Přehled roč. 2015

Tématické příspěvky Křesťanské revue 2015


KR 1/2015 NEVYDÁŠ KŘIVÉ SVĚDECTVÍ

Prohlášení SKŽ k teroristickým útokům

P. Hošek, Pravda vítězí! Fejeton o jedné hypotéze
J. S. Trojan, Hus, Luther, Kalvín: Nevydáš křivé svědectví
P. Bargár, Ľudský život nadovšetko: Zákaz falošného svedectva vo filme K. Kieslowskeho Dekalóg VIII
J. Halama, O křivém svědectví
J. S. Trojan, Vzpomínka na jedno lhaní (Úryvky z I. dílu knihy Rozhovory s pamětí)

KR 2/2015 NEBUDEŠ ŽÁDOSTIV

L. Klíma, O významu „nedychtění“ z desátého přikázání

J. Kozlík Zamyšlení nad přikázáním
J. S. Trojan, Hus, Luther, Kalvín: Nebudeš dychtit
A. Michutová, Mistr Eckhart: Oproštěnost jako podmínka sjednocení s Bohem
Š. Smolen, Nebudeš dychtit po nekonečnu?
P. Bargár, Nebudeš dychtiť: Neprimeraná túžba v optike Kieslowskeho Dekalógu IX a X
D. Mayer, Poslední z Desatera přikázání ve světle rabínské tradice
P. Hošek, Desáté přikázání a Čtyři vznešené pravdy Buddhovy

KR 3/2015 JAN HUS

J. Hus, Devět kusóv zlatých

J. Hus, O šesti bludiech
J. Nechutová, Jan Hus a jeho význam pro dnešní společnost
P. Keřkovský, Hus inspirující
J. S. Trojan, Husovo pojetí pravdy
J. Halama, Sociálně etické důrazy v učení Jana Husa, především v jeho výkladu Desatera
P. Pithart, Jan Hus kolem nás a v nás (mezi dvěma pomníky)
R. Pačmár, Majster Ján Hus v reflexii slovenského luteranizmu
O. A. Funda, Umírat pro ideje? – filosofický podtext nejen Husovy pře

KR 4/2015 JAN HUS PODRUHÉ

H. Janssen, Sporná pravda – koncilní slyšení a porozumění v dialogu. K památce Jana Husa

P. Morée, Recepce Jana Husa a české reformace v 19. a 20. století: hudba jako zrcadlo narativů. O české identitě
J. Schneider, Husova třetí cesta aneb spravedliví jsou občas nesnesitelní
J. Čapek, Hus, pravda a pravdivost
P. Hošek, Masarykův Hus

KR 5/2015 BEZ DOMOVA

I. Hradecký, Hledání konsenzu v otázkách bezdomovství

L. Prudký, Cesty k bezdomovectví a struktura lidí bez domova v ČR
D. Slánská, Duševní poruchy a onemocnění u bezdomovců
M. marešová, Projekt potravinové pomoci pražského seniorátu ČCE: závěr roku druhého
L. Pokorný, Bezdomovectví jako příznak postmoderní krize

Jmenný rejstřík

Adamec R.

Satira a posvätno alebo Charlie Hebdo a hranice liberálnej etiky (1)
Koniec starého a začiatok nového (2)

Bargár P.

Ľudský život nadovšetko: Zákaz falošného svedectva vo filme K. Kieslowskeho Dekalóg VIII (1)
Americký ostreľovač (1)
Nebudeš dychtiť: Neprimeraná túžba v optike Kieslowskeho Dekalógu IX a X (2)
Leviatan (2)
Slídil (3)
Tvár iného (kázání, Gn 33,10) (4)
Mad Max: Zbesilá cesta (4)
Bojovník (5)

Borbélyová D.
O osvietenstve, náboženstve a iných cynizmoch (2)

Crüsemann F.
O využívání Božích přikázání pro zachovávání tradičních hodnot a životního stylu (2)

Čapek J.

Hus, pravda a pravdivost (4)

Čech S.

Kostnická duma (1)

Floss K.

Globální dějiny lidstva a křesťanství (1)

Funda O. A.

Umírat pro ideje? – filosofický podtext nejen Husovy pře (3)

Hájek B.

Nejsme tady sami (1)
Pospíšilova dilemata (4)

Hájek M.

Vločka v dlani (Poznámka k dilematu lidské touhy) (4)

Halama J.

O křivém svědectví (1)
Sociálně etické důrazy v učení Jana Husa, především v jeho výkladu Desatera (3)

Hejduk A.

Před Husincem (1)

Hermann T., Musil J
Zakladatel Křesťanské revue Emanuel Rádl a projekt edice jeho spisů (5)

Hošek P.

