RETREAT OPĚT V KLÁŠTEŘE [Ladislav Pokorný]

Po dvouleté přestávce vrátili jsme se s jarním retreatem Akademické Ymky ve dnech 6.-8.května tr. opět do unikátního prostředí ženského trappistického klášera v Poličanech na Neveklovsku. Naším tématem byl tentokrát význam poznání, resp. jeho mezí („Poznáváme jen zčásti“). Sešel se nás slušný počet (38) a vyslechli jsme přednášky tří pozvaných hostů.

Prvním z nich byl univ.prof.Jan Sokol pražské Fakulty humanitních studií UK- Svůj zasvěcený výklad zaměřil na způsoby smyslového vnímání, zejména zrakového a sluchového, ale zmínil i úlohu dalších smyslů. Při rozboru jednotlivých dílčích smyslových vjemů a jejich skladbě ve výsledné obrazy konkrétních předmětů neváhal nakonec konstatovat, že jde vlastně o svého druhu záhady.

Druhým přednášejícím byl psychoterapeut (a také hudebník) vystupující pod pseudonymem Pjér la Čéz (vlastním jménem Petr Knotek). V podstatě nás seznámil s některými zkušenostmi ze své psychoterapeutické praxe, kterou zřejmě vykonává s použitím jistých kategorií jungovské psychologie, zejména uvědomování si a vyrovnávání dvou polarit v lidské duši (světlo – stín, animus (mužský princip) – anima (ženský princip). Přednáška nebyla nezajímavá, ale podle mého soudu se příliš nevztahovala k hlavnímu tématu.

Jako třetí vystoupil badatel v oblasti judaismu, ThDr.Jozef Blaha, člen Tovaryšstva Ježíšova. Tento velice vzdělaný a sympatický muž (také dlouholetý autor příspěvků v Křesťanské revui) nás provgedl bohatými vrstvami antické, židovské (rabínské) a křesťanské tradice na cestě za poznáním.

I když hlavní otázka našeho sejití zůstala vlastně nezodpovězena, naše společenství nicméně opět ukázalo a v bohatých diskusích potvrdilo svou životnost.To se potvrdilo i ve večerních doplňkových programech. V pátek to bylo shromáždění se vzájemným představováním a shlédnutím archivního televizního dokumentu, připraveného kol. Lálou – staršího rozhovoru s nedávno zemřelým Janem Šimsou o jeho někdejším procesu a pozdější rehabilitaci. V sobotu to byl opět kol. Lálou připravený záznam poněkud zdlouhavého baptistického kázání z Kuřimi na téma „Poznání bez lásky“ a pak zejména velmi zajímavý výklad kol. farářky Trgálové a jejího manžela o jejich zkušenostech z práce na skotských Orknejských ostrovech, doprovázený promítáním diapozitivů.

Zajímavým zpestřením celého programu byla účast štábu brněnské redakce Křesťanského magazinu České televize, který natáčel část přednášky psychoterapeuta la Čéze a pak rozhovory s několika účastníky. Vysílání tohoto záznamu se plánuje na letošní podzim. V neděli se pak někteří zúčastnili katolické mše v místním chrámu.

O ubytování a stravování se opět postaraly sestry trapistky,za což jim paří velký dík. Jediným nedostatkem byl určitý nedostatek vytápění budovy, což se projevilo zejména při večerních sezeních, která někteří z nás odnesli nachlazením.

Ladislav Pokorný

Vytisknout