Redakční úvodník 4/2007

Milí čtenáři, 

držíte v rukou čtvrté letošní číslo Křesťanské revue, které je tématicky zaměřeno na vztah soukromé a veřejné stránky našich životů.

L. Pokorný v úvodní studii uvažuje nad paradoxní situací dnešní společnosti: na jedné straně stále úzkostlivější hlídání soukromí, zvané „ochrana osobních údajů“, na straně druhé obecná záliba veřejnosti v odkrývání nejintimnějších detailů ze soukromí známých osobností, tedy trend, kterému podléhají jak bulvární, tak i solidní televizní programy a tisková periodika. V následujícím příspěvku se bývalý ministr T. Ježek zamýšlí nad vztahem a napětím mezi nedotknutelností soukromého majetku a jeho eventuelním vyvlastněním v případě tzv. veřejného zájmu, jako je například stavba silnic. Publicista M. Fendrych pojednává otázku vztahu soukromého a veřejného z hlediska svých novinářských zkušeností a zamýšlí se nad otázkami žurnalistické etiky. Religionista P. Hošek věnuje svou úvahu ústupu náboženství do soukromí v období moderny a jeho mnohotvarému návratu do veřejného prostoru v posledních desetiletích. Básník, teolog a kazatel M. Balabán se ve svém příspěvku zamýšlí nad místnou a nemístnou (tedy kýčovitou a prvoplánovou) lidovostí („bulvarizací“) křesťanského kázání. Tématický blok tohoto čísla doplňuje znepokojivá úvaha V. Tydlitátové nad projevy vulgarity, agresivity a rasismu v internetových diskusních fórech, která jsou (paradoxně) na jedné straně naprosto veřejná, na druhé straně ovšem ponechávají identitu a soukromí všech účastníků (pod rouškou anonymity) v naprostém utajení.

V rubrice Časové úvahy přinášíme varovné svědectví F. Kostlána o zvýšeném výskytu xenofobních a rasistických postojů, nálad a vyjádření mezi českými politiky, novináři a osobnostmi veřejného života. Následující článek P. Bargára je věnován rozsáhlé veřejné diskusi o ekologických a ekonomických aspektech sporu o globální oteplování, zejména v souvislosti s nedávno vydanou knihou prezidenta Václava Klause na toto aktuální téma.

Rubrika Eseje a studie přináší velmi podnětný a lehce provokativní článek J. Kranáta o úskalích a výhodách tzv. „silného státu“ ve vztahu k individuální svobodě občanů. Následující příspěvek L. Klímy je věnován členitému osobnostnímu profilu biblického patriarchy Abrahama, jak se zrcadlí v příbězích knihy Genesis. Rubriku Eseje a studie uzavírá osobně laděná úvaha evangelického faráře J. Čapka o rozvíjení zdravých a pevných rodinných vztahů tváří v tvář výzvám a pokušením současnosti.

V následujících rubrikách nabízíme například rozhovor s politikem, prognostikem, nakladatelem, spisovatelem a aktivistou Fedorem Gálem, několik recenzí odborné i krásné literatury, ukázku poezie a osobní medailon nesmírně nadaného mladého básníka Adama Borziče. V rubrice Dokumenty otiskujeme Prohlášení Ligy proti antisemitismu, založené v květnu tohoto roku.

Přejeme všem čtenářům krásné a pohodové babí léto a těšíme se na jejich ohlasy.

Za redakční radu
Pavel Hošek

Vytisknout