Pravda vítězí! Fejeton o jedné hypotéze (1)
Mezi vrtačkami a kladivy. Rozhovor s děkanem Evangelické teologické fakulty Jiřím Mrázkem (1)
Desáté přikázání a Čtyři vznešené pravdy Buddhovy (2)
Masarykův Hus (4)

Hradecký I.

Hledání konsenzu v otázkách bezdomovství (5)

Hübner M.

Dvojí život evangelického teologa? (5)

Hus J.

Výklad kratší na desatero přikázanie (2)
Devět kusóv zlatých (3)
O šesti bludech (3)

Janssen F.

Sporná pravda – koncilní slyšení a porozumění v dialogu. K památce Jana Husa (4)

Keřkovský P.

Hus inspirující (3)

Klíma L.

O významu „nedychtění“ z desátého přikázání (2)
Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdem do Hospodinova domu! (kázání – Žalm 122) (5)

Kolářová Takácsová K.

Husité nebyli jen ničitelé umění. Rozhovor s Janem Roytem (3)

Kozlík J.

Zamyšlení nad přikázáním (2)

Krejčí P.

Několik poznámek k památce M. Jana Husa obecně a ke kardinálu Dukovi zvláště (4)

Lewis C. S.

O čítaní starých kníh (5)

Machar J. S.

Hus (1)

Marešová M.

Projekt potravinové pomoci pražského seniorátu ČCE: závěr roku druhého (5)

Martinkovič M.

Śtúrov panslavizmus v kontexte súčasných politických rizik (4)

Mayer D.

Poslední z Desatera přikázání ve světle rabínské tradice (2)

Michutová A.

Mistr Eckhart: Oproštěnost jako podmínka sjednocení s Bohem (2)

Morée P.

Recepce Jana Husa a české reformace v 19. a 20. století: hudba jako zrcadlo narativů. O české identitě (4)
Nový film Jiřího Svobody a Evy Kantůrkové Jan Hus: promarněná šance (4)

Nechutová J.

Pijte z něho všichni. Kostel sv. Martina ve zdi a víra v něm (2)Jan Hus a jeho význam pro dnešní společnost (3)
Máme dílo Jana Husa, nebo je nemáme? (5)

Novák D.

O vzdělání, komplexech a „vyšší teologii“ (1)

Ort J.

Křesťanství s odvahou otevřít oči. Frankfurtská škola, teologie a moderna v zápase interpretací (3)

Pačmár R.

Majster Ján Hus v reflexii slovenského luteranizmu (3)

Pastirčák D.

Nezesmilníš (1)
Nepremárniš příležitosť moralizovaním! ( Nepokradneš!) (3)
Informácie vždy použiješ vo svoj prospech! (5)

Pithart P.

Jan Hus kolem nás a v nás (mezi dvěma pomníky) (3)

Pokorný L.
Bankovní a dluhová krize – pohled z Řecka (2)
Michail Gorbačov: Můj život. Vzpomínky a zamyšlení (2)
Retreat opět v Železných horách (3)
Rozprava s přidaným mýtem o Janu Husovi (4)
Bezdomovectví jako příznak postmoderní krize (5)
Za Eugenem Schartem (1929–2015) (5)

Prudký L.

Cesty k bezdomovectví a struktura lidí bez domova v ČR (5)

Roskovec V.

80 let nakladatelství Vyšehrad (1)
Kontrasty a paradoxy současného Izraele (2)

Schneider Jan

Husova třetí cesta aneb spravedliví jsou občas nesnesitelní (4)

Schneider Jiří

Ta naše debata česká, ta není hezká (1)
Architekti americké zahraniční intervence (1)
Cestování časoprostorem a náprava světa (3)
Husův důraz na pravdu je mrazivě aktuální. Rozhovor s Václavem Hamplem (4)
Náš člověk v Římě (4)
Kde domov můj? (5)
Uzavřený jásavý kámen. Rozhovor s Dagmar Urbánkovou (5)

Slánská D.

Duševní poruchy a onemocnění u bezdomovců (5)

Smolen Š.

Nebudeš dychtit po nekonečnu? (2)

Souček J.B.

Válka v bibli (4)

Šimsa J.
Náš křesťanský realismus (1)

Šimsa J.

Je pro současnou demokracii sekularizace nutnou podmínkou, nebo překážkou? (2)

Šrobár Š.

Spoločenské výzvy pre křesťanstvo (1)

Trojan J. S.

Hus, Luther, Kalvín: Nevydáš křivé svědectví (1)
Vzpomínka na jedno lhaní (Úryvky z I. dílu knihy Rozhovory s pamětí) (1)
Hus, Luther, Kalvín: Nebudeš dychtit (2)
Jen tak v klusu; Před krátkým časem (2)
Husovo pojetí pravdy (3)
Lze o pravdě rozhodnout hlasováním? (K čemu je dobrá demokracie?) (5)
Teologie křesťanské angažovanosti včera a dnes (5)

Vrchlický J.

Faust v Praze (1)
Vytisknout