Podzimní retreat

 Akademické Ymky se konal ve dnech 6. - 8. října t. r. v letním Masarykově táboře YMCA u Soběšína na Sázavě, ve velmi pěkném prostředí. Jeho tématem byla problematika „Informace a myšlení“. V úvodní přednášce doc. Z. Pince jsme se dověděli, že základy lidského chování, stejně jako u zvířat, jsou ovládány instinkty, které nelze příliš měnit; měnit lze však „nadstavbu“, kterou tvoří pouta, mravy. Přednášející nám sdělil mnoho zajímavého z etologie zvířat, zejména mláďat, v tom i lidských (např. o funkci úsměvu). Problém mravů je ve schopnosti překonávat vymezení „my“ a „oni“, tj. „ony“ do jisté míry intregrovat do „nás“. Dr. B. Drobíková pohovořila o třídění informací při práci knihovnické, zejména ukázala problémy spojené s explozí informací na elektronických médiích. Nejuceleněji zapůsobila přednáška prof. J. Křivohlavého, který nás seznámil s metodami experimentální psychologie při zkoumání např. optimálního množství informací při pracovním procesu. Zdůraznil důležitost cíle našeho konání, v jehož světle se nepotřebných informací zbavujeme.

Neformální diskuse k tématu i k dalším otázkám se po oba dny protáhla až dlouho do noci. Cenné podněty pro ni přinesla i přítomná dr. J. Šiklová, která nás mj. seznámila s dílem významného polsko-britského sociologa Z. Baumana.

Retreat se vydařil, škoda, že řada přihlášených účast na poslední chvíli odřekla.

Ladislav Pokorný
Křesťanská revue 5/2006 

Vytisknout