Jiří Schneider: Křesťanská revue na rozcestí

Milí předplatitelé a čtenáři, obracíme se na vás s prosbou o podporu.

V uplynulých letech jsme si v redakční radě občas napůl žertem, napůl vážně ukazovali kresbu Vladimíra Renčína – mohla být dobře naší karikaturou – s výmluvným textem: „Až na nedostatek finančních prostředků zahyne náš literární časopis, nic na světě se nezmění, jen hrstka našich čtenářů se zachvěje jak k ránu květiny.“ V tuto chvíli už jdou žerty stranou, je to vážné a my si uvědomujeme odpovědnost vůči vám, pravidelným čtenářům. Stojíme na rozcestí: Bez finanční podpory od předplatitelů a dárců nebude moci vydávání Křesťanské revue v příštím roce pokračovat.

V redakční radě se otázka udržitelného financování periodicky vracela a vedla nás k tomu, že jsme si opakovaně kladli obecnější otázky, jež se týkají širšího rámce a významu našeho počínání. Jak dlouho bude možné v dnešní době, přesycené obrazy a slogany, vydávat časopis, který staví pouze na textech bez fotografií a grafického doprovodu (a musí se tedy obejít i bez výše zmíněného kresleného vtipu)? Najdou si delší a náročnější texty – jakkoli kvalitní – nové čtenáře, neřkuli předplatitele nejen mezi členy Academické Ymky, která se v posledních desetiletích výrazně generačně proměnila, ale i v širší veřejnosti?

Uvědomujeme si, že za časopis, který má jméno, je „značkou“ s téměř stoletou tradicí, neseme odpovědnost. První číslo Křesťanské revue vyšlo v roce 1927. U jeho zrodu stáli významní představitelé intelektuálního a duchovního života předválečného Československa, Josef Lukl Hromádka, Emanuel Rádl a Jaroslav Šimsa, zakladatelé Akademické Ymky. Mezi přispěvatele patřily i další osobnosti, jako například Viktor Fischl. Po nacistické okupaci byla Křesťanská revue jedna z prvních obětí cenzury. Za komunistického režimu byla, zejména v obdobích uvolnění, prostorem omezené svobody.

Chceme, aby Křesťanská revue byla i nadále otevřené, ekumenické periodikum, které navazuje na minulé i současné aktivity sdružení Akademická YMCA a má pro dnešní (nejen křesťanskou) společnost význam. Otiskujeme články, studie, rozhovory, recenze od širokého okruhu autorů, dáváme prostor úvahám a názorům, které se snaží aplikovat křesťanské myšlení na současnou situaci, a rozvíjet tak odpovědný dialog o problémech a naději naší doby. Křesťanská revue má autory a čtenáře také na Slovensku, malým dílem tak přispívá k tomu, aby česko-slovenské vztahy zůstaly i v této oblasti živé a inspirující.

Po roce 1989, po půlstoletí nesvobody, obnovené sdružení Oikumené-Akademická Ymka navázalo na činnost předválečnou za zcela jiných okolností. Mottem Křesťanské revue se stalo pokračování „odpovědného dialogu“ v nových společenských i technických podmínkách. Brzy se ovšem v prostředí širší církevní ekumeny objevila další periodika a výrazně se rozšířily možnosti publikovat v médiích s daleko vyšším nákladem a dosahem. Získat v konkurenci příležitostí otevřené svobodné společnosti příslib autorů je možné jen díky dobrému jménu Křesťanské revue. Až dosud dokázala obhájit své místo na slunci díky kvalitnímu okruhu autorů, zájmu čtenářů a stálých předplatitelů. Přestože autoři ani redakční rada nejsou honorováni, vydávání časopisu by nebylo možné bez opakované podpory Nadačního fondu Věry Třebické-Řivnáčové a laskavosti soukromých dárců. Časopis je nekomerční, bez finanční podpory či sponzorství v řádu desítek tisíc korun ročně se neobejde. Od roku 2014 zůstává roční předplatné nezměněné – 250 Kč, od roku 2019 se zvýšila cena jednotlivého čísla a snížil se počet čísel v roce (čtyři čísla ročně po 60 Kč).

Těší nás, že se v poslední době zvýšil zájem o publikaci našich vybraných textů jinými periodiky. Zejména se jedná o internetový portál Proboha.cz, který si klade za cíl prezentovat širšímu publiku „výběr z hroznů“ z ekumenické vinice křesťanské publicistiky (na tu vinici patří nepochybně i Křesťanská revue). Jelikož naše dosavadní snahy systematicky se věnovat propagaci časopisu a zvýšit počet předplatitelů nebyly úspěšné, vítáme možnost spolupráce s portálem Proboha, zejména pokud jde o zvýšení dosahu ve virtuálním prostoru, o propagaci na sociálních sítích. Doufáme, že prostřednictvím tohoto portálu budeme schopni oslovit další předplatitele a případné dárce.

Vážení přátelé, jsme v situaci, kdy bez další podpory nejsme schopni ve vydávání Křesťanské revue pokračovat. Budeme vám vděčni, když zvážíte podporu podle svých možností: uhraďte vyšší (sponzorské) předplatné na příští rok, darujte předplatné svým známým, přispějte jednorázovým darem, staňte se členem nebo podporovatelem Akademické Ymky, která náš časopis vydává.

Jiří Schneider

člen redakční rady a výboru Oikoumené-Akademické Ymky

Vytisknout