Citát TGM z jeho Otázky sociální

Masaryk svůj vztah k socialismu lapidárně vysvětlil Karlu Čapkovi takto: „Vždycky jsem pro dělníky a lidi pracující vůbec, často pro socialism a zřídka pro marxism.“

Masarykovu podporu dělnictva lze zčásti vysvětlit jeho skromným sociálním původem a zčásti jeho humanistickou filosofií; opatrnoupodporu socialismu vědomím těžko ospravedlnitelných sociálních nerovností a praktické odmítání marxismu pak neslučitelností základů dialektického materialismu s Masarykovým pojetím humanitní etiky, naplňující určitý plán prozřetelnosti. Masaryk byl jeden z prvních filosofů, kteří podrobně četli Marxovo dílo, dokonce před Leninem, a to ho vedlo později k sepsání Otázky sociální (1898), v níž svůj negativní postoj k marxistickému učení vysvětluje.

Vytisknout