Jan Karafiát: Paměti spisovatele Broučků | Petr Krejčí, Pavel Hošek

V Brně 2020, nakl. Books and Pipes, 320 str.

Vydáno s finanční podporou Ministerstva kultury ČR a Státního fondu kultury ČR.

Kniha je výbor z prvních čtyř svazků autorových pamětí: I. Doba Imramovská, II. Na školách středních a vysokých, III. Na školách ještě vyšších a IV. Doba práce. Dvacet let na Valašsku, vycházelo v letech 1919 až 1923. Pátý svazek pamětí, vyšlý rok před autorovou smrtí v roce 1929, který se týkal práce v Praze, již výbor neobsahuje.

Výborné čtení. Atmosféra konce 19. století a začátku 20. století doma i v Německu, Rakousku nebo ve Skotsku jako na dlani. Zajímavé pro věřící i nevěřící.

A také výzva pro evangelická nakladatelství konečně uspořádat zlatý fond staré protestantské literatury v tištěné či digitální podobě.

Evangelický farář a spisovatel Jan Karafiát (1846–1929) se narodil v Jimramově do evangelické rodiny jako druhý nejmladší z deseti sourozenců. Po absolvování gymnázia v Litomyšli studoval v Güterslohu, v Berlíně, v Bonnu, ve Vídni, v Kolíně nad Rýnem a později ještě v Edinburghu. Jako vikář a misijní pracovník působil v Roudnici nad Labem, jako učitel a spirituál a později správce v Evangelickém učitelském semináři v Čáslavi. V letech 1875–1895 sloužil jako farář v Hrubé Lhotě. Poté přesídlil do Prahy a věnoval se práci na revizi kralického překladu Bible a vypomáhal v duchovní službě v pražských evangelických sborech. Jeho nejslavnější literární počin, kniha nazvaná Broučci: pro malé i veliké děti, byl uveřejněn v roce 1876. Kniha vyšla původně anonymně a nevzbudila velkou pozornost. Po letech ji v knihovně Jana Herbena objevil spisovatel Gustav Jaroš-Gamma, napsal pochvalnou recenzi a kniha se brzy stala bestsellerem. Karafiát sestavil také Reformovaný katechismus, někdy nazývaný Katechismus Jana Karafiáta. Vedle studie Mistr Jan Hus a sbírek kázání vydal také pětidílné Paměti spisovatele Broučků. V letech 1896–1905 vydával Reformované listy, ve kterých formuloval své radikální pojetí církve. Na stránkách Reformovaných listů také polemizoval s Masarykovým pojetím křesťanství, které považoval za teologicky nepřijatelné. Jan Karafiát je pochován na vinohradském hřbitově v Praze. Na náhrobním kameni je charakterizován jako „reformovaný farář a spisovatel Broučků“.

Vytisknout