Havlíčkovy epigramy

Havlíčkovy epigramy

Otec a matka

Bůh, náš otec, pro chování

deset nám dal přikázání,

ale církev, naše máť

zkrátilas v jedno: „Plať!“

Nejkratší symbolum

Motto: co jest císařovo, císaři,

A co jest božího, Bohu.

Ferdinand II.

Povím vám, až budu smít:

Neníť Bůh a císař nemá být.

Skeptická modlitba

Bože milý!

Jsi-li?!

Chraň duši mou!

Mám-li jakou!?…

Evangelium sophisticum

Atheistou buď, toť víra jistá,

Pánbůh sám je také ateista.

Aforismy

Hlavní pravidla proti kněžím jsou dvě: 1. Nic jim nedávat. 2.Nic jim nevěřit – pak je s nimi lehko.

Nade mnou mnoho pověry, pode mnou moře zvyků, a já mezi nimi na slabé loďce zdravého rozumu.

Hlavní chyba, pro kterou se demokracie nedaří, jest, že se naopak začíná: každý musí sebe považovati napřed za rovného k nižším, ne ale k vyšším.

Vytisknout