Pavol Bargár: The Endless

USA, 2017, 111´, réžia: Justin Benson, Aaron Moorhead, scenár: Justin Benson, kamera: Aaron Moorhead, hudba: Jimmy Lavalle, hrajú: Justin Benson, Aaron Moorhead, Callie Hernandez, Tate Ellington, Vinny Curran, Peter Cilella, Emily Montague, James Jordan

Hodnotenie: 95 %

Mladí filmári Justin Benson a Aaron sa svojou tvorbou profilujú ako pozoruhodné objavy amerického nezávislého filmu. Ich najnovší spoločný počin The Endless, ktorý niektorými svojimi postavami i dejovými motívmi nadväzuje na skorší film Resolution (2012), si v minulom roku na filmovom festivale Tribeca vyslúžil nomináciu na najlepší americký hraný film. A je škoda, že do českej ani slovenskej filmovej distribúcie si zatiaľ cestu nenašiel, pretože ide naozaj o pozoruhodný snímok. Tento film sa pohráva s divákovou predstavivosťou a privádza ho za hranice empiricky overiteľného. Benson a Moorhead však pritom diváka nepodceňujú ani s ním nemanipulujú. Naopak, bez akejkoľvek pseudo-intelektuálnej/umeleckej namyslenosti mu predstavujú alternatívne obrazy reality, aby ho následne nechali určiť si sám pre seba, čo pre neho jeho realita znamená.

The Endless (voľný slovenský preklad by mohol znieť „nekonečno“) sleduje príbeh dvoch bratov, Justina (J. Benson) a Aarona (A. Moorhead), a je zasadený do kontextu svojbytnej kvázináboženskej komunity žijúcej v odlúčení od spoločnosti. Jeho tvorcovia majstrovsky pracujú s motívom strachu z neznámeho, aby ponúkli variácie na nietzscheovský mýtus večného návratu.

Motívu večného návratu sa v literatúre i umení doteraz dostalo značnej pozornosti. Jedna z hlavných otázok, ktoré sa s ním viažu, znie, či by človek bol ochotný žiť svoj život, resp. hociktorú pasáž z neho, stále znovu a znovu dokola. Ak je človek schopný dať na túto otázku kladnú odpoveď, tak sa údajne stáva skutočne božským. The Endless je inovatívny v tom, že príbehy jeho postáv poskytujú rôzne variácie odpovede na túto otázku. V jednej z časopriestorových slučiek večne sa opakujúcej reality žije napríklad Shitty Carl (J.  Jordan), morálne odpudivý charakter, ktorý svoj „večný život“ vníma ako bezútešný a nezmyselný. Jediné východisko vidí v samovražde. Táto sa však neukazuje byť nosným riešením, nakoľko bezprostredne po nej sa Shitty Carl vracia späť na rovnaké miesto, aby sa pozrel do očí svojej vlastnej mŕtvole. Celá jeho existencia sa scvrkáva na rozpätie niekoľkých hodín a jej jediným cieľom je snaha nájsť konečne úspešný spôsob, akým si vziať život. Ešte kratšiu „životnosť“ má iná epizódna postava žijúca v inom kúte začarovaného časopriestoru. Muž pochádzajúci očividne zo začiatku 20. storočia sa chce zabiť vo svojom stane. Jeho „večný život“ má dĺžku neustále sa opakujúcich päť sekúnd, keď po prebehnutí stanu nájde smrť na jednom jeho konci, len aby sa vzápätí opäť objavil na druhom konci.

Chris (V. Curran) a Michael (P. Cilella) je dvojica priateľov, ktorí boli hlavnými postavami skoršieho filmu dvojice Benson – Moorhead Resolution. Chris je závislý na drogách a jeho existencia spočíva v neustále sa opakujúcom týždni odvykacej kúry. Jeho príbeh je tak možné interpretovať ako metaforický obraz pekla drogovej závislosti. Komplikovanejšie to je s údelom Michaela, ktorý prichádza do odľahlej lesnej chaty, aby svojmu kamarátovi pomohol – hoci proti jeho vôli – závislosti sa zbaviť. Podobne stratená je i Michaelova manželka Jennifer (E. Montague), ktorá skončí v onej komunite, keď sa vydá hľadať svojho manžela – a už nenájde cestu späť. Jej existencia sa stáva trýzňou hluku a neschopnosti nájsť odpočinutie. Údely Michaela a Jennifer snáď majú poukazovať na úlohu náhody a nevysvetliteľného v ľudskom živote.

Naproti tomu členovia komunity vnímajú svoj večne sa opakujúci život očividne pozitívne. Zachovávajú si svoju mladosť, robia neustále to, čo ich baví, majú doslova večnosť na zdokonaľovanie svojich talentov, komunita im poskytuje útočisko pred nebezpečenstvami číhajúcimi v okolitom svete. Divák sa však i napriek tomu neubráni dojmu, že na tých, ktorým sa podarí uniknúť zo silového poľa neustále sa opakujúcej reality, sa dívajú s istým náznakom úprimnej závisti.

A napokon, Justin a Aaron sú postavami, ktoré stoja pred dilemou voľby. Zostať naveky s komunitou, alebo sa vrátiť ku svojmu životu, ktorý viedli za posledných desať rokov? Nechať sa zlákať realitou, ktorá sa javí ako séria neustálych večierkov, rybárčenia a zábavy na vrchole svojich síl? Alebo odísť späť k šedi sklamaných nádejí, rutine každodenného kolobehu povinností a terapii pre obete siekt?

The Endless kresťanom pripomína, že večný život nespočíva v neustálom pretrvávaní, nie je to existencia bez konca. Ide v ňom o vzťah k inému a o kvalitu, hĺbku a rozmanitosť tohto vzťahu. Večný život je potom jeho rozvíjaním – umožneným milosťou a bezpodmienečným prijatím.

Bensonovo a Moorheadovo dielo sa zároveň venuje skúmaniu moci v podobe túžby po ovládaní iného v protiklade k rešpektovaniu jeho slobody a svojprávnosti. Ukazuje, že prijatie iného sa môže diať iba v čase, ktorý umožňuje slobodné rozhodnutie. The Endless je fascinujúcim dielom. Nepochybne jeden z najlepších filmových počinov minulého/tohto roku.

Pavol Bargár

Vytisknout