OBSAH ROČNÍKU LXXXV (2018)

Tematické příspěvky

1/2018

Ladislav Pokorný: Za dobrou věc bojovali špatně (Několik poznámek k roku 1618)

Emanuel Rádl: Po Bílé hoře

Ladislav Pokorný: Vlastnictví a majetek (Úvod k diskusi)

2/2018

Ota Halama: Ohlasy Lutherovy bible u nás (2. část)

Jaroslav Vokoun: Národní a všelidské

Jiří Schneider: Sedmdesát let Státu Izrael

3/2018

Eva Irmanová: Revoluce 1848–1849 v Uhrách a střední Evropa

Jaromír Plíšek: Dějiny stále aktuální?

Martin C. Putna: Horní Uhry evangelické

Miloš Havelka: Spor o smysl českých dějin po více než sto letech

Ladislav Hejdánek: Historický pokus a české selhání (1998)

Jiří Schneider: Poznámky a postřehy z cesty k Baltu

4/2018

Tomáš Jahelka: Nedodržanie Pittsburskej dohody a iné mýty: príspevok k stému výročiu vzniku ČSR

Markéta Sedláčková: Sociologie jako vědecký základ ustavení Československa v roce 1918

Pavel Hošek: České národní obrození mezi vlastenectvím a nacionalismem

Ladislav Pokorný: Osmašedesátý a dnešek

Prohlášení synodní rady určené všem sborům ČCE z 21. srpna 1968

Pavel Hlaváč: Srpnové zastavení

Jan Čapek: Poznámky ze 16. synodu ČCE

5/2018

Martin Šimsa: Masarykův koncept demokratické republiky

Petr Krejčí: Tomáš Garrigue Masaryk prezidentem

Rudolf Říčan: Jak došlo k sjednocení českých církví augsburského vyznání a helvetského vyznání roku 1918

Jan Květina: Osmičkové výročí, které je třeba zapomenout? Druhorepubliková cesta k „obrozené“ demokracii

Martin C. Putna: Slezské písně barokní

Pavel Hošek: O národním sebemrskačství. Nad knihou Evy Hahnové

6/2018

Pavel Hošek: Církev stoletá

Petr Hlaváček: Cesta k únoru 1948 aneb Pražský hrad je náš Kreml

Jan Štefan: ČCE – českobratrská, nebo evangelická?

Ladislav Pokorný: Ecclesia semper reformanda

Abecední rejstřík autorů

Milan Balabán

6/2018 Radiace zla

Pavol Bargár

1/2018 Blade Runner 2049

1/2018 Vítejte u Hartmannů

2/2018 Nové stvorenie v službe zmierenia (kázeň na 2 Kor 5,16–20)

2/2018 Slovensko na križovatke

2/2018 Lady Bird

3/2018 The Endless

3/2018 O povolaní

4/2018 Hostiles

5/2018 Zoufalství a naděje

6/2018 Kázání

6/2018 Nezanechať stopu

Ľubomír Batka

1/2018 In memoriam Dr.h.c. prof. ThDr. Igor Kišš (1932–2018)

David Beňa

2/2018 Popis jednoho zápasu o spravedlivý sionismus

Petr Brodský

2/2018 Gesto smíření

Jan Čapek

4/2018 Poznámky ze 16. synodu ČCE

Ota Halama

2/2018 Ohlasy Lutherovy bible u nás (2. část)

Miloš Havelka \nobreak 3/2018 Spor o smysl českých dějin po více než sto letech

2/2018 Spor o smysl českých dějin včera a dnes. Rozhovor (s Pavlem Hoškem)

Ladislav Hejdánek

3/2018 Historický pokus a české selhání (1998)

Pavel Hlaváč

4/2018 Srpnové zastavení

Petr Hlaváček

6/2018 Cesta k únoru 1948 aneb Pražský hrad je náš Kreml

Pavel Hošek

4/2018 České národní obrození mezi vlastenectvím a nacionalismem

5/2018 O národním sebemrskačství. Nad knihou Evy Hahnové

6/2018 Církev stoletá

6/2018 Nekrolog

Tomáš Jahelka

4/2018 Nedodržanie Pittsburskej dohody a iné mýty: príspevok k stému výročiu vzniku ČSR

Eva Irmanová

3/2018 Revoluce 1848–1849 v Uhrách a střední Evropa

Lukáš Klíma \nobreak 1/2018 Kázání k druhé neděli postní (J 3,1–16)

4/2018 O farizeu a celníkovi (L 18,9–14)

6/2018 Kázání

Jan Kozlík

1/2018 Georg Picht: O zlu (druhá část)

5/2018 Písecká reflexe

Petr Krejčí

1/2018 Křesťanská revue: Jedenáctý a dvanáctý ročník (V. část)

1/2018 Skutečně to ukázaly volby?

