Ročník 2004

1/2004

úvodník lp: O vděčnosti.
kázání
Róbert Adamec: Buď-alebo! (Kázání na text Žid 4,12-13)
články
Věra V. Tydlitátová: Možnosti a limity křesťansko-židovského dialogu.
Milena Černá: Duchovní rozměr krajiny.
recenze
Jaroslav Šimsa: Úzkost a naděje. Dopisy, sny události, traktáty 1940-1945. (Rozina Sebrancová)
Kim Yong-Bock: Massiah and Minjung. Christ´s Solidarity with the People for New Life. (Jiří Lukeš)
zprávy
Andrea Hudáková: Země visegrádské skupiny před vstupem do EU. Mezinárodní sympozium v Bratislavě.

2/2004
úvodník lp: Cestování.
úvaha
Josef Blaha, SJ: Vyjdi ze své země. (Úvaha nad počátkem existence víry Bohu. Gen 12,1-8).
články
Igor Kišš: Ontologický status zvierat z hľadiska dogmatiky.
Jaroslav Zázrivý: Noemova archa II?
Jakub S. Trojan: Mravní a duchovní podmínky ekonomického růstu a prosperity.
esej
Olga Nytrová: Cestou k modlitbě.
personalia
Ivan Klíma: Úzkost a naděje Jaroslava Šimsy.
Jan Šimsa: Děkovná řeč na prezentaci knihy Úzkost a naděje.
poznámka
Jaroslav Kraus: Ježíšovo jedenácté přikázání.
recenze
Katechizmus-kresťanské učenie evanjelickej literánskej cirkvi vo Fínsku. (Róber Adamec)
Ctirad V. Pospíšil: Teologie služby. (Karel Šimr)

3/2004
úvodník lp: Zvířata.
kázání
Róbert Adamec: Ecce homo alebo "dovidenia v pekle, priatelia" (Kázání na text Mt 14,22-23).
články
Jan Zámečník: Člověk a zvíře - hledání etického vztahu.
František Ábel: Nesmrteľnost duše, alebo vzkriesenie tela? (Zásadná otázka v teológii Oscara Cullmanna).
Milan Balabán: Evropa - silná ve svých strukturách, slabá v kultuře a étosu?
recenze
Herold S. Kushner: Když se zlé věci stávají dobrým lidem. (Simona Ajšmamová)
Ľudské práva a slobody v demokratickej spoločnosti. ed. Viera Koganová. (Andrea Hudáková)
Tivnan Edward: Morální představivost v konfrontaci s mravními problémy dneška. orig. The Moral Imagination, Confronting The Etical Issues Of Our Day. (Jaroslav Franc)
Jiří Pribáň: Disidenti práva. (Jan Soběslavský)

4/2004
úvodník lp: Fundamentalismus.
kázání
Josef Blaha, SJ: A David tančil celou svou silou před Hospodinem. (Kázání na text 2. Sam 6,14-17).
články
Věra V. Tydlitátová: Zakladatelé měst v tenachickém podání.
Milan Balabán: Konec fundamentalismu. (Bůh-člověk-svět v hebrejském myšlení).
Igor Kišš: Nebezpečenstvo kreacionizmu pre kérygmu cirkvi dnes.
poesie
Andrej Hajduk: Rovina. Život sa ticho kloní. Budúce hľadáme. (3 básně ze sbírky Klonia sa klasy).
diskuse Peter Cimala: Je budoucností křesťanství církev? (k přednášce prof. J. Moltmanna na ETF UK).
recenze
Etika ve světových náboženstvích. orig. Ethics in the world religions. ed. J. Runzo. (Markéta Kosková)

5/2004
úvodník lp: O svatosti.
články
Paul Tillich: Skúsenosť svatéhe. (z knihy The Shaking of the Foundation přeložil Ján Stekláč).
Milan Balabán: Člověk a náboženství.
Josef Smolík: Umírající církev.
Jiří Schneider: Je jen jeden Západ?
personalia
Pavel Jerie: Vzpomínka na Jana Milíče Lochmana.
memoáry
Alfréd Kocáb: Jak jsem se stal evangelickým pastorem.
recenze
Petr Siska: Umučení Krista. (film)

9/2004
úvodník lp: Patnáct let.
úvaha
Olga Nytrová: Jób - Nový "vnitřní exodus".
články
Pavol Bargár: Fenomén stromu v predstavách a myslení "archaického človeka.
Jakub S. Trojan: Teologicko-filosofická reflexe hospodářství. (předn. u příležitosti 60.narozenin L. Mlčocha).
jubilejní úvaha
Pavel Kelly-Tychtl: Jubilejní úvaha.
poznámka
Miloš Kužvart st.: Všechno je na prodej-příčina krize naší doby.
diskuse-polemika
Josef Smolík: Krize víry v novověku.
Petr Příhoda: Polemicky o jednom biotickém tématu.
recenze
John F. Haught: Boh po Darvinovi. (Jaroslav Zázrivý)
Pavel Černý: Aktivity Světové rady církví. Dizertační práce na HTF UK. (Josef Smolík)
Petr Siska: Good bye, Lenin. (film)
zpráva
Adam Balcar: Zpráva o podzimním sjezdu (retreatu) Akademické YMCA s tématem "Mýtus a nezávislost".  

Vytisknout