Evangelická teologická fakulta

v letošním roce dosud nevyčerpala svou kapacitu v prvním ročníku a nabízí výjimečně možnost přihlásit se i v dalším termínu: přihlášky ke studiu magisterského oboru evangelická teologie nebo bakalářského oboru teologie křesťanských tradic je možno podávat do 20. srpna 2006.
Studovat teologii znamená vždy studovat více oborů. Lze říci, že teologické fakulty dodnes nabízejí vzdělání dříve označované za klasické. Vedle tzv. klasických jazyků jsou to ještě humanitní disciplíny jako filosofie, historie, religionistika či etika. Nezbytnou podmínkou teologického studia je soustavné seznamování se s biblí, Starým i Novým zákonem a jejich historickým pozadím. Vlastní teologie má pak studenty nejprve seznámit s křesťanskou myšlenkovou tradicí od jejích počátků do současnosti, na ETF pak se zvláštním důrazem na tradici světové a české reformace.
Absolventi oboru evangelická teologie nacházejí uplatnění v duchovenské službě v evangelických církvích, ale také v akademické práci v oboru teologie nebo religionistiky, v sociálních a humanitárních službách i v různých humanitně orientovaných institucích (státní služba, nevládní organizace, a pod.)
Absolventi oboru teologie křesťanských tradic nacházejí uplatnění v ekumenicky otevřené a teologicky poučené laické práci v církvích, v různých formách církevních a společenských aktivit.
jm
ETF UK, Černá 9, Praha 1

Vytisknout