2/2018 Manifest KS

2/2018 Havlíčkův Slovan a Čech

3/2018 Křesťanská revue: Třináctý až patnáctý ročník

3/2018 Ústava 9. května: Konec třetí republiky

5/2018 Tomáš Garrigue Masaryk prezidentem

Jan Květina

5/2018 Osmičkové výročí, které je třeba zapomenout?

Kateřina Majerová

4/2018 Mezi jedinečným a všedním. Mystická zvěst Dorothee Sölle

Marcel Martinkovič \nobreak 4/2018 Liberalizmus Jána Palárika v súvislosti s dnešnými výzvami zastupiteľskej demokracie

Daniel Pastirčák \nobreak 1/2018 Dekalóg 9. Nebudeš žiarliť na neverného partnera!

Tanja Pilger-Janßen

6/2018 Učinit víru salonfähig

Jaromír Plíšek \nobreak 3/2018 Dějiny stále aktuální?

Ladislav Pokorný

1/2018 Za dobrou věc bojovali špatně (Několik poznámek k roku 1618)

1/2018 Vlastnictví a majetek (Úvod k diskusi)

2/2018 1848 – rok zmařených nadějí

4/2018 Osmašedesátý a dnešek

6/2018 Sebemrskačství a vlastenectví

6/2018 Ecclesia semper remormanda

Libor Prudký

4/2018 Zamyšlení na téma: Jaké hodnoty nám chybí?

Martin C. Putna

3/2018 Horní Uhry evangelické

5/2018 Slezské písně barokní

Emanuel Rádl

1/2018 Po Bílé hoře

Pavel Rejchrt

1/2018 Z posledních večerů J. A. K.

Vladimír Roskovec

1/2018 Proměny dialogu

3/2018 Evropská cena Karla IV. letos udělena kardinálu Schönbornovi

5/2018 Slovenská otázka

6/2018 Ústavní počátky ČCE

Rudolf Říčan

5/2018 Jak došlo k sjednocení českých církví augsburského vyznání a helvétského vyznání roku 1918

Tomáš Sedláček

1/2018 Skrytý čas

4/2018 Digitální teologie – od Stvoření ke stvoření

Markéta Sedláčková

4/2018 Sociologie jako vědecký základ ustavení Československa v roce 1918

Bernard Schmidt

6/2018 Schleiermacherova bohoslužba

Nikola Schmidt

3/2018 Zrod, stvoření, nebo vznik umělé inteligence? Technické předpoklady vzniku umělé inteligence

Jiří Schneider

2/2018 Sedmdesát let Státu Izrael

3/2018 Poznámky a postřehy z cesty k Baltu

3/2018 Zločin, trest, odpuštění?

4/2018 Vůdci, nebo svůdci?

6/2018 Ano, je to i můj postřeh

Martin Šimsa

5/2018 Masarykův koncept demokratické republiky

Zdenko Š. Širka

5/2018 Kříž z pohledu pravoslavné teologie aneb lze mluvit o pravoslavné teologii kříže?

Štefan Šrobár

1/2018 Nedostatok času v kultúre nadbytku

2/2018 Každý sa môže zmeniť

Jan Štefan

6/2018 ČCE – českobratrská, nebo evangelická?

Jakub S. Trojan

2/2018 Slovo na rozloučenou s Alfrédem Kocábem

5/2018 Hledání smyslu

Jaroslav Vokoun

2/2018 Národní a všelidské

2/2018 O možnosti a nemožnosti pastýřské služby

5/2018 Troeltschův pokus porozumět moderní době

Viktor Žárský

6/2018 Druhá republika

Vytisknout