostel a duchovní hudba
Jakub S. Trojan: Beru je v ochranu
Eseje a studie
Ladislav Hejdánek: Pravda a svoboda
Jan Čapek: Vzkaz Křesťanské revue pro dobu války
Rozhovor
Rozhovor se spisovatelem Janem Balabánem (Andrea Hudáková) celý text
Próza
Jan Balabán: Ena
Recenze
Lutheranus 2006. K augsburskému vyznání. Sborník Lutherovy společnosti (Jiří Just)
Deborah E. Lipstadtová. Popírání holocaustu. Sílící útok na pravdu a paměť (Veronika Tydlitátová)
Ján Mlynárik. Dějiny Židů na Slovensku (Andrea Hudáková)
Marco Schwartz. Láska v Bibli (Milan Balabán)
Poezie
Jan Kameník: Okna s anděly. Cesta
Kultura
Petr Siska: Mnichov (film)
Akademická YMCA
Adam Balcar, Andrea Hudáková: Zpráva z jarního retreatu
Zpráva
Martin Vaňáč: Studijní den Ekumenické rady církví o mezináboženském dialogu
Listárna

3/2006 - SEKTY A NOVÉ NÁBOŽENSKÉ SMĚRY

Redakční úvodník (Pavel Hošek) celý text
Téma
Věra V. Tydlitátová: Čemu říkáme sekty
Prokop Remeš: Motivace k náboženské konverzi
Christopher Partridge: Nová náboženství
Ladislav Pokorný: Teologická úskalí malých náboženských komunit
Jiří Just: Sektářská mentalita a stará Jednota bratrská
Roman Joch: Sektářství a stranictví
Časové úvahy
František Korečko: Cirkev v zápase s vlastnou minulosťou
Jiří Pehe: Volby jako prostor odpovědnosti v demokracii
Jakub S. Trojan: Pat po volbách
Ladislav Pokorný: Smutek z fotbalu
Eseje a studie
Jiří Nečas: Je náhoda opravdu náhoda?
Jiří Růžička: Tribalizace Západní civilizace a Svatá rodina z pohledu psychoterapie
Rozhovor
Rozhovor s Vladimírem Mlynářem (Věra V. Tydlitátová)
Recenze
Encyklika Deus caritas est nejvyššího pontifika Benedikta XVI. (Kornélia Kolářová Takácsová)
Karol Nandrásky: László Remete. Člověk, ktorý prekračoval hranice (Věra V. Tydlitátová)
Zdeněk Vojtíšek: Pastorační poradenství v oblasti sekt a sektářství (Pavel Hošek)
Poezie
jš: Utajený básník Viktor Fischl
Viktor Fischl: Tichý dík
Kultura
Ráj hned teď (Petr Siska)
Šifra mistra Leonarda (Petr Siska)
Dokument
Božena Komárková: Dopis oktavánům
Diskuse – polemika
Pavol Bargár: Proprium kresťankej politiky
Zprávy
Jiří Just: Konference v Leidenu
lp: Důchodové systémy proti svobodě volby
jm: Evangelická teologická fakulta celý text

4/2006 - KONFESE NA PRAHU 21. STOLETÍ

Redakční úvodník. (Pavel Hošek) celý text
Téma
Pavel Černý: Otázka konfesí dnes
Miloslav Jech: Jaká církev má budoucnost?
Josef Smolík: Reformační konfese dnes
Jaroslav Vokoun: Ekumenický konfesionalismus?
Milan Balabán: Moje konfese
Časové úvahy
Tomáš Tožička: Libanonské zamyšlení
Jakub S. Trojan: Po volbách – podruhé
Tomáš Tožička: Světová obchodní organizace a boj s chudobou
Ladislav Pokorný: Fenomén fotbal
Eseje a studie
Petr Sláma: Bylo nebylo: historie, historicita a pravda Bible (1. část)
Anna Čapková: K mystike Alberta Schweitzera
Rozhovor
Rozhovor s Ivanem O. Štampachem (Pavel Hošek)
Recenze
Martin Luther: O klíčích Kristových. O církvi svaté; Martin Luther: O mši a kněžském pomazání. (Jiří Just)
Poezie
Sylvie Richterová: Návrat. Vysočina. Živá zem.
Kultura
Jan Čep: Před námi tma a mráz. (Dopisy z let 1942-1945) (Milan Balabán)
Let číslo 93. (Petr Siska) celý text
Diskuse – polemika
Róbert Adamec: O skrytosti dvoch ciest
Pozvánka
om: Druhé sympozium o Slavomilu C. Daňkovi celý text

