Milena Šimsová: Z dopisu Mileny Šimsové redakci Křesťanské revue:

Přišlo číslo Křesťanské revue, v jejíž redakční radě jste. S velkým zájmem jsem přečetla článek Rudolfa Říčana, srovnávat se sborníkem vydaným k výročí fakulty se ani nedá. Jak zavádějící a suchopárná je veškerá faktografie. Tím záslužnější je, že jste výročí fakulty věnovali toto číslo Křesťanské revue, ale nechápu, jak jste mohli otisknout následující Úvodní poznámku Pavla REJCHRTA! Nemyslím na celý článek, je v něm nemálo podnětů a shrnutí, v posledním odstavci ukazuje k jádru věci – k potřebě pravdy. Na začátku je uvedena uvozovkami citace rádoby z řeči J. L. Hromádky. Byla jsem před lety při veřejné diskusi, při které tento Hromádkův výrok se rozebíral – za jeho autentičnost se postavil nejen Miloš Rejchrt, ale i Sváťa Karásek. Oproti nim Jaromír Dus, který byl při této konvokaci v roce 1967, to popřel. Jan Šimsa se Hromádkovým myšlením a kořeny jeho teologie intenzivně zabýval – v chystané knize je tomu věnována celá kapitola – a poukazoval na to, jak cenzurní škrty často měnily smysl toho, co Hromádka psal. ZDE JDE však o citaci, která jen malým posunem dostane absurdní podobu, jako by inkarnace Ježíše a velká říjnová byly v jedné rovině. Nebyl však v Hromádkově výroku poukaz na to, abychom si uvědomili, že žijeme nejen po inkarnaci, ale též v údobí po říjnové revoluci? Není v citaci vypuštěn ten časový, velmi důležitý moment?

Nebylo u Rejchrtů vše podtrženo nesouhlasem s tím, za jakých okolností a v jakém prostředí se celá konvokace konala? I označení Hromádky za protestantskou modlu – třeba kryté změnou jmen – je scestné. Neměl Hromádka spíše na mysli, že jako jsme určeni a vykoupeni Ježíšovou inkarnací, že stejně tak vstupujeme do dějinné situace, která je určena historickou situací, jejíž předpoklad nastal říjnovou revolucí v r. 1917? Právě tak vzal vážně dějinnou situaci, která nastala po 21. srpnu 1968. Nežijeme v čase a prostoru, který je určován dějinami a světem, s druhými spoluobčany? Neměli bychom se tím zabývat?

S přáním všeho dobrého a s pozdravem

Milena Šimsová

Vytisknout