Ročník 2005

1/2005

úvodník lp: Mezináboženský dialog.
úvaha
Pavol Bargár: Nový rok Pánov.
články
Milan Balabán: Ubíráme se všichni k vrcholům téhož duchovního horstva?
Boris Rakovský: Teologické koncepty vzťyhu kresťanstva k iným náboženstvám v 20. storočí.
personalia
Jan Šimsa: František Dobiáš (1901-1985) - zapomenutý hrdina?
poznámka
Róbert Adamec: Cirkev, ako ju chcem vidieť...
recenze
Příchod staronového božstva: Kosmický Kristus. (Jana Nechutová)
Matematika a teológia. (Jakub S. Trojan)
Co je to za dveřmi. (Milan Balabán)
Gunter Virt: Žít až do konce. (Veronika Skýpalová)
Petr Siska: Můj učitel Ibrahim aneb cesta odnikud nikam. (film).

2/2005
úvodník lp: Atheismus.
kázání
Milan Balabán: Před kým skláníme svá kolena. (Novoroční kázání na Da 3,17-18 a Mt 2,2).
články
Jan Čapek: Víra, atheismus a absurdita.
Róbert Adamec: O nevinnosti existence. (Poznámky a asociácie k Nietzscheho "prehodnoteniu hodnot").
personalia
Přemysl Pitter: Zkušenosti s Jaroslavem Šimsou.
esej
Markéta Hlasivcová: Domů.
poesie
Markéta Hlasivcová: Meditace.
diskuse-polemika Jan Šimsa: Rozpracování církve?
recenze
John D. Barrow: Teorie všeho. (Josef Smolík)
Spisy apoštolských otcov. EBF UK Bratislava 2004. (Michal Valčo)

3/2005
úvodník lp: Přítomnost hříchu.
úvaha
Josef Blaha, SJ: Zločin, trest a vykoupení.
články
Igor Kišš: Boh a zlo vo svete.
Ivan Ryšavý: Jak se vyvíjí víra?
Miloš Kužvart st.: Vznik a role náboženství z pohledu zvenčí.
Ivo Kraus: Ekonomika duchovních hodnot-úvahy.
poznámka
Jakub S. Trojan: Restituce? Renta? Asignace? Copak to zase církve chtějí...?
diskuse-polemika
Pavel Černý: Stará orientace.
Jakub S. Trojan: Odpověď s odkladem.
Pavel Říčan: Od jakých základů se obrodí křesťanství?
Jakub S. Trojan: Bez čeho se víra neobejde.

4/2005
úvodník lp: Následování.
kázání
Olga Nytrová: Čím je nám milosrdenství.
články
Likáš Klíma: Stvoření v hebrejské bibli.
Vít Machálek: Zápalná oběť na oltáři života.
Pavol Bargár: Archetypy a opakovanie.
poesie
Otakar Ševčík: Stoupání k Bohu. Hledání Boha.
diskuse-polemika
Ladislav Hejdánek: Síla a slabost příběhů.
poznámka

Jan Šimsa: Demokracie versus teokracie v pojetí T.G. Masaryka.
recenze
Theo de Boer: Bůh filosofů a Bůh Pascalův. (Petr Macek)
Jan Payne: Odkud zlo? Disertační práce na ETF UK. (Jakub S. Trojan)
Lee Strobel: Kauza Kristus.(Jana Lejčková)

5/2005

6/2005 - Hlas z žároviště. Tragédie holocaustu.(52 stran)
Lydie Cejpová: Hlas z žároviště.
Jošua Stehlík: Politická geologie holocaustu.
Andrea Hudáková: Nepřítel slovenského národa a státu. K tragédii v mé zemi.
Věra V. Tydlitátová: Svět po šoa. Olam acharej šoa.
Jindřich Halama: Nevědomost hříchu činí.
Peter C. A. Morée: Holocaust jako trauma.
Karel Deurloo: Kořen, který nás nese.
Jan Schneider: Máme učit o šoa?
Pavel Hošek: Holocaust a konec humanitních věd.
Jakub S. Trojan: Holocaust a modernost.
Petr Pokorný: Proč?
Milan Balabán: Všemohoucnost Boží - po šoa?
Josef Smolík: Křesťanský antijudaismus.
Jiří Schneider: Izrael a šoa.
Josef Blaha: Šoa a Primo Levi.
Pavel Keřkovský: Šoa a gulag.
Karel Hrdlička: Dvě odpovědi židovského myšlení na tragédii v Osvětimi.
Petr Siska: Holocaust v optice filmů.
Pavel Pokorný: "Deme a ukážem mu, kam patří."
Jan Čapek: Židovské ghetto v Boskovicích.
Lukáš Klíma: Ghetto v Lodži.
Pavel Filipi: Kde byl v Osvětimi člověk?

