RETREAT OPĚT V IMMANUELI (Ladislav Pokorný)

RETREAT OPĚT V IMMANUELI

Po dvou letech jsme se k letošnímu podzimnímu retreatu Akademické Ymky sešli opět v konferenčním a retreatovém centru „Immanuel“ u rybníka Dlouhý poblíž Ždírce nad Doubravou na okraji Železných hor, provozovaném mezinárodní organizací „Youth for Christ“. V tomto krásném prostředí se nás ve dnech 17.–19. října tr. sešlo kolem 30 účastníků (včetně několika dětí) ke společnému přemýšlení nad tématem Víra a mocnosti tohoto světa. Pozitivním rysem bylo, že se objevilo i několik nových tváří. Bohužel, nepřijelo několik stálých účastníků – z rodinných i pracovních důvodů. Zejména jsme postrádali kolegu prof. Trojana s chotí, s nímž jsme původně vzhledem k tématu počítali jako s hlavním řečníkem; měl totiž jiný neodkladný závazek.

Hlavní sobotní přednášky se obětavě ujal doc. Ing. Tomáš Sedláček, protestantský ekonom, známý u nás i ve světě zejména svou knihou Ekonomie dobra a zla. Ve svém výkladu se zaměřil zejména na biblické pojetí člověka, počínaje stvořením, a na tlaky, jimž byl od počátku vystaven. Zdůraznil, že tyto tlaky proto provázejí z Boží vůle člověka po celou dobu jeho existence a nemají přitom zdaleka jen negativní, ale často naopak pozitivní význam. Nejsou přesně tím, co nazýváme „mocnostmi tohoto světa“, ale ty k tomu také, i když vzdáleně, patří. Překvapující tezí Tomáše Sedláčka bylo, že při procesu stvoření možná právě jeho sedmý den, den odpočinku, naplňuje jeho smysl. Přednáška vzbudila, jak se dalo očekávat, živou a bohatou diskusi.

Po odpolední procházce krásnou okolní krajinou, kterou nás provázelo nádherné podzimní počasí, jsme zasedli k zapálenému krbu, kde nás naše věrná účastnice dr. Jiřina Šiklová seznámila v kostce se svou někdejší kandidátskou dizertační prací o dějinách Ymky a zejména Akademické Ymky. Konstatovala že předválečná Akademická Ymka, vedená E. Rádlem a J. L. Hromádkou, sdružovala masarykovskou intelektuální elitu našeho národa. K našemu tématu se zde váže fakt, že právě tato elita byla vedena úsilím programově se vyrovnávat s „mocnostmi tohoto světa“, což poději prokázala zejména svým bojem proti nastupujícímu nacismu. Ani při tomto výkladu nebyly samy tyto „mocnosti“, jak je v jejich anonymitě a skrytém působení spatřujeme my, předmětem přímého rozboru, ale vztah člověka k nim ano.

Po výborné večeři jsme ještě setrvali ve společném rozhovoru, jehož tématem bylo především vzájemné seznamování, které jindy bývá na začátku.

V neděli jsme se sešli ke společné pobožnosti, kterou vedl Tomáš Vítek, farář

ČCE; za text kázání si zvolil známá Ježíšova slova „Co je císařovo, císaři, co je Božího, Bohu“.

Po pobožnosti se konala ještě výroční schůze (valná hromada) našeho sdružení, na níž jsme vyslechli zprávy o činnosti, hospodaření a jeho revizi a potvrdili dosavadní složení výboru, rozšířeného o Jana Lálu. Také jsme zhodnotili retreat a probrali možná témata na příští.

Ladislav Pokorný

Text zprávy z RETREATU.
Vytisknout