PODZIMNÍ RETREAT AKADEMICKÉ YMKY (Ladislav Pokorný)

PODZIMNÍ RETREAT AKADEMICKÉ YMKY

se konal opět v krásném prostředí konferenčního a retreatového centra Immanuel v Železných horách ve dnech 30.10.–1.11. t.r. Téma bylo vysoce aktuální; v souvislosti s uprchlickou vlnou, které čelí současná Evropa, jsme se zabývali problémem imigrace vůbec a muslimské zvláště. Prvním přednášejícím byl Mgr. Mikuláš Vymětal, kazatel ČCE pro menšiny a sociálně vyloučené. Referoval především o svých praktických zkušenostech z návštěv migrantů v našich detenčních zařízeních. Jeho zážitky nebyly vůbec povzbudivé; v mnohém potvrzovaly zveřejněnou kritiku ombudsmanky Šabatové. Konstatoval, že zadržení zde strádají ne sice materiálně, zato však psychicky, nevědí jasně, proč tam jsou a na jak dlouhou dobu. Negativní roli hraje též jazyková bariéra mezi nimi a personálem, tlumočníků je zoufale málo. Potvrzuje se známá skutečnost, že naše orgány nebyly na takovou vlnu vůbec připraveny, i když v poslední době se situace poněkud zlepšuje.

Další přednášející byla Mgr. Eva Pavlíková z centra pro studium migrace Katolické teologické fakulty UK. Dlouhodobě se zabývá situací a názory muslimů, trvale žijících v České republice. Výsledky jejích výzkumů, které již i publikovala, svědčí vcelku jednoznačně o tom, že naprostá většina zdejších muslimů je plně integrována, nejsou mezi nimi prakticky žádní radikální islamisté, a nepředstavují tudíž žádné bezpečnostní riziko.

Právnička Mgr. Kateřina Kopečná z organizace Inbaze zaměřuje svou práci na praktickou právní pomoc všem cizincům s dlouhodobým pobytem. Z jejích zkušeností vyplývá, že se musejí často potýkat se zbytečnými byrokratickými překážkami ze strany našich úřadů, které namnoze využívají i nepatrných formálních nedostatků v jejich žádostech o povolení nebo prodloužení trvalého pobytu i v dalších dokumentech k tomu, aby jim pobyt ztížily nebo úplně znemožnily. Svědčí to o tom, že naše země není dosud k imigrantům a cizincům vůbec (pokud nejde o pouhé turisty) zdaleka tak vstřícná jako jiné evropské země.

V sobotní večer nám kolegové Lála a Dvořák promítli u krbu zajímavý dokument, nedávno vysílaný Českou televizí, o experimentu s LSD, prováděném v Československu v šedesátých létech 20. století, které mělo být využíváno k psychiatrickým účelům. Jako pokusná osoba kromě jiných významných lidí se tehdy zúčastnila i přítomná dr. Jiřina Šiklová, která promítání doplnila vtipnými vzpomínkami a poznámkami.

V neděli po krátké pobožnosti, kterou vedl prof. J. S. Trojan, následovalo hodnocení retreatu a členská schůze AY. Při hodnocení bylo jenom připomenuto, že jsme se málo zabývali hlubšími příčinami současné uprchlické krize; zřejmě si s nimi málokdo ví rady. Na následující členské schůzi byly schváleny zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2014, revizní zpráva a bylo potvzeno stávající složení výboru AY.

Ladislav Pokorný

Vytisknout