7/2005
úvodník lp: Papežství v dějinách a současnosti.
kázání
Milan Balabán: Co udělá pán vinice? (Kázání na text Mk 12,1-9).
články
Michal Valčo: Cirkev a fenomén sekularizácie: máme z neho mať strach?
Vít Machálek: Ratzinger a protestantismus.
dokument
Václav Frei: Josef Ratzinger: Evropa v krizi kultur.
poezie
Róbert Adamec: Z krátkych meditácií...
diskuse-polemika
Pavel Říčan: Odpověď Hejdánkovi.
recenze
Kornelis Heiko Miskotte: Edda a Tóra. (Pavol Bargár)
Petr Siska: Království nebeské. (film)

8/2005
úvodník lp: Ježíšův příběh.
kázání
Lukáš Klíma: Jobova naděje. (Kázání na Mt 5,8).
články
Karol Nandrásky: Nie zástupná obeť, ale čin lásky.
Igor Kišš: Ježišove predstavy o skorej parúzii vo svetle kresťanskej apologetiky.
Róbert Adamec: Ježiš bez fanatizmu.
Milan Balabán: Víra a věda jsou sestry.
Jan Šimsa: Přemyslův pokus o inspiraci.
poznámky
Jošua Stehlík: Zrcadlo.
Olga Nytrová: Česká řeč je "způsobilá k věcem andělským" aneb Záleží nám na básnících?
recenze
Hans Kung: Malé dějiny katolické církve. (Vít Machálek)
Dietrich Bonhoeffer: Následování. (Kateřina Růžičková)
John Howard Yoder: Ježíšova politika. (Jakub S. Trojan)
Andreas Laun (ed.): Homosexualita z katolického pohledu. (Libuše Kuldová)
dopis čtenáře

9/2005
úvodník lp: Evropa a křesťanství.
úvaha
Michal Grus: Petrova víra. (Úvaha nad textem Mt 26,69-75).
články
George Weigel: Katedrála a krychle: úvahy o evropské morálce.
eseje
Miroslav Matouš: O problému spásy a zatracení.
Markéta Hlasivcová: Tajemné a skryté v našem životě.
poznámka
Jan Šimsa: Ať žijí Vlaštovky a Amazonky!
recenze
Jakub S. Trojan: Ježíšův příběh - výzva pro nás. (Pavol Bargár)
Gerhard O. Forde: Boh sa skláňa k človeku. (Mária Drímalov).

10/2005
úvodník lp: Ohlédnutí.
kázání
Pavol Bargár: Soľ a svetlo obyčajného človeka. (Kázání na text Mt 5,13-16).
články
Jakub S. Trojan: Církev a svět. (Theologické perspektivy J.L. Hromádky).
Martin Brábek: nenáboženská interpretace Dietricha Bonhoeffera.
Milan Balabán: Bible a Korán.
diskuse-polemika
Aleš Wrana: Nakolik se Ježíš mýlil?
poznámka
Lukáš Klíma: Chanuka a Vánoce - svátky znovuzrozeného světla.
Dan Drápal: Pouliční bitky ve Francii a my.
recenze
Jakub S. Trojan: Ježíšův příběh - výzva pro nás. (Milan Balabán)
Jaroslav Boubín: Petr Chelčický. Myslitel a reformátor. (Sophia Vajglová)
Ellis Petersová: Zázrak svaté Winifredy. (Darina Bártová)
Petr Siska: Občanská výchova. (film)


Křesťanská revue speciál. Pozvání k naději. Setkání křesťanů. Praha 2005.
úvodník Ladislava Pokorného: Pozvání k naději a Křesťanská revue.
kázání
Jakub S. Trojan: Nadějí spaseni jsme. (Kázání na text Ř 8,18-25).
články
Milan Balabán: Beznaděj jako impuls k víře.
Ivan Klíma: Úzkost a naděje Jaroslava Šimsy. (reprint).
Karol Nandrásky: Ježišov bezbranný Boh a súčasnosť. (reprint).
Martin Brábek: Kristus jako střed.
Wolfgang Huber: Křesťanská víra a politická kultura v Evropě. (reprint).
Andrea Hudáková: Rómské putování za svatou Sárou.
Jiří Schneider: O cukru, kvasu a soli. (Kulinářská úvaha o poslání křesťanů čili misii).
Olga Nytrová: Naděje v poezii českých básníků aneb o fenoménu dosti zanedbávaném.
recenze
Petr Siska: O filmu "Proti zdi". (Malá sonda do jiného světa velkého významu).

Vytisknout