5/2006 - FUNDAMENTALISMUS A EXTREMISMUS

Redakční úvodník. (Pavel Hošek)
Téma
Miroslav Mareš: Náboženský extremismus
Zdeněk Vojtíšek: Extremismus v nových náboženských hnutích
Jiří Schneider: Fundamentalisté a ti druzí
Věra V. Tydlitátová: Křesťanský sionismus
Jakub S. Trojan: Extremismus a radikalismus
Časové úvahy
Jiří Schneider: Libanonská válka a my
Věra V. Tydlitátová: Popírání šoá v islámu
Eseje a studie
Petr Sláma: Bylo nebylo: historie, historicita a pravda Bible (2. část)
Martin Brábek: Bez náboženství jako podmínky víry?
Recenze
Pavel Černý: Kristovo dílo spásy jako základ a imperativ misie (Ladislav Beneš)
Věra Lukášová, Hana Schillerová: Ženy z fary (Milan Balabán)
Poezie
Marie Rafajová: Čekání
Kultura
Milan Balabán: Hudba pro pozůstalé (Jiří Hoblík)
World Trade Center (Petr Siska)
Dokument
Přednáška Benedikta XVI. na univerzitě v Řezně. Víra, rozum a univerzita (překlad M. Glaser, SJ)
Diskuse – polemika
Ladislav Hejdánek: Víra, konfese a zákoníci
Jakub S. Trojan: Polemika? Sotva
Pavol Bargár: K článku R. Adamca
Akademická YMCA
Elena Germanová: CESR Letný seminár: "Brave New World"
Ladislav Pokorný: Podzimní retreat celý text

6/2006 - MYŠLENÍ V INFORMAČNÍM VĚKU

Redakční úvodník. (Pavel Hošek) celý text
Téma
Jošua Stehlík: Máme správné informace? celý text
Tomáš Sedláček: Hodnota, informace a myšlení.
Zdeněk Pinc: Instinkty, pouta, informace.
Jan Schneider: Jak se má informace k myšlení?
Jaro Křivohlavý: Myšlení v moři informací.
Časové úvahy
Milena Šimsová: Poselství křesťanského odboje.
Jiří Schneider: K čemu je spojenectví?
Eseje a studie
Martin Janeček: Poselství Franze Werfela.
Josef Blaha: Zjevení ve filozofii Emannuela Lévinase.
Rozhovor
Rozhovor s Ladislavem Hejdánkem. (Jakub S. Trojan) celý text
Recenze
Majsebuch aneb Kniha jidiš legend a příběhů, jak ji roku 5362/1602 vydal v Basileji Jaakov bar Avraham.
(ed.) Jindřich Vacek. Část. I.-II. (Věra V. Tydlitátová, Karel Hrdlička)
Jacques Le Goff, Nicolas Truong: Tělo ve středověké kultuře. (Petra Písařová)
Marx - životnost iluze? Sborník příspěvků. (ed.) Petr Bláha, Martin Šimsa. (Ladislav Pokorný)
Kultura
Nový svět. (Petr Siska)
Parfém: Příběh vraha. (Petr Siska)
Poezie
Jiří Orten: Zavátá stanice, Dolů.
Dokument
Otvorený list Jeho svätosti Pápežovi Benediktovi XVI. (překlad Pavol Bargár)
Zprávy
Kolokvium o antisemitismu. (Mikuláš Vymětal)
Symposium o Slavomilu C. Daňkovi. (om)  

Vytisknout