Redakční úvodník 2/2007

Milí čtenáři,
dostáváte do rukou druhé číslo letošního ročníku Křesťanské revue. V tomto čísle připomínáme mimo jiné významná výročí osobností české kultury (Masaryk, Patočka). Také náš časopis slaví důležité kulatiny: Křesťanská revue byla založena J.L. Hromádkou a Emanuelem Rádlem v roce 1927, tedy právě před osmdesáti lety.

Tematická část tohoto čísla je věnována dalekosáhlým společenským, kulturním a civilizačním proměnám, ke kterým dochází v posledních desetiletích. Většina těchto transformací souvisí s procesem, populárně označovaným slovem globalizace. Nejedná se tedy o lokální či regionální záležitosti, ale o rozhodující změny v planetárním měřítku. Jednotlivé ekonomické, politické, společenské ale i ekologické důsledky těchto změn se týkají všech obyvatel zeměkoule. Ladislav Pokorný ve svém příspěvku analyzuje globalizační procesy a trendy a vyhlíží nástup nové civilizace, u jejíhož zrodu dnes stojíme. Bedřich Moldan se zaměřuje především na ekologická rizika a naděje dnešní doby, sociolog Jan Keller si všímá zejména společenských důsledků všepronikající nejistoty, spojené s dalekosáhlou transformací tradičních společností. Tomáš Tožička upozorňuje na globální odpovědnost bohatého Západu za situaci v rozvojových zemích.

V rubrice Časové úvahy uveřejňujeme článek Věry V. Tydlitátové o ženách Charty 77, věnovaný nedávno odvysílanému seriálu České televize. V následujícím příspěvku uvažuje Petr Sláma nad politickou a společenskou diskusí o umístění amerického radaru na našem území. Martin Vaňáč ve svém článku reflektuje kontroverzi v české církevní veřejnosti spojenou s podpisem dokumentu Charta Oecumenica. V rubrice Eseje a studie otiskujeme přednášku Milana Balabána o Masarykově vztahu k náboženství, která zazněla v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky u příležitosti 157. výročí narození T. G. Masaryka letos v březnu. I následující příspěvek připomíná důležité výročí: letos uplyne 100 let od narození a 30 let od úmrtí českého filosofa Jana Patočky. Na jeho přednášku o J. J. Rousseauovi vzpomíná evangelický farář Jan Čapek. V ostatních rubrikách přinášíme rozhovor s pražským konzervativním rabínem Ronem Hoffbergem, několik recenzí teologické literatury a ukázky poezie mladého slovenského básníka Ivana Baláže Kráľa. V rubrice Kultura uveřejňujeme recenze dvou významných událostí filmové scény: uvedení snímku Goyovy přízraky světoznámého českého režiséra Miloše Formana a filmové zpracování slavného románu Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále z autorské dílny neméně věhlasného režiséra Jiřího Menzela. V posledním příspěvku tohoto čísla uvažuje Petr Sláma nad festivalem dokumentárních filmů Jeden svět. Dokumentární snímky, uváděné v rámci tohoto festivalu, se týkají problematiky lidských práv a humanitární pomoci rozvojovým zemím, tedy právě tím okruhem problémů a otázek, kterému je věnována tematická část tohoto čísla.

Přejeme všem čtenářům příjemnou jarní náladu a hluboké čtenářské zážitky.

Za redakční radu
Pavel Hošek

Vytisknout