1/2019 | Jiří Schneider

Milí čtenáři,

vítejte v při četbě prvního čísla 86. ročníku Křesťanské revue. Po roce „osmičkových“ výročí, věnovaném historickým ohlédnutím, jsme se letos hodlali věnovat více aktuálním tématům a výhledům. Dvěma projevy, které dělí 50 let, připomínáme výročí upálení Jana Palacha: pohřební kázání Jakuba S. Trojana z roku 1969 doplňuje projev Mikuláše Mináře, přednesený na vzpomínkovém shromáždění na Václavském náměstí v lednu tohoto roku.

Bohužel nás již před uzávěrkou minulého čísla zastihla smutná zpráva o úmrtí našeho emeritního redakčního kolegy, profesora Milana Balabána. Čtenáři Křesťanské revue se mohli s jeho články a básněmi setkávat od padesátých let minulého století. Od roku 1990 stál Milan Balabán u vstupu KR do svobodné éry. Pavel Hošek a Vladimír Roskovec připravili bibliografický přehled Balabánovy pozoruhodné publikační aktivity.

Většina příspěvků v tomto čísle je proto vzpomínkám na Milana Balabána věnována. Zanechal mnohé stopy a ohlasy jeho vlivu přišly z nečekaných koutů. Přinášíme proslovy z rozloučení v evangelickém sboru v Přelouči nebo vzpomínky jeho posluchačů a žáků z různých období jeho života. Ale především některé jeho vlastní a důležité texty – promoční projev z roku 1990 na téma hebrejského myšlení, pro něho záležitost tak zásadní, či dosud nepublikovanou báseň „Možná že jsem smrtelný“, která má po jeho odchodu novou naléhavost. Zpráva, kterou sepsal o zadržení a výslechu Státní bezpečností v roce 1979, je výmluvné svědectví o temné době a jejích pokušeních. O vášnivé prosbě „zbav nás od zlého“ napsal už v roce 1963 do KR úvahu, kterou také přetiskujeme. Unikátním dokumentem je dopis, který Milanovi Balabánovi napsal jako přání k osmdesátinám jeho synovec, spisovatel Jan Balabán, shodou okolností jen několik měsíců před svou smrtí.

Po delších diskusích a na základě ekonomické rozvahy jsem se rozhodli v roce 2019 vydávat Křesťanskou revue čtvrtletně a zachovat roční předplatné ve výši 250 Kč. Cena jednotlivého čísla bude 60 Kč. Budeme vděčni těm předplatitelům, kteří se rozhodnou zaplatit předplatné ve sponzorské výši 500 Kč. Děkujeme za pochopení a doufáme, že zachováte Křesťanské revui nadále přízeň.

Za redakční radu a výbor Akademické YMCA

Jiří Schneider

Aktualizováno: 10.03.2019
Vytisknout