Petr Krejčí: Skutečně to ukázaly volby?

V šestém čísle Křesťanské revue loňského roku publikoval Jiří Schneider článek „Co vlastně ukázaly volby?“ Pomineme-li některé jízlivosti, lze s mnohým, co je v článku napsáno, souhlasit. Nemohu však souhlasit s dvěma tezemi:

1. Jako důsledek posledních voleb do Poslanecké sněmovny „končí polistopadová epocha, někteří to prožívají přímo jako odvetu za listopad 89“.

2. „Pokud by byl prezident Zeman… zvolen znovu, bylo by ono symbolické odčinění listopadu 1989, k němuž došlo v Poslanecké sněmovně, zpečetěno též na Hradě.“

K tomu prvému: O konci polistopadového epochy v souvislosti s výsledkem posledních voleb do Poslanecké sněmovny hovoří mnozí. Mluví se o konci první České republiky. Ale není to spíše návrat do raného polistopadového období, kdy Občanské fórum jako politické hnutí bylo pro všechny, zatímco politické strany byly pro straníky? Návrat v poněkud komické verzi, kdy se z lidí loudí, co je třeba pro ně udělat.

Je nepochybné, že současná politická situace má jen málo společného s obdobím krátce po Listopadu. K té změně ale nedošlo po posledních sněmovních volbách, nýbrž významně dříve. Můžeme se přít, zda mezníkem byl vstup České republiky do EU, nebo doba, kdy různé rekonstrukce státu a hrdinný boj proti korupci se staly výnosnou živností či když politickým stranám došly myšlenky a vysílily se úsilím udržet se u moci.

Nyní k tomu druhému. Třeba si ovšem uvědomit, že k druhé volbě prezidenta Zemana by nedošlo, kdyby nebylo té prvé přímé volby. A změna nepřímé volby na volbu přímou se stala pod tlakem jisté občanské iniciativy a většina stran parlamentu se „styděla“ to odmítnout jako hloupost.

Nemám nic proti tomu, že prezident Zeman vzbuzuje v Jiřím Schneiderovi chmury. Krajně mě však znepokojilo, když 19. ledna t. r. synodní rada, které je Jiří Schneider členem, vydala prohlášení, v kterém mj. sděluje: „Čeká nás druhé kolo prezidentských voleb. Tento okamžik považujeme za důležitý pro směřování naší země. Proto vyzýváme každého, aby se voleb zúčastnil. Chceme prezidenta, který usiluje o slušnost a spravedlnost, zastává demokratické hodnoty a záleží mu na důstojnosti a hodnotě každého člověka. … Ve druhém kole prezidentských voleb proto dáme hlas Jiřímu Drahošovi. Využijte i vy svého práva volit svobodně a zodpovědně.“

Pochopil jsem správně, že se synodní rada domnívá, že prezident Zeman nesplňuje ta správná kritéria pro své opětovné zvolení a kdo ho bude volit, nejedná svobodně a zodpovědně? Dobře, třeba to jen někdo špatně napsal nebo ten text špatně chápu. Leč mezi všemi možnými kompetencemi synodní rady není povinnost veřejně sdělovat, koho budou volit. Nebo že by ovládl synodní radu strach, že když nepodpoří Jiřího Drahoše, budou skandalizováni jako arcibiskup Dominik Duka?

Petr Krejčí

Vytisknout