Redakční úvodník 3/2006

 Milí čtenáři,
právě držíte v rukou třetí letošní číslo Křesťanské revue, jehož ústředním tématem jsou sekty a nové náboženské směry. Po úvodním hutném a orientujícím článku V. Tydlitátové uveřejňujeme přednášku P. Remeše o náboženské konverzi z hlediska psychologie, která zazněla na letošním jarním retreatu Akademické Ymky. Teologické hodnocení sektářské religiozity a pro sekty příznačné „eschatologické netrpělivosti“ nabízí ve svém příspěvku L. Pokorný. J. Just doplnil tematický blok tohoto čísla historickou úvahou na téma „sektářské mentality“ v raných dějinách Jednoty bratrské. Konzervativní intelektuál R. Joch se ve své studii zamýšlí nad sektářskými postoji v soudobé politice a pranýřuje sektáře levicové i pravicové. Tematický blok uzavírá úryvek z připravovaného českého překladu Encyklopedie nových náboženství z pera britského religionisty Ch. Partridge.

V rubrice Časové úvahy uveřejňujeme článek F. Korečka, volající po upřímné reflexi role církve a jejích představitelů v době komunistického režimu. I další dva příspěvky této rubriky se zabývají aktuálními politickými tématy. Obecná úvaha politologa J. Peheho o funkci parlamentních voleb v soudobé společnosti vyslovuje pochybnosti a rozpaky nad jejich reprezentativností a nad jejich obvyklým průběhem v mediálně vizuální kultuře dnešní doby. Jeho úvahu doplňuje aktuální zamyšlení J.S. Trojana nad čerstvými volebními výsledky. Nad neuspokojivou situací českého fotbalu se v poslední časové úvaze zamýšlí L. Pokorný.

Rubrika Eseje a studie přináší volné pokračování článku J. Nečase z minulého čísla, tentokrát se zabývá otázkou „náhody“ z hlediska přírodovědce. Stať J. Růžičky porovnává dva modely uspořádání společnosti: tradiční křesťanský model, jehož centrální hodnotou a symbolem je rodina, a stále vlivnější model společnosti jako „kmene“, v němž rodinnou náklonnost a intimitu nahrazují pragmaticko-hierarchické neosobní vztahy. V dalších pravidelných rubrikách nabízíme čtenářům rozhovor s bývalým ministrem informatiky V. Mlynářem, vzpomínku na nedávno zesnulého spisovatele Viktora Fischla (s ukázkou jeho poetické tvorby), několik filmových a knižních recenzí, zprávy o květnové konferenci teologických fakult v Holandsku a o nedávné přednášce Akademické Ymky, dále aktuální úvahu P. Bargára o křesťanské politice, a také dopis Boženy Komárkové jejím bývalým studentům, psaný v pohnutém roce 1939.

Děkujeme čtenářům za ohlasy a cenné připomínky a přejeme všem krásnou letní dovolenou.

Za redakční radu
Pavel Hošek

Vytisknout